Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên nhân, hậu quả của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Nguyên nhân, hậu quả của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

kinh tế thế giới vẫn còn cộng thêm các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước

còn nhiều bất cập, lúng túng chưa thực sự hiệu quả đã làm cho việc tạo thêm việc

làm còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Một thực tế khác đó là do sinh viên của ta khi ra trường phần nhiều là thiếu kĩ

năng, nghiệp vụ để có thể tham gia, hội nhập nhanh chóng vào thị trường lao động

vói những tiêu chuẩn ngày càng khó khăn hơn. Nguyên nhân của vấn đề này là do

chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo đại học còn kém khơng theo kịp thực tế. Các

trường đại học, cao đẳng mở ra ngày càng nhiều nhưng chỉ chú ý đến số lượng mà

ít quan tâm đến chất lượng đào tạo. Sự liên kết giữa các trường với các doanh

nghiệp còn lỏng lẻo, ít được quan tâm , điều này dẫn tới sinh viên sau khi ra trường

phải đào tạo lại hoặc tham gia vào thị trường lao động nhưng không đáp ứng được

nhu cầu của nhà tuyển dụng, và do đó mà bị thải loại. Hoặc phải làm những công

việc không đúng chuyên mơn, mang tính phổ thơng. Yếu tố nữa là do sinh viên học

khơng đúng với sở thích, năng lực cá nhân, điều này có nhiều nguyên nhân như do

bị ép buộc từ phía gia đình, do thiếu thơng tin trong chọn ngành học, do theo tâm lí

đám đơng chọn những ngành được nhiều người lựa chọn (ví dụ như ngân hàng,...

nhưng thực tế lại đang thừa lao động trong những ngành này ). Một nguyên nhân

khác là do tâm lí sính bằng, do ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường, tâm lí

thích hưởng thụ sinh ra tệ lười biếng học tập của sinh viên mà dẫn đến học tập

khơng thực chất, khơng nắm được kiến thức, do đó mà khi ra trường sinh viên bị lỗ

hổng kiến thức lớn lên không thể làm việc hoặc là không tốt. Một vấn đề rất quan

trọng, đó là do chính sách giáo dục còn nhiều hạn chế bất cập chưa tạo được đột

phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học, thiếu cơ

chê kiểm soát chất lượng giáo dục. Các cơ sở đào tạo mở ra tràn lan nhưng thiếu đi

cơ chế giám sát, kiểm tra chất lượng đào tạo một cách hiệu quả, thực chất, chưa

gắn được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với đào tạo.

Từ những nguyên nhân trên có thể thấy hậu quả của vấn đề này không hề đơn

giản. Chỉ một vấn đề thất nghiệp của sinh viên có thể dẫn tới những hậu quả khó

lường và khơng thể kiểm sốt được nếu khơng được ngăn chặn ngay lập tức. Hậu

quả nghiêm trọng để lại đầu tiên là kinh tế - xã hội sẽ không thể nào phát triển vững

mạnh hay vươn xa hơn nữa nếu số lượng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường

ngày càng nhiều. Nhu cầu của con người ngày một tăng cao mà chính họ lại không

thể thực hiện được bất cứ nhu cầu nào cho xã hội thì tình trạng đói nghèo sẽ diễn ra

theo hướng tiêu cực nhất. Hiện nay trên đất nước ta có những khu vực thừa nguồn

tri thức( tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh…)

nhưng lại có những khu vực thiếu nguồn tri thức( tập trung ở các tỉnh nghèo, miền

Trang | 13núi ). Thành phố chật hẹp ngày càng chật hẹp thêm do số lượng sinh viên ở lại tìm

cho mình một chỗ đứng đơng, nạn thất nghiệp xảy ra nhiều, cuộc sống khó khăn

đói, nghèo đó đã đẫn tới hậu quả hình thành ngày một nhiều các tệ nạn xã hội. Và

nếu một đất nước có chính trị khơng yên ổn hay đời sống kinh tế - xã hội của người

dân không được đảm bảo, tệ nạn xã hội ln tồn tại và tăng lên thì đất nước đó sẽ

kém phát triển, ngày càng suy thoái dần dần và đất nước ấy khơng thể tồn tại một

cách hồn hảo nữa.

