Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích cây mục tiêu

Phân tích cây mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích các bên liên quan1.

Bên hưởng lợiLà hộ gia đình có người có cơng với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền cơng nhận:1.Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

2.Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

3.Thân nhân liệt sỹ;

4.Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

5.Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

6.Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

7.Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

8.Bệnh binh;

9.Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

10.Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

11.Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

12.Người có cơng giúp đỡ cách mạng.Phân tích các bên liên quan2. Nhóm tổ chức thực hiện chính sách-Sở xây dựng- Sở Lao động Thương Binh và Xã hội-Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính.

Kho bạc Nhà nước

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đồn lao động tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội- UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện)

- UBND các xã, phường, trị trấn ( UBND cấp xã).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích cây mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×