Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tình hình kinh doanh của ngân hàng

4 Tình hình kinh doanh của ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchBảng số 2 : Các chỉ tiêu cơ bản thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm

2010 của VietinBankNguồn: Báo cáo thường niên 2010 VietinBank

Cũng trong năm 2010, tổng tài sản của VietinBank là 367.712 4 tỷ đồng tăng

50.5 %, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng 54.5 % so với năm 2009.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 43,5 % so với năm 2009.

Biểu đồ 2: Giá trị tổng tài sản, cho vay khách hàng và vốn huy động qua các

năm4Nguồn: Báo cáo thường niên 2010 của VietinBankSVTH: Lê Thị NhâmPage 82Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchNguồn: Báo cáo thường niên 2010 VietinBank

Trong năm 2010, thị trường tiền tệ tại Việt Nam chịu nhiều tác động của chính

sách, áp lực lạm phát…dẫn tới sự cạnh tranh về nguồn vốn. Tuy nhiên, VietinBank

đã có kết quả khả quan về công tác huy động vốn với tốc độ tăng trưởng là 54% so

với năm 2009. Cùng với tăng trưởng nguồn vốn, VietinBank cũng chú trọng vào

khâu sử dụng nguồn vốn. Ngân hàng đã tập trung đầu tư vào những dự án trọng

điểm, ngành nghề được chính phủ khuyến khích tạo lợi ích kinh tế cũng như xã hội

cao, đặc biệt VietinBank đã tập trung vốn cho vay các chương trình phát triển nơng

nghiệp nơng thơn và xuất khẩu, cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ…Lợi

nhuận trước thuế năm 2010 của VietinBank là 4.598 tỷ đồng (vượt 15% so với kế

hoạch). Mặt khác, trong năm 2010 hệ số an toàn vốn (CAR) là 8,02% vẫn chưa đáp

ứng được quy định trong thông tư 13/TT-NHNN do tiến độ tăng vốn điều lệ từ cổ

đơng nước ngồi chưa đạt như kế hoạch.

Biểu đồ 3 : Lợi nhuận trước thuế của VietinBank qua các nămSVTH: Lê Thị NhâmPage 83Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchNguồn: Báo cáo thường niên 2010 VietinBankVới môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, các yếu tố của thị trường biến

động nhanh và tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh như giá vàng, tỉ giá hối

đoái …nhưng VietinBank vẫn thực hiện tốt vai trò ngân hàng đi đầu, tiếp tục phát

triển hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống. Bên cạnh đó, VietinBank cũng ln

là ngân hàng đi đầu trong việc thực thi các chính sách tiền tệ, bình ổn thị trường, hỗ

trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ưu tiên phục vụ các ngành

xuất khẩu, sản xuất các mặt hàng thiết yếu và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Hoạt động kinh doanh nổi bật của VietinBank trong năm 2010 đó là việc Sở kế

hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp cho ngân hàng

với vốn điều lệ trên 15 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 34.8 % so với vốn điều lệ cũ.

Trong đầu năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký

ban hành Quyết định số 37/QĐ-NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công thươngSVTH: Lê Thị NhâmPage 84Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchViệt Nam (Vietinbank) làm ngân hàng phục vụ cho Khoản vay chương trình “Ngân

hàng – Tài chính III – Tiểu chương trình 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

tài trợ, trị giá 38.271.000 SDR tương đương 60.000.000 USD theo Hiệp định vay số

2707-VIE(SF) ký ngày 24/12/2010 giữa đại diện Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam và đại diện ADB5. Với quyết định này, VietinBank sẽ có được nguồn vốn

huy động lớn từ hoạt động tài trợ của ADB, tạo nguồn vốn dồi dào cho các hoạt

động khách của ngân hàng.

Về hoạt động góp vốn, trong tháng 1/2011 VietinBank đã hồn thành việc

góp vốn với cơng ty tài chính quốc tế IFC. Bên cạnh đó, đến quý II, năm 2011

VietinBank có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho ngân hàng Nova Scotia. Với sự trợ

giúp của cổ đông nước ngồi, VietinBank sẽ tiến hành đa dạng hóa cơ cấu sở hữu,

góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lí rủi ro, phát triển sản

phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và phát triển một số hoạt động kinh

doanh mới..

Với tình hình kinh doanh khả quan như trên, tiềm năng ngân sách dành cho hệ

thống CRM là rất lớn. Đặc biệt khi việc triển khai hệ thống này sẽ mang lại những

thay đổi quan trọng trong việc kinh doanh của ngân hàng.5Nguồn: website vietinbank.vnSVTH: Lê Thị NhâmPage 85Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchCHƯƠNG III

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG

VIỆT NAMI. Chiến lược phát triển và định hướng quan hệ khách hàng của VietinBank

1. Sự cần thiết phải thiết kế hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng tại

VietinBank

Trong tình hình kinh doanh hiện nay, khách hàng ngày càng am hiểu và có đòi

hỏi cao hơn về sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Riêng ngành Ngân hàng, môi

trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, các yếu tố trên thị trường chuyển

biến nhanh và tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Để nâng

cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng mục tiêu đưa VietinBank trở thành một Tập đồn

SVTH: Lê Thị NhâmPage 86Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchtài chính - ngân hàng quy mơ lớn trong thời gian tới, việc triển khai đồng thời Dự án

CRM với các dự án - module khác khơng chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ

cho khách hàng, quản lý chi phí, kiểm sốt được rủi ro và phát triển được các sản

phẩm dịch vụ mới mà còn là cơ sở để VietinBank phát triển, mở rộng hoạt động, hội

nhập tích cực với khu vực và thế giới.

Mặt khác, sau khi triển khai hệ thống CRM sẽ đem lại cho VietinBank các lợi

ích như: cải thiện dịch vụ khách hàng thông qua việc hiểu biết biết rơ hơn về khách

hàng và các tương tác của khách hàng với ngân hàng; Tăng doanh thu thông qua

bán chéo và bán thêm sản phẩm; Cung cấp tốt hơn các dịch vụ tại Chi nhánh thơng

qua việc tự động hóa các giao dịch khách hàng (mở tài khoản, chỉnh sửa, đóng tài

khoản,...); Cải thiện năng suất của giao dịch viên tại Chi nhánh và cải thiện vai trò

của giao dịch viên để cho phép bán chéo/bán thêm/lưu giữ khách hàng.

Với những yêu cầu kinh doanh trên, việc triển khai hệ thống CRM tại

VietinBank là rất cần thiết. Hoạt động này đòi hỏi sự quan tâm của tất cả các cấp

lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng trong thời gian tới.

2. Định hướng phát triển

a) Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng

VietinBank định hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác sau cổ phần hóa, tăng

vốn nhằm đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh, đầu tư cơng nghệ hiện đại hóa

ngân hàng, chuẩn hóa tồn diện hoạt động quản trị điều hành, sản phẩm dịch vụ, cơ

chế quy chế, từng bước hội nhập quốc tế để giá trị thương hiệu VietinBank được

nâng cao trên cả thị trường trong nước và quốc tế; nhằm thực hiện mục tiêu tầm

nhìn đến năm 2015 là trở thành Tập đồn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả và

chủ lực của nền kinh tế.

Để thực hiện các định hướng phát triển trên, VietinBank đã đề ra các chiến

lược riêng cho từng hoạt động của Ngân hàng. Trong chiến lược tài sản và vốn,SVTH: Lê Thị NhâmPage 87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tình hình kinh doanh của ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×