Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Phân tích các bên có liên quan.

IV. Phân tích các bên có liên quan.

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Phân tích các bên có liên quan.

1.Chủ thể chính sách

Khó khăn TTBĐS là một vấn đề rất lớn đe dọa sự phát triển ktxh bởi tầm ảnh hưởng lớn của nó tới hàng loạt các ngành

nghề khác và nhiều vấn đề xã hội => chủ thể chính sách phải là cơ quan cao nhất của bộ máy hành pháp – chính phủ.

- Thuận lợi : Chủ thể chính sách này có quyền hạn và nguồn lực lớn, có thể trực tiếp đưa ra các quyết định chính sách

đủ mạnh và kịp thời.

- Khó khăn : Chính phủ có thể sẽ khơng có được thơng tin chính xác để nắm bắt tình hình thực tế của thị trường. Hơn

nữa, chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm cho các nguồn lực được sử dụng.IV. Phân tích các bên có liên quan.

2.Người ủng hộ

- Các tổ chức tài chính tín dụng:

+ Trước hết, việc hỗ trợ các dn và người tiêu dùng tiếp cập tín dụng ưu đãi sẽ giúp các tổ chức này tăng

trưởng tín dụng trong ngắn hạn.

+ Thứ hai, thị trường bđs là thị trường rất lớn. Một khi thị trường ấm trở lại, sẽ trở thành khách hàng quan

trọng cho các tổ chức tài chính tín dụng.

- Các ngành hỗ trợ có liên quan, như vật liệu xây dựng, nội thất, thiết kế…sẽ được hưởng lợi khi những khó

khăn của thị trường bđs được giải quyết.IV. Phân tích các bên có liên quan.

3.Các bên hưởng lợi trực tiếpChính sách hướng tới hai chủ thể trực tiếp là các dn bđs và người tiêu dùng với mục tiêu hỗ trợ người tiêu

dùng và tháo gỡ khó khăn cho dn bđs. Do đó, đây sẽ là hai đối tượng trực tiếp được hưởng lợi từ chính sách

này.IV. Phân tích các bên có liên quan.

4.Bên chống đối

- Ngân sách nhà nước : Việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường chắc chắn cần tiêu tốn những nguồn lực nhất

định, đặc biệt là ngân sách nhà nước. Và do vậy, đây sẽ là vướng mắc lớn và ngân sách nhà nước không

mong đợi một chính sách như vậy bởi thực trạng ngân sách của nhà nước ta hiện tại đã quá khó khăn.

- Các dnbđs mạnh vẫn đang hoạt động tốt trên thị trường chắc chắn cũng khơng mong đợi một chính sách

mang tính hỗ trợ như vậy cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ.IV. Phân tích các bên có liên quan.

5.Cơ quan, đơn vị thực hiện

Là thị trường lớn, tác động tới nhiều ngành nghề, lĩnh vực, do đó, nó liên quan tới nhiều bộ ban ngành. Các

chính sách tác động tới thị trường do đó cũng liên quan tới nhều đơn vị như ngân hàng nhà nước, Bộ xây

dựng, cơng thương, tài chính, kế hoạch và đầu tư, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc tw và các dn bdsThe endThank you !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Phân tích các bên có liên quan.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×