Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng tiêu chí các giải thưởng chất lượng

Các hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng tiêu chí các giải thưởng chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4, Các hệ thống tiêu chuẩn quản lí khác có liên

quan

• ISO 14001: Hệ thống quản lí mơi trường

• OSHAS 18000: Bộ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và

sức khỏe nghề nghiệp

• SA8000: Hệ thống quản lí trách nhiệm xã hội

• ISO 26000, ISO/ IEC 27000 : Hệ thống quản trị an

tồn thơng tinVÌ SAO ISO LÀ HỆ

THỐNG QUẢN LÍ CHẤT

LƯỢNG PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN

NAY?1. ISO 9000 ảnh hưởng đến mậu dịch và

thương mại quốc tế

 Các hợp đồng đòi hỏi những cơng ty cung cấp sản

phẩm được chứng nhận ISO 9000 ngày càng nhiều

hơn

 Chứng nhận phù hợp ISO 9000 sẽ làm giảm, tránh

được chi phí ẩn trong việc  thẩm định , giám sát. Thể hiện trách nhiệm pháp lý trong sản xuất, an

toàn, sức khỏe

 Tương hợp với mơi trường, điều kiện, thủ tục đóng

gói, vận chuyển thương mại quốc tế của nhà sản

xuất hoặc nhà cung cấp

 Làm thuận tiện hơn trong trao đổi thương mại tồn

cầu và mở cửa những thị trường mới

 2. Lợi ích đối với các công ty

Hệ thống quản trị chất lượng ISO là một mơ hình lý

tưởng cho một tổ chức đạt hiệu quả cao ,liên tục cải

tiến, nâng cao vị thế cạnh tranh 

Cải tiến chất lượng công ty và sản phẩm Cải thiện sự nhất quán trong hoạt động sản

xuất và quản lý

 Nâng cao sự hài lòng của khách hàng với sản

phẩm của bạn3. Ảnh hưởng đến văn hóa và công nhân

của công ty.

“Hãy làm đúng ngay từ đầu” áp dụng đối với tất cả

qui trình quản trị.

Giúp cơng nhân cơng ty biết rõ qui trình, chấp nhận

quy trình, để thực hiện qui trình một cách kiên định

,hiệu quả.4. Ảnh hưởng đến khách hàng.

Tạo một sự tin cậy đối với khách hàng.

Đáp ứng yêu cầu của một nhóm khách hàng khi họ

muốn thấy chứng nhận ISO của công tyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng tiêu chí các giải thưởng chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×