Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu công ty Honda Việt Nam

Giới thiệu công ty Honda Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công ty Honda Việt Nam là một công ty sản xuất với nỗ lực nâng cao chất

lượng sản phẩm. Ngoài ra, việc bán hàng cũng thu hút sự quan tâm của ban lãnh

đạo công ty và các nhân viên.

2. Nội dung

2.1. Đặc điểm thị trường mục tiêu

2.1.1 Sự ảnh hưởng của yếu tố địa lý thị trường.

Địa lý thị trường thể hiện ở vị trí của thị trường và khoảng cách từ nhà sản xuất

đến thị trường . Địa lý thị trường là cơ sở để phát triển một cấu trúc kênh bao phủ

hoàn toàn thị trường và cung cấp dòng chảy sản phẩm hiệu quả cho các thị trường

đó. Một chỉ dẫn chung liên quan đến địa lý thị trường cho thiết kế kênh là khoảng

cách giữa nhà sản xuất và thị trường của nó càng lớn thì càng có khả năng sử dụng

các trung gian sẽ có chi phí thấp hơn phân phối trực tiếp.

Thực tiễn : Honda Việt Nam hướng tới cung cấp phương tiện xe máy và ơ-tơ

cho tồn bộ thị trường Việt Nam trong đó hướng nhiều tới các thành phố và đô thị

lớn. Do điều kiện địa lý Việt Nam, các thành phố lớn thường tập trung chủ yếu ở

các vùng đồng bằng (đồng bằng sơng Hồng, đồng bằng sơng Cửu Long). Trong khi

đó Honda đã có nhà máy sản xuất và lắp ráp thứ nhất tại Vĩnh Phúc – thành phố

nằm trong khu vực đồng bằng sơng Hồng. Vì thế mà khoảng cách từ nhà sản xuất

đến thị trường giảm, Honda có thể phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng

qua kênh ngắn với ít cấp trung gian.

2.1.2 Quy mơ thị trường.

Ở đây chúng ta đề cập đến số lượng người mua và mua tiềm năng trên khu vực

thị trường xác định. Chúng ta hãy xem xét mơ hình về sự liên quan giữa kích cỡ thị

trường và cấu trúc kênh:d

Chi

3phí

1 đvcd

Khối lượng người muaSơ đồ 8: Sự ảnh hưởng của khối lượng người mua trong chi phí tương đối của

kênh trực tiếp và kênh có thành phần trung gian

Cd: Chi phí của kênh trực tiếp.

D : Chi phí giảm dần theo quy mô do sự tham gia của các trung gian

chuyên mơn hố tại các khu vực thị trường lớn.

Theo sơ đồ trên, ban đầu, chi phí cho một đơn vị là cao do chi phí giao dịch cao

và do dự trữ cho kênh lớn. Nếu quy mô thị trường là nhỏ thì sẽ rất khó cho việc tạo

lập kênh đó. Nhưng khi quy mơ thị trường tăng lên, chi phí cho việc tạo lập kênh

đối với một khối lượng lớn khách hàng sẽ giảm xuống.

Tại điểm C: chi phí của kênh trực tiếp cân bằng với kênh có sử dụng trung gian.

Nhưng với khối lượng khách hàng lớn thì chi phí của các trung gian sẽ thấp hơn.

Do vậy, sự gia tăng đáng kể về số lượng người mua trên một khu vực thị trường sẽ

là cơ sở để nhà quản lý kênh xem xét đánh giá hệ thống kênh phân phối hiện tại từ

đó đề xuất nhu cầu thiết kế kênh trong tương lai.

Lượng khách hàng của thị trường xác định quy mô của thị trường từ quan điểm

thiết kế kênh số lượng các khách hàng độc lập càng lớn thì quy mơ thị trường càng

lớn. Quy mơ thị trường thường được xác định qua số lượng người tiêu dùng ở các

thị trường hàng tiêu dùng các nhân hoặc các số lượng công ty khách hàng tiềm

năng ở thị trường cơng nghiệp. Doanh nghiệp quản lý kênh của nó vì có sự tương

quan giữa doanh số và lượng khách hàng. Một chỉ dẫn chung về quy mô thị trường

liên quan đến cấu trúc kênh là: nếu thị trường có số khách hàng càng lớn thì việc

sử dụng trung gian lại càng cần thiết và ngược lại nếu thị trường có số lượng khách

hàng nhỏ nhưng quy mơ của mỗi khách hàng lớn công ty nên bán trực tiếp không

cần thiết sử dụng trung gian

Thực tiễn:

