Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm dịch vụ chuyển phát nhanh

Đặc điểm dịch vụ chuyển phát nhanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:vậy mà ngành dịch vụ chuyển phát nhanh buộc phải dự trữ năng lực thiết bị sản

xuất để thỏa mản nhu cầu của xã hội, và phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất

lượng.

Sản phẩm của dịch vụ chuyển phát nhanh được tạo ra và tiêu dùng ngay trong q

trình sản xuất, khơng thể lưu kho, không thể bày bán như sản phẩm của các ngành

khác. Do vậy sản phẩm của dịch vụ chuyển phát nhanh mang tính chất vơ hình.

1.2. Q trình sản xuất mang tính dây chuyền:

Q trình truyền đưa tin tức trong thông tin dịch vụ chuyển phat nhanh luôn

diễn ra từ hai phía có người gửi tin và người nhận tin. Người gửi tin và nhận tin ở

hai vị trí khác nhau, hai vị trí đó có thể ở trong một vùng của một nước hoặc hai

nước khác nhau. Cho nên để truyền đưa bưu gửi từ người gửi đến người nhận

thường phải có hai hay nhiều cơ sở (bưu cục) cùng tham gia; mỗi cơ sở chỉ tham gia

thực hiện một công đoạn, một khâu nhất định của quá trình truyền đưa. Như vậy

tham gia vào quá trình truyền đưa tin tức bưu gửi có cá nhân, tập thể, xí nghiệp,

thậm chí còn có sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Muốn cho quá trình

truyền đưa thực hiện được phải thống nhất về thể lệ thủ tục, quy trình khai thác,

thống nhất về thời gian biểu hoạt động, thống nhất trong công tác đào tạo nguồn

nhân lực... có như vậy các đơn vị cá nhân mới hoạt động ăn khớp với nhau.

1.3.Quá trình sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm

Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu khi chúng ta nhận bưu gửi của khách và cũng

bắt đầu khi chúng ta phát bưu gửi cho khách hàng, khi phát bưu gửi cho khách hàng

cũng là lúc chấm dứt quá trình sản xuất và cũng chấm dứt quá trình sử dụng, tiêu

dùng sản phẩm của người sử dụng. Vì quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu

thụ nên sản phẩm khơng thể lưu kho, khơng thể bày bán như các sản phẩm khác.

Trong lĩnh vực Bưu chính chúng ta khó nhận thấy, bởi vì khi người nhận

nhận được thông tin (bưu gửi) phải sau khoảng thời gian nhất định (có thể sau một

ngày, vài ngày, có thể là vài giờ). Mặt khác khi người nhận nhận được thông tin,

SVTH:35Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:chẳng hạn một bức thư thì người nhận có thể đọc đi đọc lại và lưu giữ được lâu. Để

lý giải vấn đề trên chúng ta phải hiểu đối tượng của Bưu chính là thơng tin và thơng

tin này là do chính khách hàng (người gửi) mang đến và nó được chứa đựng bởi

một cái vỏ vật chất nào đó. Ở đây bức thư chỉ là cái vỏ mang thông tin, do đó khi

người nhận đọc hết lá thư đó tức là họ đã nhận được hết thông tin trong lá thư đó,

lúc đó người nhận cảm nhận được lợi ích của q trình đưa tin tức của Bưu chính

đem lại, lúc đó sản phẩm của Bưu chính đã được tiêu dùng.

Như vậy quá trình tiêu thụ gắn liền với quá trình sản xuất. Điều này nó nãy

sinh các vấn đề sau:

Do q trình tiêu thụ khơng tách rời q trình sản xuất cho nên yêu cầu đối

với chất lượng dịch vụ thơng tin Bưu chính được đặt ở vị trí quan tâm hàng đầu và

là yếu tố quyết định nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay đến người tiêu dùng.

Đối với các ngành sản xuất khác thì sản phẩm sản xuất ra phải qua khâu kiểm tra

chất lượng rồi mới đưa ra thị trường, người tiêu dùng có thể từ chối khơng mua sản

phẩm kém chất lượng, chính vì vậy nếu chất lượng dịch vụ thơng tin kém chất

lượng thì trong nhiều trường hợp có thể gây ra những hậu quả không bù đắp được

cả về vật chất và tinh thần.

