Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối quan hệ giữa học thuyết của Maslow và học thuyết của Herzberg

Mối quan hệ giữa học thuyết của Maslow và học thuyết của Herzberg

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong thời gian 2 năm công tác tại hệ thống giáo dục Hà Nội VIP, tơi có thể đưa

ra một số tiêu cực trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên của toàn bộ hệ

thống như sau:

1.Những vấn đề tiêu cực về động lực làm việc cho nhân viên

Chế độ lương chưa thực sự phù hợp với người lao động. Mức lương củanhân viên toàn bộ hệ thống trường nói chung còn rất thấp so với các trường có

cùng mơ hình hoạt động.

Các chính sách dành cho nhân viên của toàn bộ hệ thống VIP chưa được cụthể và rõ ràng. Công ty không thực hiện đúng các quy định về việc đóng bảo

hiểm xã hội cho người lao động. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tồn

bộ nhân viên trong cơng ty, tác động đến tâm lý và làm cho nhân viên khơng hài

lòng với công ty.

Công ty không đưa ra quy chế cụ thể cho việc đãi ngộ, khen thưởng khiếncho nhân viên trong cơng ty khơng có động lực để phát triển. Một số nhân viên

của cơng ty có được đào tạo cơ bản, có khả năng làm việc tốt và sáng tạo nhưng

do bố trí cơng việc, mơi trường làm việc và cả do các chế độ đãi ngộ của công ty

không được tốt khiến cho việc giữ họ ở lại công ty là rất khó khăn.

Các chính sách về đào tạo, nâng cao kiến thức chun mơn còn rất hạnchế. Điều này khiến cho nhân viên trong cả công ty không có động lực để làm

việc đem lại hiệu quả cao.

Ban lãnh đạo của công ty không quan tâm đến đời sống tinh thần của cánbộ nhân viên.

2.Phân tích động cơ làm việc dựa trên những học thuyết6Theo học thuyết của Maslow, nhu cầu sinh học trong đó có nhu cầu về ăn,ở và sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu hiện nay. Tuy nhiên mức lương ở cơng ty còn

rất thấp và so với tỷ lệ lạm phát, giá cả tiêu dùng hiện nay thì với mức lương này

khó có thể đảm bảo cho nhân viên một cuộc sống đầy đủ mà khơng phải lo ngại

gì đến vấn đề ăn, ở, sinh hoạt.

Công ty cũng không thực hiện chế độ đóng bảo hiểm cho nhân viên. Theohọc thuyết của Maslow thì nhu cầu về an tồn ở đây khơng được đảm bảo. Khơng

có bảo hiểm, nhân viên khơng được hưởng các chế độ khi ốm, bệnh tật, tai nan,

sinh đẻ khiến cho họ không cảm thấy được bảo vệ bởi một tổ chức. Điều này có

ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhân viên, gây cho họ cảm giác chán nản và

không muốn cống hiến nhiều cho tổ chức.

Theo thuyết hai yếu tố của Herzberg, yếu tộ động lực chưa được phát huytrong cơng ty. Cơng ty khơng có chế độ khen thưởng, đãi ngộ và đào tạo cụ thể vì

vậy nhân viên khơng có động cơ thúc đẩy họ phấn đấu và nỗ lực.

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÁC TIÊU CỰC TẠI CÔNG TY

Động lực làm việc là một yếu tố quan trọng và được các doanh nghiệp và nhà

quản lý rất quan tâm hiện nay. Tạo động lực cho người lao động giúp cho việc

thúc đẩy quá trình làm việc và đem lại những hiệu quả cao. Người lao động nếu

được làm việc trong môi trường có những chính sách đãi ngộ tốt sẽ thúc đẩy họ

phấn đấu và nỗ lực hết mình trong cơng việc.

Để tạo động lực cho các nhân viên trong toàn bộ công ty hiện nay, trước tiên ban

lãnh đạo công ty cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc tạo động lực. Ban

lãnh đạo phải nắm bắt được những nhu cầu, những mong muốn của nhân viên7của mình để đưa ra những chính sách phù hợp. Đối với hệ thống giáo dục VIP

hiện nay, ban lãnh đạo cần có một số biện pháp cụ thể như sau:

Công ty đưa ra quy chế khen thưởng, đãi ngộ đối với từng trường hợp cụthể. Ví dụ: Đối với những người cơng tác lâu năm tại cơng ty, cơng ty nên có chế

độ tăng lương hàng năm. Bên cạnh đó cơng ty nên tạo điều kiện cho họ được

nâng cao trình độ, thử sức trong những vị trí cơng việc mới để khuyến khích họ

phấn đấu làm việc.

Đối với những nhân viên có năng lực, công ty nên tạo điều kiện cho họtrong việc bố trí các cơng việc hợp lý, giao cho họ thêm những cơng việc mang

tính chất thử thách để họ tự phấn đấu, nỗ lực và thể hiện mình.

Cơng ty cần đưa ra quy chế lương thưởng rõ ràng và thơng qua cho tồn bộnhân viên được biết. Tăng lương để đảm bảo các chi tiêu tối thiểu hiện này. Bên

cạnh đó chế độ tăng lương cũng được quy định rõ.

Cơng ty cần đưa ra chính sách dành riêng cho các công nhân nữ theo đúngnhư bộ luật lao động quy định.

Ban lãnh đạo cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của nhân viên,thường xuyên thăm hỏi, động viên và tham gia vào các hoạt động chung của cơng

đồn cơng ty nhằm rút ngắn khoảng cách với toàn bộ nhân viên.

KẾT LUẬN

Việc tạo ra động lực cho người lao động trong các tổ chức hiện nay không phải là

vấn đề mới. Tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được các tổ chức, các doanh nghiệp

thực sự quan tâm và chú trọng. Cũng như thực trạng tại Hệ thống giáo dục Hà

Nội VIP, rất nhiều công ty hiện nay không quan tâm đến việc tạo động lực làm

việc cho nhân viên, họ không nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa của việc làm

này. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều nhân viên chỉ làm trong các tổ chức trong

8một thời gian ngắn và luôn chuyển đổi công việc cho đến khi tìm thấy một vị trí,

một tổ chức phù hợp với mình.

Qua mơn học Quản trị hành vi tổ chức do Phó giáo sư – Tiến sỹ Trần Văn Bình

giảng dạy đã giúp tơi nhận ra tầm quan trọng của việc tạo ra động lực cho người

lao động.

Xin chân thành cảm ơn giáo sư và bài giảng của thầy trong suốt quá trình học tập.9TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Slide bài giảng Quản Trị Hành Vi Tổ Chức của Phó giáo sư-Tiến sỹ Trần

Văn Bình2.Website:http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_nhu_c%E1%BA

%A7u_c%E1%BB%A7a_Maslow3.Website: http://www.dinhpsy.com/2011/11/thuyet-nhu-cau-cua-maslow.html4.Website: http://tailieu.vn10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối quan hệ giữa học thuyết của Maslow và học thuyết của Herzberg

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×