Đối với công ty Honda Việt Nam, Honda ln tìm cách tăng lượng khách hàng

của mình để có thể tăng được quy mơ thị trường của mình. Honda xây dựng hoặc

hỗ trợ cho hệ thống cửa hàng đại lí lớn bán độc quyền sản phẩm của Honda. Ở Việt

Nam lượng người sử dụng xe máy rất lớn đặc biệt là xe Honda được lựa chọn

4nhiều hơn hết vì vậy lượng khách hàng của Honda ngày càng gia tăng, khi đó việc

sử dụng trung gian phân phối là các đại lí lớn là việc làm cần thiết của công ty.

Theo nghiên cứu của công ty Honda thì nhu cầu tiêu thụ xe gắn máy tại Việt

Nam là khoảng 3 triệu chiếc/năm. Quy mô thị trường của Honda Việt Nam là quy

mơ lớn, vì thế Honda cần thiết phải sử dụng các cấp trung gian trong kênh phân

phối.

2.1.3. Sự ảnh hưởng của mật độ thị trường đến việc thiết kế kênh.

Đó là khối lượng khách hàng và khách hàng tiềm năng trên một đơn vị địa lý.

Khi mật độ thị trường là lớn thì điều kiện tốt cho việc vận chuyển hàng hoá và

lượng tồn kho sẽ thấp. Ngược lại, nếu mật độ thị trường nhỏ thì hàng hố sẽ được

vận chuyển ít hơn và lượng tồn kho sẽ nhiều hơn.

Thực tiễn:

Mật độ thị trường đối với công ty Honda Việt Nam:

Số lượng khách hàng ở mỗi vùng mỗi tỉnh thành khác nhau sẽ có nhu cầu và

sức mua khác nhau với xe Honda. Ở vùng thành thị mật độ thị trường luôn cao hơn

mật độ thị trường ở các vùng nơng thơn vì vậy việc phân phối hàng hố hay cung

cấp thơng tin ở thị trường thành thị dễ dàng hơn thị trường nông thôn, khi đó việc

sử dụng các trung gian ở thị trường nơng thôn sẽ nhiều hơn thị trường thành thị.

Số lượng khách hàng của công ty Honda là lớn trên quy mô cả nước nên công

ty Honda không những mở rộng mạng lưới kênh phân phối trên toàn quốc cả về số

lượng và quy mô.

2.1.4. Sự ảnh hưởng của hành vi thị trường

Các yếu tố hành vi thị trường là:

1)

2)

3)

4)Thị trường mua khi nào?

Thị trường mua ở đâu?

Thị trường mua như thế nào?

Ai mua?Nhiệm vụ của các thành viên kênh là phải đảm bảo sự có mặt của hàng

hố trên thị trường bất kỳ lúc nào khách hàng muốn. Tuy nhiên nhà quản lý cần

phải làm sao cho lượng tồn kho của các thành viên kênh là nhỏ nhất mà vẫn đảm

bảo được tính sẵn có của hàng hố. Đây là u cầu của việc thiết kế kênh.

5Kiểu cửa hàng mà người tiêu dùng cuối cùng lựa chọn và vị trí của nó sẽ

quyết định thị trường mua ở đâu. Nó có liên quan chặt chẽ đến yếu tố địa lý thị

trường. Có những khách hàng thích mua tại chợ, có người muốn mua ở siêu thị, đại

lý… tất cả đó là thói quen của khách hàng và nhà quản lý phải tìm hiểu xem thói

quen đó như thế nào và nó có dễ thay đổi khơng. Ngày nay cơng việc bận rộn

khiến mọi người ln cảm thấy thiếu thời gian, vì vậy hệ thống kênh phân phối cần

phải bảo đảm sự thuận tiện và dễ dàng trong mua bán và dễ phân biệt với các cửa

hàng khác.

Sự thích thú trong thay đổi mua sắm của khách hàng quyết định thị

trường mua sắm như thế nào?

- Mua với khối lượng lớn.

- Mua tại nhà.

- Yêu cầu dịch vụ hay không…

Đáp ứng từng loại hành vi trên mà nhà quản lý phải thiết kế một mạng

lưới kênh phân phối đa dạng và phong phú.

Ai mua? Đây cũng là vấn đề khá quan trọng. Với những mặt hàng như

may mặc… thì chủ yếu là người tiêu dùng, người sử dụng sản phẩm là người mua.

