Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH HẢI DƯƠNG

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH HẢI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp3.1.2. Thách thức

Thứ nhất, cạnh tranh với các tỉnh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang,

Vĩnh Phúc trong việc thu hút FDI ngày càng tăng.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang có chiến lược xây dựng các KCN mới bám

trục Quốc lộ 5, xây dựng các KCN phụ trợ và một số khu đô thị mới nhằm

phục vụ cho các KCN. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã có các KCN ở huyện Quế Võ,

Từ Sơn bám theo trục Quốc lộ 18, và 1B rất thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Chính quyền tỉnh còn quy hoạch, xây dựng các khu đô thị mới tại Từ Sơn

nhằm tạo ra việc cung cấp các dịch vụ cho các KCN.

Như vậy với vị trí thuận lợi cùng với các chính sách hợp lý của chính

quyền tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Hải Dương

hiện nay và trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi phải có những định hướng

đúng, có những giải pháp tích cực trên cơ sở khai thác các lợi thế của tỉnh để

thu hút các nhà đầu tư.

Thứ hai, cạnh tranh giữa các địa phương trong việc thu hút lao động bao

gồm cả lao động phổ thông và lao động có chun mơn kỹ thuật cao.

Là tỉnh nằm trong tam giác phát triển kinh tế trọng điểm của phía Bắc,

cung lao động tại chỗ cũng dần dần không đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt

người lao động có trình độ chuyên môn cao thường bị các trung tâm kinh tế

lớn như Hà Nội, Hải Phòng thu hút, nguồn lao động nhập cư cũng trở lên ít đi

do các địa phương cũng đang thực hiện cơng nghiệp hố.

Thứ ba, do những ảnh hưởng ngày càng lớn hơn của các trung tâm kinh tế

lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nên Hải Dương chỉ có lợi thế lớn

trong thu hút đầu tư phát triển nhà máy sản xuất công nghiệp mà ít có lợi thế

phát triển các loại hình thương mại và dịch vụ.

Trong năm 2016 mục tiêu đặt ra trong việc thu hút FDI là: vốn đầu tư 400

triệu USD ( trong đó cấp mởi là 200 triệu USD, vốn tăng thêm 200 triệu

USD), vốn đầu tư ước đạt 230 triệu USD. Tương ứng doanh thu ước đạt 4.100

triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 150 triệu USD.SV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp3.2. Một số giải phải cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút FDI

vào Hải Dương

3.2.1. Nhóm giải pháp về cơng tác quy hoạch

Tập trung thu hút đầu tư để sớm lấp đầy các KCN, CCN đã được quy

hoạch chi tiết. Ngoài 44 CCN đã nằm trong quy hoạch, có 10 KCN đã và

đang xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi tỷ lệ lấp đầy chung đạt từ 70% trở lên mới

nghiên cứu bổ sung thêm.

Thực hiện nghiêm Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ qui định về

thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý Nhà nước đối với KCN, CCN...

Theo đó, để thành lập KCN thì tổng diện tích đất công nghiệp của các KCN

cho các dự án thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60% nhằm tránh lãng phí đất,

bảo vệ tốt mơi trường.

Cần triển khai quy hoạch tổng thể các KCN trên cơ sở đó dành 1-2 khu lớn,

chưa xây dựng hạ tầng để đón các tập đồn kinh tế có tiềm lực tài chính và

cơng nghệ hiện đại trên thế giới vào đầu tư. Đồng thời khuyến khích các DN

xây dựng nhà xưởng 2-3 tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Hiện nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích và danh

thắng Cơn Sơn - Kiếp Bạc đến năm 2020 chuẩn bị được Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt với tổng diện tích quy hoạch lên tới 8300 ha. Vì vậy, việc tiếp nhận

các dự án đầu tư nước ngồi vào khu vực huyện Chí Linh phải đặc biệt chú ý

và cần có sự trao đổi, tham khảo ý kiến rộng rãi của các ngành và địa phương

có liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép đầu tư.

