Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI HẢI NINH.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI HẢI NINH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần gạch ngói

Hải Ninh.

Cơng ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh được khởi cơng xây dựng từ tháng 5 năm

1995 đến tháng 10 năm 1997 chính thức đi vào hoạt động với một dây chuyền sản xuất

công nghệ sản xuất gạch gồm: Nung sấy lò tuynen tạo hình bằng hệ thống EG 10 có lát

chân khơng, phơi trong nhà kính với cơng xuất 25 triệu viên/năm, với thiết bị máy móc

của Việt Nam và Ucraina, cơng tác xây dựng lắp đặt do đơn vị chuyên ngành của bộ

xây dựng kết hợp với viện quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh thực hiện.

Bắt đầu từ thời điểm khởi cơng nhà máy, xí nghiệp đồng thời thực hiện nhiệm

vụ tuyển công nhân và đào tạo công nhân kỹ thụât cho nhà máy, bộ khung do công ty

gốm Giếng Đáy 2 Quảng Ninh điều về.

Ngày 01/10/1995, theo Quyết định số 2109/QĐ - UB của UBND tỉnh Quảng

Ninh phê duyệt xí nghiệp chính thức chuyển thành cơng ty cổ phần gạch ngói Hải

Ninh.

Tên cơng ty: Cơng ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh

Trụ sở chính: Phường Ninh Dương – Thành phố Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh

Cơng ty được phép kinh doanh ngành nghề:

- Sản xuất kinh doanh gạch ngói nung, gạch lát

- Khai thác đất làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói nung

- Hoạt động kinh doanh của công ty chấp hành đúng pháp luật và các chế độ

chính sách quy định hiện hành của Nhà nước.

* Tổng vốn đầu tư: 13.700 triệu đồng

- Trong đó: Vốn xây lắp: 5.500 triệu đồng

Vốn thiết bị: 7.200 triệu đồng

Vốn lưu động: 1.000 triệu đồng

- Cơ cấu nguồn vốn:



25

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



Vốn tín dụng: 13.700 triệu đồng

Cơng ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh là một pháp nhân được phép sử dụng con

dấu, mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng và hoạt động theo Lụât doanh nghiệp. Thực

hiện hạch toán kinh tế độc lập. Cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Quảng Ninh và kê

khai đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Cơng ty ở một vị trí thuận lợi, nằm cách sông Ka Long 2 km cạnh đường quốc

lộ 18A đi qua 5 huyện thị miền đông nối với thành phố Hạ Long, cách thành phố Hạ

Long 185 km, cách huyện Hải Hà 30 km, huyện Đầm Hà 60 km, huyện Tiên Yên 90

km. Là cơ sở có đường giao thông thuỷ, bộ thuận lợi để giao lưu sản phẩm ở các địa

phương trong tỉnh và các huyện lân cận. Riêng khu vực khai thác đất đỏ nằm tại cánh

đồng khu Lái Tái phường Ninh Dương cách công ty 500m.

Tổng diện tích thuộc quyền quản lý của cơng ty theo bảng sau



STT



Diện tích khu vực cơng ty



Đơn vị



Tổng số



Ghi chú



1



Khu văn phòng và tập thể

CN



Ha



1.5



P.Ninh Dương



2



Khu vực sản xuất của công

ty



Ha



2



3



Khu vực khai thác đất đỏ



Ha



7.5



* Kết quả hoạt động của công ty từ năm 2008 đến nay.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng

và HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đi vào cuộc sống thực tế của công ty. Thời kỳ có sự đòi

hỏi gay gắt của cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển phải đổi mới cơng nghệ,

cải tiến mẫu mã, hạ thấp chi phí…. để phù hợp với yêu cầu thị trường.

Theo quan điểm đó, từ năm 1997 đến nay do mới được thành lập, công nghệ

tương đối hiện đại, công ty đã lắp đặt cơng nghệ tạo hình, máy EG 10, có lát chân

khơng, phơi trong nhà kính, sử dụng tạo hình bằng đất đồi, hình thức, mẫu mã sản

26

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



phẩm đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá là sản phẩm có chất lượng tốt trên thị

trường gạch xây dựng ở khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ quan tâm đến đổi mới công nghệ và phát triển trên một số sản phẩm

mà cơng ty còn chú trọng tới cơng tác bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản trị và công

nhân trong dây truyền với phương châm giảm biên chế một cách hợp lý để nâng cao

chất lượng trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm và uy tín của cơng ty ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình

quân tăng, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đời sống công nhân viên từng

bước được cải thiện.