Vì thế, thơng qua hệ thống kênh phân phối, cơng ty phải thể hiện rõ được uy tín,

hình ảnh của mình trước khách hàng.

Thực tiễn:

Người tiêu dùng mua như thế nào: Đối với, người tiêu dùng là khách hàng cá

nhân thường là mua với số lượng nhỏ thì kênh phân phối của Honda dành cho họ

thường là kênh phân phối dài hơn và phải qua nhiều cấp trung gian. Còn với người

tiêu dùng là khách hàng tổ chức do họ mua hàng với số lượng lớn nên Honda hoặc

dùng kênh phân phối trực tiếp hoặc dùng kênh phân phối trung gian nhưng với cấp

ngắn.

Mua khi nào: Hành vi mua của thị trường mang tính mùa vụ, cả cá nhân và tổ

chức gần như là giống nhau. Cao trào thường là vào dịp Tết, dịp đầu năm học mới

sức mua của thị trường thường tăng cao vì vậy cơng ty phải tăng các trung gian của

kênh để thực hiện chức năng tồn kho, giảm nhu cầu về sản phẩm lúc cao điểm và

tăng nhu cầu khi thấp điểm.

Mua ở đâu: Tuỳ hành vi mua của khách hàng mà cơng ty có các cách phân phối

khác nhau. Sản phẩm của Honda Việt Nam chủ yếu là hàng hố cồng kềnh, có giá

trị cao, cần được dùng thử và là phương tiện giao thơng vì thế mà chủ yếu sẽ phân

phối qua các cửa hàng, siêu thị, đại lý của Honda. Honda chủ yếu phân phối sản

phẩm ở các đại lý phân phối của hãng, ngồi ra cũng có thơng qua các cửa hàng

6bán xe máy ở các tỉnh thành. Một lượng nhỏ sản phẩm của Honda cũng được bán

qua các siêu thị như Big C,… Với mỗi cách phân phối thì các cấp trung gian của

Honda có thể thay đổi một cách linh hoạt.

Ai mua: Do xe máy, ô-tô là những hàng hố có giá trị cao, sử dụng trong thời

gian lâu dài vì thế việc quyết định mua xe thường phụ thuộc vào nhiều thành viên

trong gia đình. Người có vai trò quyết định thường là những người có ảnh hưởng

lớn nhất như người chồng, người vợ tuy có thể khơng phải là người sử dụng sản

phẩm. Qua đó, Honda cần xây dựng được các kênh phân phối hợp lý sao cho có

khả năng tác động được tới những đối tượng khách hàng tiềm năng này. Honda đã

thiết lập nhiều đại lý phân phối trực tiếp của hãng và đầu tư vào xây dựng hình ảnh

của hãng thơng qua việc thiết kế, bố trí các cửa hàng này. Ngồi ra, Honda cũng có

thể sử dụng kênh phân phối dài hơn thơng qua các siêu thị để tác động tới đối

tượng mua hàng là phụ nữ.

Nhìn chung Honda Việt Nam ln muốn hướng tới kênh phân phối ngắn để

quản lí lực lượng bán tốt hơn nhằm tiếp cận thành công tất cả mọi thành viên có

trách nhiệm làm quyết định mua.

2.2. Đặc điểm của sản phẩm.

2.2.1.Thể tích và trọng lượng:

Các sản phẩm nặng và cồng kềnh có chi phí bốc dỡ và chuyên chở rất lớn so

với giá trị của nó. Những người sản xuất sản phẩm như vậy cần cố gắng tối thiểu

hố các chi phí này bằng cách chỉ vận chuyển chúng tới một vài địa điểm có thể.

Kết quả là cấu trúc kênh cho các sản phẩm nặng và cồng kềnh theo nguyên tắc

chung là càng ngắn càng tốt. Điều này có nghĩa là sử dụng kênh trực tiếp từ người

sản xuất đến người sử dụng. Tất nhiên, trừ trường hợp khách hàng mua khối lượng

nhỏ và cần thời gian cũng cấp nhanh có thể cần nhưng kênh phân phối có sử dụng

một số hình thức trung gian.

