Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1: Tình hình tài sản của chi nhánh Đồng Nai

Bảng 1: Tình hình tài sản của chi nhánh Đồng Nai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề thực tập tốt nghiệpGVHD:8

(Nguồn: Phòng kế tốn-thống kê-tài chính Netco Đồng Nai )

Từ năm 2010 đến tháng 10 năm 2011 tài sản của chi nhánh ln tăng.Đó là

do chi nhánh Đồng Nai không ngừng mở rộng quy mô. Hàng năm đã dành

một phần lớn lợi nhuận để tái sản xuất mở rộng và xây dựng cơ bản.

Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của chi nhánh Đồng Nai

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêuTừt5cuốiđếnTháng10Năm 2011Năm2010

I.Nợ ngắn hạn540.994.594879.377.7901.Nợ ngắn hạn520.540.627632.480.8232.Nợ dài hạn20.453.967246.896.967II.Vốn chủ sở hữu656.149.3571.083.428.9681.Vốn chủ sở hữu494.339.818656.245.1912.Nguồn kinh doanh 261.809.539427.183.777và quỹ khác

Tổng nguồn vốn1.197.143.9511.962.806.758(Nguồn: Phòng kế tốn-thống kê-tài chính chi nhánh Đồng Nai)

Nguồn vốn của Netco Đồng Nai đều liên tục tăng từ năm 2010 đến tháng 10 năm

2011.Vì là chi nhánh đang trong thời kỳ phát triển nhanh nên tốc độ gia tăng giữa

các nguồn vốn được tăng một cách nhanh chóng.

4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Netco Đồng Nai

4.1.Bối cảnh kinh tế xã hội

SVTH:20Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:4.1.1. Sự phát triển của tỉnh Đồng Nai tác động tới dịch vụ chuyển phát nhanh

Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đơng Nam Bộ, có diện tích 5.894,73 km 2, chiếm

1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đơng

Nam Bộ. Dân số toàn tỉnh theo số liệu thống kê năm 2006 là 2.254.676 người, mật

độ dân số: 380,37 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của toàn tỉnh năm 2006 là

1,22%. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa - là

trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; Thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long

Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân

Lộc; Định Quán; Tân Phú.

Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam Đồng Nai tiếp

giáp với các vùng sau:

Đông giáp tỉnh Bình Thuận.

Đơng Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một tỉnh có hệ thống giao thơng thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch

quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi

cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có

vai trò gắn kết vùng Đơng Nam Bộ với Tây Nguyên.Giao Thông Vận Tải:

SVTH:21Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:-Nằm trên đầu mối giao thông quan trọng của khu

vực kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có

nhiều điều kiện thuận lợi cả về đường bộ, đường

thuỷ và đường Hàng không để thu hút đầu tư, phát

triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được tầm quan

trọng đó, trong nhiều năm qua ngành Giao thơng

Vận tải đã khơng ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng hồn thiện hệ thống giao

thông, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của

khu vực.

-Trong tương lai hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được nâng cấp, mở

rộng và đầu tư mới như trục đường bộ các nước khu vực Đơng Nam Á, đường cao

tốc nối TP. Hồ Chí Minh với Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ thống đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, kế hoạch nối mạng đường sắt Singapore - Cơn Minh (Trung quốc) có 50

km chạy qua Đồng Nai để hòa vào mạng lưới đường sắt Bắc - Nam được cải tạo

theo tiêu chuẩn Quốc tế.

-Mạng lưới giao thông đến năm 2020 ở Đồng Nai sẽ hòa với mạng lưới giao thơng

quốc gia từ quốc lộ, đường vành đai, đường cao tốc, sân bay Quốc tế đến các cảng

biển. Về đường bộ sẽ mở hàng loạt các đường cao tốc như: Biên Hòa – Vũng Tàu;

TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Dầu Giây – Đà Lạt. Ngồi ra, dự kiến sẽ hình

thành các tuyến cao tốc trong vùng như: tuyến Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc;

tuyến cao tốc Bắc - Nam và tuyến cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành

- Định hướng phát triển:Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, lợi

thế ở địa phương; ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ

sản xuất và đời sống, tạo nền tảng để đến năm 2010 cơ bản trở thành một tỉnh công

nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía NamSVTH:22Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:-Với số lượng KCN rộng lớn, quy mô và nằm tập trung đầy tiềm năng, thêm vào đó

là vị trí địa lý và giao thơng vận tải thuận lợi. Đồng Nai là một thị trường đầy tiềm

năng để khai thác và đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh thư từ và hàng

hóa.

4.1.2.Những tác động của tiến trình hội nhập và thực hiện các cam kết khi gia

nhập tổ chức thương mại thế giới của ngành bưu chính

-Việc nước ta chính thức tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày

7/11/2006 vừa qua đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình chủ động tham gia hội nhập

kinh tế quốc tế. Sự kiện này sẽ đem lại những tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến

mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội với những thuận lợi và khó khăn đan xen.

Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh, chúng ta đã chính thức hoá

việc mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngồi và đưa ra lộ trình phù hợp tiến tới

khơng hạn chế vốn nước ngồi. Các cơng ty chuyển phát hàng đầu nước ngồi, thực

chất chỉ có một vài tập đồn đa quốc gia (và hầu hết đã có mặt tại Việt Nam) với

thương hiệu và năng lực kỹ thuật vượt trội sẽ tiếp tục chiếm ưu thế ở thị trường

chuyển phát nhanh quốc tế và mảng thị trường chất lượng cao, khách hàng chính

của họ là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi và các doanh nghiệp

xuất nhập khẩu. Các công ty Việt Nam vẫn có cơ hội phát triển ở thị trường chuyển

phát trong nước hoặc đại lý quốc tế và mảng thị trường chất lượng trung bình,

khách hàng đại chúng.

-Phù hợp với định hướng xây dựng mơi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng,

Việt Nam cũng đã cam kết không phân biệt đối xử giữa các dịch vụ chuyển phát

nhanh và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, kể cả Bưu chính Việt Nam,

đối với các loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh đã cho phép cạnh tranh. Theo cam

kết này, Bưu chính VN khi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đã mở cho cạnh

tranh không được phép sử dụng những ưu đãi, đặc quyền vốn chỉ dành riêng cho

cung cấp dịch vụ Bưu chính. Nói cách khác, các cơng ty chuyển phát nhanh sẽ phải

độc lập về mặt tổ chức sản xuất kinh doanh và hạch toán.

SVTH:23Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:-Nhìn lại kết quả đàm phán cũng như những cam kết mở cửa thị trường Bưu chính

trong tổng thể những cam kết mở cửa thị trường chung của Việt Nam khi gia nhập

WTO, chúng ta có thể khẳng định rằng, những kết quả đã đạt được cũng như những

nhượng bộ cần thiết trong cam kết chung là hợp lý, bảo đảm được ý đồ và mục tiêu

đã đề ra. Nhìn nhận một cách khách quan, việc mở cửa thị trường dịch vụ bưu chính

trong đó dịch vụ chuyển phát nhanh phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước. Do

tiềm lực vốn, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, nguy cơ các

doanh nghiệp Việt Nam bị thua thiệt và bị mất các mảng thị trường tiềm năng là

không nhỏ. Lĩnh vực dịch vụ chuyển phát nhanh là một trong những lĩnh vực chịu

nhiều sức ép mở cửa mạnh nhất trong đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam.-Gia nhập WTO mới chỉ là sự khởi đầu cho hành trình hội nhập nhằm tận dụng cơ

hội, vượt qua thách thức của tồn cầu hố để phát triển đất nước. Với kinh nghiệm

của một ngành đã sớm hiện đại hoá, hội nhập và hợp tác quốc tế thành công từ gần

10 năm qua, Cty CPTM và CPN Nội Bài chủ động và tự tin bước vào chặng đường

mới. Để tiếp tục thành công trong chặng đường mới này, tồn thể cán bộ cơng nhân

trong tồn công ty, từ cơ quan quản lý tổng công ty, các chi nhánh cần phải:

-Đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong nhận thức, tư duy và hành động;-Chủ động hồn thiện cơ chế chính sách để thu hút và động viên các thành

phần kinh tế tham gia phát triển ; đề ra các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh,

phát huy lợi thế nhằm tiếp tục phát triển mạnh trong mơi trường có cạnh tranh

nước ngồi và bước ra được thị trường khu vực và thế giới;-Tích cực hội nhập, liên doanh liên kết quốc tế nhằm không ngừng thu hẹp

trình độ phát triển với khu vực và thế giới, thu hẹp khoảng cách số;4.2. Sức ép cạnh tranh của các đối thủ trong nghành .SVTH:24Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:-Bưu chính là ngành kinh doanh về các dịch vụ chuyển phát nhanh thư từ,tài liệu,

hàng hóa. Các dịch vụ này hiện đang bị cạnh tranh bởi các nhà cung cấp dịch vụ

lớn, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian, độ chính xác, an tồn, bí mật, độ lưu

loát, chất lượng vận chuyển và chất lượng phục vụ. Đây là những yếu tố tạo ra sự

cạnh tranh đối với dịch vụ chuyển phát nhanh của chi nhánh Netco đồng nai.