Năm 2008 doanh thu nhà máy đạt được là 21.900 triệu đồng

Năm 2012 doanh thu nhà máy đạt được là 29.650 triệu đồng

Số lượng công nhân viên năm 2008 là 146 người, đến năm 2012 là 162 người.

Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện.

- Tiền lương bình quân năm 2008 là 3.000.000 đồng/tháng, đến năm 2012 là

4.500.000 đồng/tháng.

Sản phẩm của Công ty làm ra đảm bảo chất lượng đáp ứng của nhu cầu thị hiếu

đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng trong tỉnh.



Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những

năm qua

Đơn vị: Triệu đồng



27

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



Số

TT



2012/2011

Chỉ tiêu



2008



2009



2010



2011



2012



Tuyệt đối Tương đối



1



Doanh



21.65



22.80



25.20



26.25



28.05



1.800



%

106,85



2



thu

Chi phí



0

0

19.537 20.66



0

22.85



0

24.12



0

26.18



2.060



108,53



2.113



5

2.135



5

2.345



5

2.125



5

1.865



- 260



87,76



1.245



1.370



1.475



1.485



1.695



3



Lợi



4



nhuận

Nộp

ngân

sách

Số liệu thống kê của phòng tài vụ

Như vậy với sự quyết tâm, cố gắng của cán bộ công nhân viên trong công ty kể



từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2008 doanh thu của nhà máy đạt

được là 21.650 ( triệu đồng) lợi nhuận đạt được là 2.113 triệu đồng, đóng góp vào

ngân sách nhà nước là 1.245 triệu đồng. Đến năm 2012 doanh thu của nhà máy đạt tới

28.050 triệu đồng, lợi nhuận 1.865 triệu đồng. Nhìn vào kết quả so sánh hoạt động sản

xuất kinh doanh của năm 2012 so với 2011 ta thấy doanh thu năm 2012 so với năm

2011 tăng lên là 6,85%, tuy nhiên lợi nhuận giảm xuống 12,24%. Doanh thu tăng vì

Cơng ty đã đi vào sản xuất ổn định, chất lượng gạch tốt nên đã có chỗ đứng trên thị

trường, tuy nhiên lợi nhuận của công ty lại giảm, đây không phải là do sự tinh tốn

khơng kỹ lưỡng trong kinh doanh mà do điều kiện khách quan mang lại, đó là chi phí

vận chuyển than cám từ Cẩm Phả ra đến Công ty cung đường quá xa Công ty phải chi

trả thêm khoản tiền vào việc nâng giá thành mua chất đốt.



2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy.

* Chức năng



28

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



Công ty Cổ phần gạch ngói là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, là tổ chức kinh tế

cơ sở có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, kinh doanh gạch ngói

nung theo nhiệm vụ kế hoạch của UBND tỉnh, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản

tại Ngân hàng và được sử dụng con dấu theo quy định.

Các ngành nghề kinh doanh chính.

Sản xuất kinh doanh gạch ngói nung.

Khai thác đất làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói nung

* Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, khai thác và sử

dụng có hiệu quả các nguồn nhân, vật và tài lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh

doanh của công ty.

- Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức các đơn vị sản xuất kinh doanh phù hợp mục

tiêu, nhiệm vụ của công ty. Phân chia và điều chỉnh nguồn lực các đơn vị trực thuộc

đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển và hiệu quả

kinh doanh của cơng ty.

- Đặt chi nhánh văn phòng đại diện của cơng ty ở trong và ngồi nước theo quy

định của chính phủ.

- Kinh doanh những ngành nghề được Nhà nước cho phép, kinh doanh những

ngành nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung.

-Tìm kiếm thị trường, trực tiếp giao dịch và ký kết hợp đồng với các khách hàng

trong và ngoài nước, được trực tiếp xuất, nhập khẩu theo yêu cầu hoạt động kinh doanh

của công ty và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

- Quyết định giá mua, giá bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ chủ yếu,

trừ những sản phẩm và dịch vụ do nhà nước định giá.