Thực tiễn: Các sản phẩm của Honda là xe máy và ô-tô, đều là những sản phẩm

nặng và cồng kềnh. Do vậy Honda thường vận chuyển bằng đường bộ với phương

tiện chủ yếu là ơ-tơ. Tuy nhiên chi phí bốc dỡ và chuyên chở các sản phẩm là khá

lớn. Do đó Honda thường sử dụng các kênh phân phối ngắn, ít cấp để giảm được

chi phí logistics cho hàng hố.72.2.2. Tính dễ bị hư hỏng:

Các sản phẩm tươi sống và những sản phẩm nhanh chóng bị lạc mốt gọi chung

là những sản phẩm mau bị hư hỏng. Rõ ràng về phương diện phân phối trong

trường hợp này cần chuyển sản phẩm nhanh chóng từ người sản xuất đến người

tiêu thụ cuối cùng để tối thiểu hố rủi ro có thể từ tính chất dễ hư hỏng cao. Cần

thiết kế các cấu trúc kênh đảm bảo cho sản phẩm nhanh chóng đến tay người tiêu

dùng cuối cùng.

Khi người sản xuất và người tiêu dùng gần gũi, các cấu trúc kênh thường là

ngắn. Khi khoảng cách xa hơn, một cách thực tế và kinh tế để cung cấp tốc độ

phân phối cần thiết có thể là sử dụng vài trung gian trong cấu trúc kênh.

Thực tiễn: Các sản phẩm của Honda đều được cấu tạo từ kim loại. Do đó đây

khơng phải là sản phẩm dễ bị hư hỏng. Tuy nhiên, việc vận chuyển các sản phẩm

này cũng cần đảm bảo hạn chế va chạm vì các sản phẩm này có thể bị giảm giá trị,

hỏng hóc nếu có va đập.

2.2.3. Giá trị đơn vị/sản phẩm:

Nhìn chung, giá trị đơn vị sản phẩm càng thấp thì các kênh càng nên có nhiều

cấp độ trung gian hơn. Bởi vì, giá trị đơn vị thấp thường chỉ giành phần nhỏ cho

chi phí phân phối. Các sản phẩm như vậy là các hàng hố phổ thơng ở thị trường

hàng tiêu dùng và hàng bổ sung ở thị trường công nghiệp. Sử dụng một hoặc nhiều

trung gian để các chi phí phân phối có thể được chia sẻ bởi các sản phẩm khác mà

các trung gian đang kinh doanh.

Thực tiễn: Các sản phẩm của Honda giá trị khá cao, thấp nhất là các loại xe máy

số có giá trị khoảng 16 triệu VND/xe . Ngoài ra, một số dòng xe máy cao cấp và ơtơ của Honda có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế mà Honda Việt

Nam luôn hạn chế số cấp phân phối cho sản phẩm của mình. Đối với các sản phẩm

cao cấp, chỉ có các đại lý phân phối đặc quyền của Honda mới được tiêu thụ.

2.2.4. Mức độ tiêu chuẩn hoá:

Những sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu khách hàng được phân phối trực

tiếp từ người sản xuất đến người sử dụng, còn các sản phẩm được tiêu chuẩn hố

cao thường được bán qua các kênh có nhiều cấp độ trung gian hơn. Ví dụ, phần lớn

các sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn đặt hàng của khách hàng như máy móc

cơng nghiệp thường được bán trực tiếp. Các sản phẩm mà chế tạo theo yêu cầu của

8khách hàng như dụng cụ trong thị trường công nghiệp và đồ dùng gia đình ở thị

trường hàng tiêu dùng thường bán theo kênh có một trung gian. Ngược lại, các sản

phẩm chun mơn hố cao như các hàng hố phổ thông và nguyên vật liệu thường

bán qua nhiều trung gian trong kênh.

Đối với Honda: Các sản phẩm của Honda đều là các sản phẩm tiêu chuẩn hố.

Vì thế, Honda Việt Nam không bán hàng trực tiếp mà luôn thông qua các đại lý

phân phối của hãng.

2.2.5. Kĩ thuật cao hay thấp:

Nhìn chung ở thị trường cơng nghiệp, sản phẩm kĩ thuật cao sẽ được phân phối

qua kênh trực tiếp. Nguyên nhân là người sản xuất cần người bán cung cấp dịch vụ

có thể, thơng tin về các đặc điểm kĩ thuật của sản phẩm cho khách hàng tiềm năng

và họ có thể tiếp tục cung cấp tư vấn và dịch vụ sau bán. Ở thị trường hàng tiêu

dùng các sản phẩm kĩ thuật như máy tính cá nhân cũng thường được phân phối qua

kênh ngắn vì những lí do tương tự.

