Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới thiệu chung về Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long và Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng

1 Giới thiệu chung về Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long và Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận

Vũ Thị Thảovăntốtnghiệpđầu t và phát triển du lịch Sông Hồng. Tháng 9/2002 theo

quyết định số 1369/QĐUB của UBND thành phố Hà Nội, Xí

nghiệp Vận tải đờng sắt và dịch vụ du lịch đợc chuyển giao

nguyên dạng sang Công ty Du lịch và thơng mại tổng hợp Thăng

Long thuộc Sở Du lịch Hà Nội, và đợc đổi tên thành Xí nghiệp

Đầu t và phát triển Du lịch Sông Hồng cho đến nay.

Xí nghiệp Đầu t và phát triển Du lịch Sông Hồng có trụ sở

đặt tại 42 Chơng Dơng Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà

Nội. Xí nghiệp Đầu t và phát triển du lịch Sông Hồng có lợi thế

là nằm ngay sát cầu Chơng Dơng, bên cạnh dòng Sông Hồng

nên rất thuận lợi cho việc đa đón khách du lịch. Xí nghiệp có

cơ sở vật chất đồng bộ với tỉng sè 43 lao ®éng, cã ti ®êi

tõ 25-50 ®Ịu qua đào tạo đại học, trung cấp và sơ cấp. Từ khi

đi vào hoạt động đến nay với địa thế nằm ngay tại thành

phố, hơn nữa kinh doanh trong giai đoạn thị trờng du lịch

đang trong thời kỳ cạnh tranh rất mạnh mẽ và còn nhiều bỡ ngỡ

trong công tác quản lý, kinh doanh cho nên Xí nghiệp gặp

không ít khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là công tác tổ chức

quản lý còn nhiều hạn chế.

Qua hơn 3 năm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày

đựơc đổi tên chính thức thành Xí nghiệp Đầu t và phát triển

du lịch Sồng Hồng, với sự cố gắng của toàn bộ cán bộ công

nhân viên chức của Công ty nói chung và Xí nghiệp Đầu t và

phát triển du lịch Sông Hồng nói riêng, Công ty Du lịch và Thơng mại tổng hợp Thăng Long và Xí nghiệp Đầu t và phát triển

du lịch Sông Hồngđã dần dần đứng vữngtrong cơ chế thị trờng hiện nay.

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp Đầu t và

phát triển du lịch Sông HồngTrờng Đại học Thơng mại31Luận

Vũ Thị ThảovăntốtnghiệpXí nghiệp Đầu t và phát triển du lịch Sông Hồng có các

chức năng kinh doanh sau:

- Kinh doanh lữ hành: Xí nghiệp chuyên tổ chức các tour

du lịch bằng tàu thuỷ trên Sông Hồng. Đồng thời Xí nghiệp còn

tổ chức các tour du lịch bằng đờng bộ theo yêu cầu của du

khách.

- Kinh doanh vận chuyển: Với hệ thống tàu hiện đại, đợc

nâng cấp thờng xuyên, đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng.

Hiện tại có ba tàu: Thăng Long 18,Thăng Long 333, Sông Hồng 5

sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào khách yêu cầu

- Kinh doanh ăn uống: Hiện nay Xí nghiệp đã tổ chức các

nhà hàng ăn uống ở ngay trên tàu, chuyên tổ chức các bữa tiệc

cho các đoàn khách đi du lịch hoặc cả những đoàn khách

chỉ đặt tiệc tại Xí nghiệp.

- Kinh doanh dịch vụ cho thuê: Cho thuê bất động sản và

nhà hàng nổi nhằm phục vụ khách hàng ăn uống, giải trí.

- Kinh doanh hàng hoá: Xí nghiệp đã tập trung vào bán

các mặt hàng lu niệm phục vụ cho khách du lịch. ở mỗi điểm

đến Xí nghiệp đều có những mặt hàng mang bản sắc của

làng quê đó nh: Gốm Bát Tràng, tranh Đông Hồ.

Tuy nhiên, kinh doanh lữ hành vẫn là hoạt động kinh doanh

chủ yếu của Xí nghiệp Đầu t và phát triển du lịch Sông Hồng.

Từ khi hoạt động cho đến nay, Công ty Du lịch và Thơng

mại tổng hợp Thăng Long nói chung và Xí nghiệp Đầu t và phát

triển Du lịch Sông Hồng nói riêng có nhiệm vụ sau:

- Công ty và Xí nghiệp có nhiệm vụ kinh doanh theo đúng

nghành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc, Đảng

về kết quả hoạt động kinh doanh của mình, chịu trách nhiệm

trớc khách hàng, trớc pháp luật về sản phẩm dịch vụ do Công ty

và Xí nghiệp cung cấp.

Trờng Đại học Thơng mại32Luận

Vũ Thị Thảovăntốtnghiệp- Công ty vµ XÝ nghiƯp cã nghÜa vơ nhËn vµ sư dơng hiệu

quả, bảo toàn phát triển vốn (bao gồm cả vốn đầu t vào các

doanh nghiệpkhác) nhận và sử dụng có hiệu quả các tàinguyên đất đai và các nguồn lực khác nhằm thực hiện mục tiêu

kinh doanh và nhiệm vụ đợc giao. Xí nghiệp có nhiệm vụ nhận

và sử dụng vốn từ Công ty thơng mại và tổng hợp Thăng Long

giao cho để phát triển kinh doanh có hiệu quả.

- Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký.