29

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



- Được quyền bảo hộ và quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm: Các sáng chế, giải

pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hố, kiểu dáng cơng nghiệp, tên gọi xuất sứ hàng hoá

theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đầu tư, liên doanh, liên kết góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài

sản của doanh nghiệp khác theo quyđịnh của pháp lụât với mục đích phát triển sản

xuất, kinh doanh.

- Tuyên chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình

thức trả lương, thưởng, quyết định mức lương trên cơ sở cống hiến và hiệu quả sản

xuất kinh doanh và có quyền khác của người sử dụng lao động theo quyđịnh của Bộ lao

động và quy định khác của pháp luật.

-Mời và tiếp khách nước ngoài hoặc cử cán bộ, nhân viên của cơng ty đi cơng

tác nước ngồi phù hợp với chủ trương mở rộng hợp tác của công ty và các quy định

của Nhà nước.



2.1.3. Vốn, cơ sở vật chất và kỹ thuật

* Vốn:

Cơng ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh có số vốn kinh doanh ban đầu của nhà máy

tính thời điểm năm 1995 là:

* Tổng vốn đầu tư: 13.700 triệu đồng

- Trong đó: Vốn xây lắp: 5.500 triệu đồng

Vốn thiết bị: 7.200 triệu đồng

Vốn lưu động: 1.000 triệu đồng

- Cơ cấu nguồn vốn:

Vốn tín dụng: 13.700 triệu đồng

Sở dĩ nhà máy cần số vốn lớn như thế là vì nhà máy có cơ sở vật chất, kỹ thuật

hiện đại, máy móc nhập khẩu từ Cộng hòa UCRAINA. Có như thế nhà máy mới tạo ra

được sản phẩm gạch Tuynen chất lượng cao, mẫu mã hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị

trường.

30

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



* Cơ sở vật chất, kỹ thuật:

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đơn vị chuyên

ngành của bộ xây dựng kết hợp với viện quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh thực

hiện, đã tạo mọi điều kiện để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đầy đủ, hiện đại cho

công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trụ sở văn phòng, khơng gian làm việc của cán bộ công nhân viên trong cơng

ty và các phòng ban trực thuộc.

Các phòng ban, cán bộ nhân viên được tranh bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ làm

việc, bàn ghế, máy vi tính, điện thoại, tủ đựng tài liệu, tài liệu tổng hợp, tài liệu chun

mơn… Phòng làm việc đảm bảo đủ ánh sáng, nhiệt độ, quạt thơng gió… tuy nhiên

khơng tránh khỏi tiếng ồn vì phòng được bố trí gần với phân xưởng sản xuất.

- Nhà xưởng, mặt bằng sản xuất, dây truyền, thiết bị cơng nghề sản xuất.

Nhà xưởng được bố trí sắp xếp gọn gàng, có hệ thống thơng gió, để đảm bảo an

toàn, sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

Sơ đồ dây chuyền sản xuất gạch nung Tuynen.

Tại công ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh, các sản phẩm gạch được sản xuất trên

dây chuyền đồng bộ với hệ thống thiết bị tiên tiến luôn được cải tiến kỹ thuật để nâng

cao chất lượng sản phẩm. Ngồi các tiến bộ trong cơng nghệ sản xuất gạch Tuynen về

lò nung, máy ép, khâu tạo hình đã góp phần tạo ra các sản phẩm gạch đạt chất lượng

cao đạt tiêu chuẩn chịu lực để xây dựng các cơng trình cao cấp.

Kỹ thuật cơng nghệ sản xuất của cơng ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh đảm bảo

tính hiện đại, tiên tiến với mức độ tự động hố cao tại các cơng đoạn sản xuất chính.

Sản xuất gạch tuynen được tạo hình bằng hệ thống EG 10 có lát chân khơng, phơi

trong nhà kính.

Sơ đồ 1: Sơ đồ dây truyền sản xuất gạch nung tuynen.



