Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giải pháp và công cụ thực thi chính sách

II. Giải pháp và công cụ thực thi chính sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho người nghèo

Nhà nước cần đưa ra một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho người nghèo. Nhà nước có thể xem xét giành quỹ đất, hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp để

các tổ chức doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho người nghèo4. Khai thác gỗ hỗ trợ xây nhà cho người nghèo

- Đối tượng rừng được khai thác:

+ Các khu rừng tự nhiên được phép khai thác là rừng sản xuất, rừng phòng hộ, được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng rừng cho các chủ rừng là tổ chức kinh tế, ban

quản lý rừng, hộ gia đình, cá nhân và rừng chưa có chủ hiện do UBND cấp xã quản lý+ Những khu rừng trồng có nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ khơng hồn lại của các tổ chức Quốc tế được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng rừng cho các

tổ chức, doanh nghiệp, ban quản lý rừng.- Người được phép khai thác là hộ nằm trong hoặc đại diện trong buôn, làng thuộc đối tượng được cấp gỗ làm nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg.Công cụ thực thi chính sáchNhóm các cơng cụ hành chính tổ chức:Nhóm các cơng cụ kinh tế:+ Quyết định

Ngân sáchQuỹLãi suất167/2008/QĐTTgNhóm các cơng cụ tun truyền giáo dục:Thơng tư liênTổ chức thựctịch số 08/2009/hiệnGiám sátCám ơn cô giáo và các bạn đã lắng nghe

^^!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giải pháp và công cụ thực thi chính sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×