Các sản phẩm của Honda: Đây đều là những sản phẩm kĩ thuật cao. Như vậy

để có thể cung cấp các thông số về đặc điểm sản phẩm, tư vấn cho khách hàng,

cung cấp các dịch vụ hậu mãi của Honda Việt Nam nên hãng thường sử dụng kênh

phân phối ngắn. Thêm vào đó Honda sử dụng kênh phân phối ngắn để giảm

khoảng cách giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng. Qua đó, hãng có thể nhận được

các phản hồi về đặc tính kỹ thuật của các sản phẩm.

2.2.6. Tính mới lạ:

Nhiều sản phẩm mới cả ở thị trường tiêu dùng và thị trường công nghiệp cần

hoạt động xúc tiến mạnh mẽ và tích cực trong giai đoạn giới thiệu để tạo nên nhu

cầu ban đầu. Thông thường, kềnh càng dài càng khó đảm bảo tất cả các thành viên

kênh đều quan tâm đến xúc tiến cho sản phẩm mới. Vì vậy, trong giai đoạn giới

thiệu sản phẩm, kênh ngắn được coi như là lợi thế để thuyết phục thị trường chấp

nhận sản phẩm mới. Hơn nữa, mức độ chọn lọc cũng có xu hướng cao hơn đối với

các sản phẩm mới, bởi vì các nhóm trung gian chọn lọc cẩn thận chắc chắn cung

cấp sự xúc tiến tích cực hơn.

Thực tiễn: Honda Việt Nam luôn chú ý sáng tạo và thay đổi mẫu mã các dòng

xe cũng như tạo ra các dòng xe mới cho người tiêu dùng. Chính vì thế các sản

phẩm của hãng ln đảm bảo tính mới lạ. Để được thế, kênh phân phối của hãng

9luôn được rút ngắn. Như vậy Honda Việt Nam mới có thể nắm bắt được các phản

hồi của người tiêu dùng với sản phẩm để cải tiến sản phẩm. Việc thực hiện các mẫu

điều tra khách hàng muốn được chính xác thì việc lựa chọn kênh ngắn là điều thiết

yếu.

2.3. Đặc điểm của nhà trung gian thương mại

2.3.1 Khả năng sẵn sàng

Trong một số trường hợp, khả năng của các trung gian tương ứng ảnh hưởng

trực tiếp đến cấu trúc kênh phân phối.

Thực tiễn:

Khả năng sẵn sàng ở đây đó là khả năng cung ứng hàng hoá cho doanh nghiệp

tới khách thì các nhà trung gian thương mại chủ yếu là các đại lý uỷ quyền do vậy

việc cung ứng sản phẩm thực luôn được các đại lý đẩy mạnh và chú trọng ,ngồi ra

các doanh nghiệp cũng ln hỗ trợ các đại lý vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới doanh

số và lợi nhuận của doanh nghiệp .Về điều này Honda làm rất tốt các khâu quản lý

các đại lý uỷ quyền của mình bằng cách đưa ra những quy định nghiêm ngặt đảm

bảo nguồn cũng sản phẩm đúng đủ kịp thời tránh tình trạng mật khách làm ảnh

hưởng tới uy tín.

Khả năng sẵn sàng cũng được thể hiện ở khía cạnh khả năng ứng phó với những

biến động của thị trường của các trung gian, cụ thể đó là khả năng dự báo thị

trường xem xét góc độ cung cầu điều chỉnh mức nhập dự trữ hàng trong những thời

điểm nhạy cảm. Hầu hết các trung gian của Honda đều làm rất tốt điều này bởi tính

linh động cũng như sự thấu hiểu thị trường sở tại là một trong nhưng thế mạnh mà

ngay từ đầu các đại lý đã có.

2.3.2. Chi phí phân phối:

Chi phí sử dụng các trung gian thường là một căn cứ để chọn cấu trúc kênh.

Nếu người quản lý kênh xác định rằng các chi phí để sử dụng trung gian là quá cao

cho các dịch vụ thực hiện, cấu trúc kênh chắc chắn nên giảm thiểu việc sử dụng

các trung gian.