- Thùc hiƯn nhiƯm vơ ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy định

của Bộ Luật lao động.

- Có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về

kế toán, hoạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác.

- Chịu sự kiểm tra của Ban Tài chính Trung Ương, tuân

theo quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các

cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền.

- Thực hiện quy định của Nhà nớc về bảo vệ môi trờng,

quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia.

Ngoài những chức năng, nhiệm vụ trên Xí nghiệp đầu t và

phát triển du lịch Sông Hồng còn có nhiệm vụ riêng là phải

kinh doanh theo đúng yêu cầu mà Công ty du lịch và Thơng

mại tổng hợp Thăng Long giao cho thực hiện các yêu cầu, chế

độ, quy định mà Công ty đề ra, chịu sự quản lý của Công ty

du lịch và Thơng mại tổng hợp Thăng Long .

2.1.3Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Xínghiệp đầu t và phát triển du lịch Sông Hồng.

Giám đốc Xí

nghiệp

PGĐ kinh

doanhPGĐ kỹ

thuậtBộ phận kế

toánHàn

Kinh

h

doanh mại

Trờng Đại học Thơng

chín

hNhà

hàn

g

nổiTàu

Thăn

g

Long

18Tàu

Thăn

g

Long

333Tàu

Sôn

g33

Hồn

g5Luận

Vũ Thị ThảoBán

vănHớng

dẫn

viêntốtnghiệpDịch

vụSơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Xí

nghiệp

Đây là mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng, ngời

lãnh đạo ra toàn bộ các quyết định trong hoạt động của Xí

nghiệp. Cơ cấu này phù hợp với một doanh nghiệp nhỏ, bên cạnh

đó nó lại linh động và có chi phí quản lý thấp. Tuy nhiên, Xí

nghiệp là một đơn vị chuyên kinh doanh lữ hành du lịch nên

nhà lãnh đạo không thể bao quát hết mọi mặt hoạt động của

Xí nghiệp từ vận tải khách, hoạt động tài vụ đến hoạt động

kinh doanh (sản xuất và bán tour). Nguồn nhân lực có vai trò

cực kỳ quan trọng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp, các bộ phận

của Xí nghiệp:

- Giám đốc Xí nghiệp (1ngời): Chịu trách nhiệm về mọi

mặt của Xí nghiệp trớc Công ty. Trực tiếp điều hành các phó

giám đốc phụ trách quyết định chiến lợc kinh doanh cho Xí

nghiệp. Phụ trách công tác đối ngoại và uỷ quyền cho các phó

giám đốc khi cần thiết, là ngời phát ngôn chính của Xí nghiệp.

- Phó giám đốc (2 ngời): chịu trách nhiệm trớc giám đốc về

lĩnh vực của mình phụ trách, trực tiếp điều hành, lập kế

hoạch hoạt động. Thay mặt giám đốc Xí nghiệp đàm phán với

các đối tác. Bên cạnh đó, có trách nhiệm tham mu cho giám

đốc về việc sắp xếp bảo vệ nhân sự, tài chính phù hợp với

chức năng nhiệm vụ để các hoạt động có hiệu quả hơn.Trờng Đại học Thơng mại34Luận

Vũ Thị Thảovăntốtnghiệp- Bộ phận kế toán( 4 ngời): Chịu trách nhiệm hạch toán kinh

doanh cho toàn bộ các mặt hoạt động của Xí nghiệp theo chế

độ tài chính hiện hành. Lập kế hoạch về tài chính, quản lý và

kiểm soát các nguồn lực, tài sản, theo dõi ghi chép báo cáo số

liệu, chịu trách nhiệm hạch toán tiền lơng và trực tiếp quản lý

quỹ tiền mặt của Xí nghiệp. Tham mu cho giám đốc trong

việc quản lý hành chính doanh nghiệp để hạn chế tối đa chi

phí.

- Hành chính bảo vệ( 6 ngời): tham mu cho giám đốc về

công tác nhân sự và đào tạo cán bộ. Thực hiện các công tác

hành chính, tổ chức các cuộc họp hội nghịVà sắp xếp lịch

tiếp khách cho giám đốc, phó giám đốc. Trực tiếp quản lý và

điều hành bộ phận bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cho các

khu vực mà Xí nghiệp quản lý.

- Bộ phận kinh doanh( 12 ngời): chịu sự quản lý, điều

hành trực tiếp của phó giám đốc kinh doanh. Xây dựng kế

hoạch cho từng thời kỳ. Tổ chức, điều hành, triển khai các tour

du lịch đờng thuỷ và đờng bộ. Xây dựng và thực hiện các

tour mới. Có kế hoạch bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ hớng dẫn

cho hỡng dẫn viên và nhân viên phục vụ. Mở rộng mối quan hệ

với các khách hàng và nhà cung ứng. Tổ chức bán vé và thực

hiện các tour du lịch. Tham mu cho giám đốc về việc mở rộng

thị trờng và khai thác các loại hình kinh doanh mới.

- Đội tàu( 18 ngời): chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo

của phó giám đốc kỹ thuật. Nhận thông tin và điều hành từ

phòng kinh doanh. Luôn sẵn sàng phục vụ cho các chơng

trình du lịch thuỷ. Có kế hoạch bồi dỡng, nâng cao trình độ

cho đội ngũ thuyền viên trên tàu. Phối hợp với các phòng ban

khác và các bộ phận để nâng cao chất lợng phục vụ. Ngoài raTrờng Đại học Thơng mại35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu chung về Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long và Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×