Các dịch vụ thơng tin Bưu chính thường được con người tiêu dùng khi nó

đang tham gia vào q trình đó. Vì vậy mà việc phục vụ, thái độ bề ngoài như ăn

mặc, đi đứng, cách ứng xử ... của nhân viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng

của dịch vụ.

1.4.Tải trọng không đồng đều theo thời gian và không gian.

Tải trọng là lượng tin tức đến yêu cầu chuyển đi trong một khoảng thời gian

nhất định.

Ngành Bưu chính nói chung và ngành dịch vụ chuyển phát nhanh nói riêng

thực hiện chức năng truyền đưa tin tức để quá trình sản xuất diễn ra thì phải có tin

tức, mà mọi tin tức đều do khách hàng đem đến. Như vậy có thể nói rằng nhu cầu

về truyền đưa tin tức quyết định đến sự tồn tại của ngành, nhu cầu về truyền đưa tin

SVTH:36Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:tức rất đa dạng nó khơng đều cả về thời gian và khơng gian, nó có thể xuất hiện ở

bất cứ ở đâu có con người thì ở đó có nhu cầu trao đổi thông tin.

Tải trọng của ngành luôn luôn phụ thuộc vào khách hàng nên có sự giao

động khơng đồng đều giữa các giờ trong ngày, các ngày trong tuần, các tháng trong

năm. Khác nhu cầu truyền đưa tin tức phụ thuộc vào nhịp độ sinh hoạt của xã hội,

Do đó để có thể đảm bảo lưu thốt hết mọi nhu cầu về truyền đưa tin tức cần

phải có một lượng dự trữ đáng kể trang thiết bị cũng như lao động vì sản phẩm

khơng dự trữ được. Điều đó có nghĩa là năng lực sản xuất kinh doanh phải bảo đảm

được nhu cầu về tải trọng là lớn nhất. Vấn đề này dẫn đến việc ngay trong cùng một

ngày hay một ca làm việc thì có những giờ mà cơng suất sử dụng máy móc thiết bị

cũng như lao động là rất thấp. Điều này nãy sinh mâu thuẫn giữa chất lượng phục

vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn giải quyết được mâu thuẫn này, một mặt

phải nghiên cứu sự thay đổi của tải trọng theo giờ trong ngày, theo ngày trong tuần,

tháng trong năm. Mặt khác phải tìm cách thức tổ chức sản xuất, bố trí lao động,

thiết bị phù hợp với tải trọng

2. Các dịch vụ hiện tại mà Netco Cung cấp

2.1.Dịch vụ Chuyển phát nhanh thông thường (CPN).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hơm nay thì

Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 9giờ đến 17giờ ngày hôm sau trong

nội thành, nội thị, với khu vực ngoại thành, ngoại thị, thời gian phát tối đa là 48giờ.

2.2.Dịch vụ Chuyển phát nhanh trước 9h (PT9H).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì

Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trước 9giờ ngày hôm sau.

2.3.Dịch vụ Chuyển phát nhanh trước 12h (PT12H).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hơm nay thì

Người nhận của Q khách sẽ nhận được trước 12giờ ngày hôm sau.

SVTH:37Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:2.4.Dịch vụ Chuyển phát nhanh trước 16h (PT16H).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hơm nay thì

Người nhận của Q khách sẽ nhận được trước 16giờ ngày hôm sau.

2.5.Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Express.

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hơm nay thì

Người nhận của Q khách sẽ nhận trong khoảng từ 02 - 05 ngày sau tùy theo Quốc

gia.

Economy.

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hơm nay thì

Người nhận của Q khách sẽ nhận được từ 03 - 09 ngày sau tùy theo Quốc gia.

Sau gần hai năm phát triển và trưởng thành Netco Đồng Nai đã đi những

bước vững chắc khẳng định vị thế của mình trên địa bàn cũng như trong hệ

thống với sự phát triển toàn diện trên các mặt tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng

dịch vụ chuyển phát.Dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty mở ra nhiều dịch vụ nhằm

đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong tỉnh

Kết quả kinh doanh các dịch vụ trong những năm gần đây.SVTH:38Lớp:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm dịch vụ chuyển phát nhanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×