Trên cơ sở phân tích trên, sơ đồ cây vấn đề sau đây sẽ mô tả đầy đủ nguyên

nhân cũng như hậu quả của thực trạng “Sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường”

như sauTrang | 14Sơ đồ mô tả cây vấn đề chính sách cơng “Sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường”

Đất nước kém phát

triển, suy thoái

Tệ nạn xã hộiĐói nghèoKinh tế - Xã hội

khơng phát triểnSINH VIÊN THẤT NGHIỆP

SAU KHI RA TRƯỜNGThiếu kỹ năng,

nghiệp vụChính sách giáo

dục bất cập,

kém hiệu quả

(giáo dục đại

học)Đào tạo

chủ yếu

theo số

lượng, ít

chú trọng

chất lượngThiế

u

thực

hành

trong

họcCung lao động vượt cầu

lao độngNgành

học không

phù hợp

với bản

thânPhương

pháp

giảng

dạy lạc

hậuÁp

lực

gia

đìnhThiếu

thơng

tinSố

người

trong độ

tuổi lao

động

caoNhu

cầu lao

động

tăng

chậmKinh tế

phát

triển

chậmThị trường

lao động

(trong nước,

nước ngồi)

chậm mở

Trang

rộng| 15Nơi đào tạo

chỉ vì lợi ích

cá nhân,vì lợi

nhuậnGiáo viên khơng

nhiệt tình với

nghề, khơng có

trách nhiệmChính sách kinh

tế chưa thực sự

hiệu quảKhủng

hoảng kinh

tế7. Biện pháp giải quyết vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Thứ nhất, cần quan tâm hơn đến chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng mà

đầu tiên là ở chất lượng đầu vào. Giáo dục đại học cần hướng tới năng lực và kĩ

năng mà sinh viên thu nạp được sau bốn năm học. Cần phải có sự gắn kết giữa đào

tạo nguồn nhân lực và nhu cầu của xã hội. Phải xác định rõ các doanh nghiêp, nhà

tuyển dụng cần gì, để hướng tới mục tiêu đào tạo. Việc đào tạo đại học, cao đẳng

cần mang tính ứng dụng thực tế, tránh tình trạng sinh viên sau khi ra trường vẫn chỉ

có một lượng kiến thức lý thuyết mà chưa biết áp dụng như thế nào. Để làm được

điều đó, nên tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với công việc thực

tiễn của các doanh nghiệp, tổ chức nhiều hơn. Phải có sự liên kết giữa nhà trường

và doanh nghiệp, nhà trường nên dựa vào nhu cầu tuyển dụng trong tương lai của

doanh nghiệp để đề ra chỉ tiêu tuyển sinh.

Thứ hai, đối với người lao động, trước tiên phải có định hướng việc làm tương

lai ngay trong thời gian học tập, để tìm cách tiệm cận với thực tế cơng việc đó, trau

dồi cho bản thân những kĩ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Một trong những giải

pháp đó là vấn đề làm thêm, thực tập, sinh viên làm quen dần với công việc tương

lai, để biết bản thân thiếu, yếu những khía cạnh nào để tự khắc phục.

Thứ ba, cần có sự quan tâm, giải quyết của Nhà nước và các cơ quan có thẩm

quyền về vấn tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp

trong xây dựng chích sách giáo dục quốc gia, đặc biệt là giáo dục đại học và giáo

dục nghề nghiệp.

Tóm lại, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động nói chung và sinh viên sau

tốt nghiệp nói riêng là một vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, điều đó

khơng thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà đây là vấn đề xuyên suốt của xã

hội từ thời kì này qua thời kì khác, cần được Nhà nước quan tâm, hoạch định chính

sách phù hợp, thiết thực để giải quyết.

Trang | 16PHẦN KẾT LUẬN

Sinh viên, những người được đào tạo bài bản, có trình độ là lực lượng lao

động to lớn góp phần vào phát triển kinh tế nước nhà. Là lực lượng chủ chốt trong

việc tiếp thu những thành tựu của văn minh nhân loại vào công cuộc xây dựng đất

nước, là lực lượng đi đầu trong cơng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao cho xây dựng

và phát triển đất nước, những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn dành mối quan

tâm đặc biệt cho việc đào tạo, phát triển nguồn lực này. Tuy nhiên, ngoài những

thành tựu đạt được thì vẫn cò đó nhiều mặt hạn chế. Tình trạng sinh viên ra trường

thiếu năng lực, không đáp ứng được nhu cầu thị trường, thất nghiệp gia tăng, làm

trái với ngành nghề đào tạo nên không hát huy được năng lực đang là vấn đề nhức

nhối, làm lãng phí nguồn lực to lớn của xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần có

những chính sách giáo dục, phát triển kinh tế, việc làm... thiết thực, hiệu quả hơn

nữa nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng hội nhập vào nền kinh

tế toàn cầu, tận dụng tối đa, hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào để đưa nước ta nhanh

chóng thốt khỏi nghèo nàn, lạc hậu , tiến nhanh, tiến vững chắc để sánh ngang với

các cường quốc năm châu.

Trang | 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân, hậu quả của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×