-Ngoài chi nhánh Netco Đồng Nai cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, hiện còn

có chuyển phát nhanh DHL, VIETTEL, HỢP NHẤT , 247,chuyển phát nhanh bưu

điện EMS… cũng đang bị cạnh tranh về lĩnh vực này. Các doanh nghiệp khác với

lợi thế về thời gian, thuận tiện ( nhận gửi tại nhà) đang thu hút khách hàng ngày

càng nhiều. Nhiều khách hàng lớn thường có hàng gửi đi quốc tế đã chuyển sang sử

dụng dịch vụ của DHL…

-Do đó đẻ có thể cạnh tranh được với các nhà dịch vụ lớn thì CN Netco Đồng Nai

phải đưa ra được sự khác biệt về chiến lược cạnh tranh trong đó quan trong nhất là

chất lượng sản phẩm so với đối thủ để tạo niềm tin và sự tin cậy của khách hàng

đối với Cơng ty

4.3. Trình độ của cán bộ, công nhân viên tại Netco Đồng Nai

-Đội ngũ CBCNV là nhân tố có tính chất quyết định chất lượng của Chi Nhánh. Do

đó Netco Đồng Nai tiến hành xác định một cách tổng thể về thực trạng nguồn lực

con người của doanh nghiệp, những điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế về nguồn lực của

doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh khác. Việc đánh giá tổng quan nguồn

nhân sự của Chi Nhánh Netco Đồng Nai, đóng vai trò rất quan trọng để xác định

những loại nhân lực nào cần huy động thêm và giúp cho việc lựa chọn các chiến

lược của doanh nghiệp, nó đồng thời cũng là căn cứ để đề ra các kế hoạch đào tạo

và phát triển nhân sự.4.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ tại Netco Đồng Nai

SVTH:25Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:-Trong kinh doanh yếu tố vật chất, trang thiết bị, cơng nghệ có ảnh hưởng lớn đến

hoạt động cũng như chất lượng dịch vụ . Văn phòng làm việc của CBCNV chi

nhánh Netco Đồng Nai mỗi người được trang bị 1 máy tính, máy điện thoại để bàn .

Mỗi phòng ban đều có máy fax, máy photo, máy in. Mỗi phòng đều được trang bị

đầy đủ quạt, máy điều hòa nhiệt độ, ánh sáng, điện nước...đáp ứng đầy đủ các tiện

nghi, tạo môi trường thoải mái, thuận lợi cho công việc;

-Cơ sở hạ tầng mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh của chi nhánh được áp dụng

công nghệ tin học vào sản xuất như trang bị máy tính. Điện thoại di động cho nhân

viên giao dich, Cùng với bổ sung ,trang bị một loạt xe chuyên dụng đã thuận tiện

hơn cho việc phục vụ lấy hàng hóa cho khách hàng phần nào tạo được một phong

cách kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại.

-Hiện nay, tại chi nhánh Netco Đồng Nai nói riêng và các chi nhánh Netco khác

trong cả nước nói chung đã sử dụng phần mềm định vị bưu phẩm bưu kiện một ứng

dụng quy trình kiểm sốt bằng CNTT tiên tiến:

-Song song bên cạnh đó, chúng tơi đang đưa vào áp dụng “Hệ thống phần mềm

Quản lý Chuyển phát nhanh – NETCO BILLING SYSTEM” tiến tiến vào

trongquy trình kiểm sốt hệ thống trên Internet. Q khách hàng có thể dễ dàng

định vị bưu phẩm của mình bất kỳ lúc nào thông qua hệ thống mạng internet hoặc

tổng đài tin nhắn SMS.

Quy trình kiểm sốt Chuyển phát nhanh trên hệ thống mạng:

1. Đăng nhập vào hệ thống:SVTH:26Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:Bảng 03: Giao diện màn hình đăng nhập vào hệ thống.

2. Nhập thông tin bill lên hệ thống:Bảng 04: Cập nhật thông tin gửi lên hệ thống mạng.

3. Kiểm sốt thơng tin qua từng giai đoạn:SVTH:27Lớp:Chun đề thực tập tốt nghiệpGVHD:Bảng 05: Kiểm sốt thơng tin qua từng giai đoạn.

4. Cập nhật thông tin báo phát lên hệ thống:Bảng 06 Cập nhật thông tin người nhận lên hệ thống.

Khách hàng định vị thông qua hệ thống internet:

Đăng nhập vào website: http://www.netco.com.vn vào phần Tra Cứu Vận Đơn

SVTH:28Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:Bảng 07 Giao diện truy cập website: http://www.netco.com.vn

Nhập thông tin mã bill và định vị:SVTH:29Lớp:Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD:Bảng 08: Định vị bưu phẩm, bưu kiện trên website netco.vn

Khách hàng định vị qua hệ thống tổng đài tin nhắn 8385:a. NETCO MãBill

a.8385Soạn tin: NETCO MãBill gửi 8385Nhân ngay kết

quả:

Mã bill.

Ngày gửi – Ngày nhận

Người nhận.

Giờ nhận/ghi chú.Bảng 09 Định vị bưu phẩm, bưu kiện thông qua hệ thống tin nhắn SM

SVTH:30Lớp:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1: Tình hình tài sản của chi nhánh Đồng Nai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×