Chú ý những tác động môi trường của dự án đến khu vực, không được làm

ảnh hưởng đến khu di tích, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị khu di

tích đặc biệt này của quốc gia.SV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp3.2.2. Nhóm giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng

Để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh Hải Dương phải tranh thủ

các nguồn vốn của Trung ương và các bộ, ngành để đầu tư cho xây dựng cơ

sở hạ tầng,tích cực tăng tỉ trọng chi cho cơ sở hạ tầng: giao thông, điện, nước,

thông tin liên lạc, đầu tư xây dựng khu dân cư,…

Thứ nhất, hệ thống điện

Nhanh chóng khởi cơng và thi hành dự án điện do hai Tập đoàn của

Malaysia và Trung Quốc làm chủ đầu tư, có tổng cơng suất 1.200MW, với

tổng vốn đầu tư 1,87 tỉ USD. Nhà máy nhiệt điện Hải Dương có tổng diện tích

hơn 199ha, được xây dựng trên địa bàn 3 xã Phúc Thành, Quang Trung và Lê

Ninh, huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Dương theo hình thức xây dựng - vận hành chuyển giao, sau 25 năm vận hành, dự án sẽ được chuyển giao cho phía Việt

Nam. Nhà máy được xây dựng bởi các đơn vị thuộc tập đồn cố vấn cơng

trình điện lực Trung Quốc theo mơ hình EPC.

Tiếp tục khảo sát để xây dựng đường dây 35kv từ trạm 110kv Lai Khê cấp

điện cho KCN Phú Thái. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 22kv mạch

kép cấp điện cho KCN Nam Sách, tiến tới xây dựng đường dây 22kv mạch

kép từ trạm 110kv Tiền Trung về TP.Hải Dương để bảo đảm cấp điện cho

TP.Hải Dương và ngược lại.

Thứ hai, giao thông vận tải

- Đường bộ: Khai thác tối ưu đường cao tốc 5B Hải Phòng –Hà Nội vừa

mới đưa vào sử dụng. Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường tỉnh hiện có (bao

gồm việc kéo dài một số tuyến đường tỉnh) đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng.

Mở mới (kéo dài), chuyển đổi một số tuyến đường tỉnh đảm bảo kết nối giữa

các vùng trong tỉnh như tuyến 390, 392, 389B, 398B, đường 186, đường tránh

thị xã Chí Linh, trục Bắc - Nam (đoạn nối QL18 với QL5A, đoạn Gia Lộc Cầu Hiệp).

- Đường thuỷ: Xây dựng cảng ICD tại xã Phương Hưng (huyện Gia Lộc).

Đầu tư nâng cấp, mở rộng một số bến cảng đường thuỷ phục vụ phát triển cácSV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệpcơ sở sản xuất công nghiệp trọng điểm như: cảng Nhà máy Nhiệt điện Phả

Lại, cảng Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Phúc Sơn, cảng Cống Câu, Tiên

Kiều. Xây mới cảng nhà máy Nhiệt điện Hải Dương tại xã Phúc Thành

(huyện Kinh Môn).

Thứ ba, cơng nghệ thơng tin

Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế tham gia kinh

doanh dịch vụ viễn thông và Internet. Cải tạo nâng cấp hệ thống viễn thông tại

trung tâm TP, thị xã và các huyện. Nâng cấp các trạm bưu điện khu vực, đặc

biệt là ở các CCN, KCN. Phát triển công nghệ thông tin - viễn thông cả về hạ

tầng, công nghiệp phần mềm và đào tạo nguồn nhân lực. Từng bước hình

thành mơ hình “Chính phủ điện tử” trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, hệ thống cấp thoát nước

Tiếp tục triển khai dự án ORET (giai đoạn 2) công suất 30.000 m3/ngày

đêm, đầu tư cải tạo chuyển nguồn khai thác của Nhà máy nước Việt Hồ để

nâng cơng suất từ 14.000m3/ngày đêm lên 20.000m3/ngày đêm, xây dựng

nhà máy nước phía Nam TP.Hải Dương để cung cấp cho các KCN, đô thị dọc

đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mới.

Lập quy hoạch hệ thống cấp nước trên phạm vi toàn tỉnh. Tập trung đầu tư

hoàn thiện đồng bộ mạng lưới đường ống cấp nước phục vụ các khu vực tập

trung các cơ sở sản xuất trọng điểm của tỉnh, nhất là mạng đường ống cấp III

(hệ thống các đường ống phân phối lấy nước từ các đường ống chính). Triển

khai xây dựng mạng ống cấp cho khu vực quy hoạch các KCN, CCN: Lương

Điền - Ngọc Liên ( huyện Cẩm Giàng), khu vực Gia Tân (huyện Gia Lộc),

khu vực Tứ Cường, Cao Thắng (huyện Thanh Miện), CCN phía Nam TP.Hải

Dương, khu vực Cộng Hồ ( huyện Chí Linh).

3.2.3. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcSV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO TỈNH HẢI DƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×