Kho nguyên liệu



Đùn ép tạo hình



31

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



Sấy khơ



Nung



Phân loại

GIÁM ĐỐC

GIÁM

ĐỐC



Nhập kho

PHĨ GIÁM

GIÁM ĐỐC

PHĨ

ĐỐC



2.1.4. Tổ chức quản lý

Phòng k

ký thuật

Phũng

thutvà

v

điều

độ

sản

xuất

iu sn xut



* S c cu tổ chức



32



Phòng

Phòng

PX

PX

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chấtPX

KH

KH - TH

TH

Tài vụ

Tạo

Tạo hình

hình

Nung

Nung đốt

đốt

phục vụ

phục

vụ



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



Phòng

Bảo vệ



* Chức năng từng bộ phận

Ban giám đốc:

- Giám đốc Công ty: Giám đốc là nhà quản trị cao nhất điều hành mọi hoạt

động của cơng ty theo chế độ thủ trưởng, có quyền quyết định mọi hoạt động của công

ty theo đúng kế hoạch chính sách, pháp luật của Nhà nước và tập thể công nhân lao

động về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Giám đốc trực tiếp phụ trách:

+ Công tác tổ chức bộ máy quản lý, công tác cán bộ, tuyển dụng lao động, ký

kết hợp đồng.

+ Công tác tài chính kế tốn.



33

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



+ Ký các văn bản báo cáo cấp trên, văn bản pháp qui nội bộ.

+ Ký các quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương

+ Ký kết các hợp đồng kinh tế.

+ Ký duyệt các chứng từ thu, chi tiền.

+ Làm việc với cơng đồn về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và

những việc phát sinh trong vấn đề thực hiện nhiệm vụ thoả ước lao động.

+ Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng trước và

xây dựng phương hướng nhiệm vụ của tháng sau về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh của cơng ty trước cấp uỷ, chi bộ.

+ Công tác dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất.

+Công tác cung tiêu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

+ Cơng tác hành chính quản trị, khối văn phòng cơ quan.

- Phó giám đốc phụ trách sản xuất: Là người giúp việc cho giám đốc và giải

quyết công việc khi giám đốc uỷ quyền, kiêm trưởng phòng kỹ thuật và điều độ sản

xuất, trực tiếp chỉ đạo.

+ Công tác kỹ thuật, công nghệ, vật tư phục vụ cho sản xuất.

+ Cơng tác an tồn, vệ sinh cơng nghiệp, phòng chống bão lụt thiên tai.

+ Triển khai thực hiện nghị quyết của chính quyền theo kế hoạch trong các lĩnh

vực được phân công và một số công việc phát sinh khi giám đốc uỷ quyền.

+ Công tác xây dựng cơ bản nội bộ.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công.

+ Theo dõi công tác thi đua hàng năm, phân cơng nhiệm vụ (có thể thay đổi căn

cứ vào yêu cầu của từng thời kỳ).

Các phòng chức năng:

- Phòng tài vụ: Bao gồm 05 cán bộ nhân viên:



34

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

_________________________________________________________________________



+ 01 Trưởng phòng kiêm kế tốn trưởng.

+ 01 Kế tốn tổng hợp.

+ 01 kế toán vật tư thủ quỹ.

+ 01 kế toán thống kê – kiêm tiền lương BHXH.

+ 01 kế tốn tiền mặt kiêm bán hàng.

Phòng tài vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện tồn bộ cơng tác kế tốn và hạch tốn kinh tế ở

Cơng ty theo pháp lệnh thống kê kế toán hiện hành.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện tồn bộ cơng tác hành chính quản trị, khối văn

phòng cơ quan.

- Phòng bảo vệ: Bao gồm 4 người, có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong

các lĩnh vực sau:

+ Triển khai tổ chức công tác bảo vệ khu vực sản xuất và khu vực cơ quan làm

việc.

+ Theo dõi và giám sát việc sản xuất sản phẩm qua cổng cơng ty.

- Phòng kỹ thuật và điều độ sản xuất: Bao gồm 04 cán bộ, nhân viên:

+ 01 Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng

+ 01 cán bộ kỹ thuật phụ trách khối tạo hình.

+ 01 cán bộ kỹ thuật phụ trách khối lò nung.

+ 01 nhân viên phục vụ nước cho khu vực sản xuất.

Phòng có chức năng giúp việc cho giám đốc trong các lĩnh vực sau:

+ Công tác điều độ sản xuất.

+ Cơng tác quản trị lao động

+ Cùng với Phòng kế hoạch tổ chức công tác nhập sản phẩm sản xuất ra.



35

Người Thực hiện: Vũ Tiến Chung -Lớp Cao học K24 - Trường ĐH Mỏ - Địa chất



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI HẢI NINH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×