Chuỗi các cửa hàng, đại lý uỷ nhiệm của Honda được phân bố trên khắp 64

tỉnh thành.10- Các sản phẩm xe máy cao cấp như SH, Lead, Air Blade, PCX … được đẩy

mạnh sản xuất, phát triển và phân phối chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội,

TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

- Các dòng sản phẩm trung bình như Wave, Dream, Future … thường được

phân phối tại thị trường Nơng thơn, hướng vào đối tượng khách có thu nhập trung

bình, thấp

Với mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành nên có thể nói chi phí dành

cho phân phối của Honda Việt Nam là khá lớn. Tuy nhiên chi phí phân phối đối với

mỗi dòng sản phẩm của Honda lại có sự khác biệt. Các dòng xe cao cấp của Honda

chủ yếu được bán thông qua các đại lý chính hãng của Honda, đây là kênh phân

phối ngắn, Mục đích của cơng ty là kiểm sốt được số lượng, chất lượng hàng hoá,

tăng các giá trị gia tăng cho người tiêu dùng các sản phẩm này. Còn đối với các sản

phẩm cấp trung bình thì ngồi qua các đại lý cũng được bày bán tại các cửa hàng,

các siêu thị,… tuy tăng cấp trung gian nhưng có khả năng tiếp cận khách hàng dễ

dàng hơn.

2.3.3. Dịch vụ cung cấp cho khách hàng

Dịch vụ mà các trung gian cung cấp cho khách hàng cũng là một căn cứ quan

trọng để chọn cấu trúc kênh và thành viên kênh. Phương pháp cơ bản để đánh giá

các dịch vụ đưa ra bởi một trung gian cụ thể là dựa trên việc họ có thể thực hiện

chúng hiệu quả nhất ở chi phí thấp nhất không?

Thực tiễn:

Trong những năm gần đây, Honda đã đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng là

một nước đi hoàn toàn đúng đắn và nhận được phản hồi rất tốt từ người tiêu dùng.

Honda Việt Nam là công ty đầu tiên tung ra chương trình hỗ trợ đối tượng khách

hàng sử dụng xe gắn máy Honda. Với nhiều đại lý ở Hà Nội mỗi năm Honda có

các chương trình kiểm tra và thay dầu miễn phí cho các xe máy của hãng.

Ngoài ra, các đại lý của Honda đã tăng số lượng các dịch vụ để đáp ứng mong

đợi của khách hàng, nó bao gồm việc cung cấp đầy đủ và chi tiết về các thông tin

cần thiết khi giao dịch. Các đại lý chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các dịch

vụ mà họ cung cấp cho khách hàng khi làm dịch vụ để xây dựng lòng tin về khả

năng của đại lý đối với khách hàng. Việc giải thích cặn kẽ các cơng việc sẽ thực

hiện và các khoản phí trước và sau khi tiến hành làm dịch vụ có tác động tích cực

đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hậu mãi của các đại lý được uỷ

quyền tại Việt Nam.

11Thêm vào đó, Honda khơng ngừng chú trọng để hồn thiện các quy trình cung

ứng dịch vụ cho khách hàng của các đại lý nhằm nâng cao vị thế cũng như sức

cạnh tranh trên thị trường cụ thể. Trong mỗi năm, Honda Việt Nam đều đưa ra các

chương trình nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ hậu mãi có chất lượng cao

nhất. Do đó mà các trung gian phân phối của Honda buộc phải thực hiện các chiến

dịch này một cách tốt và hiệu quả nhất. Thông qua những chiến dịch này Honda có

thể đánh giá được chất lượng thực hiện của các trung gian thương mại để khen

thưởng các đại lý thực hiện tốt, và điểu chỉnh các đại lý chưa thực hiện tốt. Qua đó

mối quan hệ giữa Honda và các đại lý phân phối thêm chặt chẽ.

2.4. Đặc điểm của doanh nghiệp chủ thể thiết kế kênh:

Đây cũng là căn cứ quan trọng khi tổ chức kênh phân phối của họ. Quy mô của

doanh nghiệp sẽ quyết định đến khả năng của doanh nghiệp tìm được các thành

viên kênh thích hợp. Nguồn lực của doanh nghiệp sẽ quyết định nó có thể thực

hiện các chức năng phân phối nào và phải nhường cho thành viên khác những chức

năng nào. Dòng sản phẩm của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới kiểu kênh. Các nhân

tố quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế kênh là:

2.4.1. Quy mô

Việc lựa chọn các cấu trúc kênh khác nhau phụ thuộc vào quy mô công ty. Các

cơ sở về sức mạnh phần thưởng, cưỡng bức và kinh nghiệm cho phép họ thực hiện

sự lãnh đạo trong kênh. Vì vậy, các cơng ty lớn có mức độ linh hoạt cao hơn trong

việc chọn các cấu trúc kênh so với các công ty nhỏ. Thông thường, khả năng của

các cơng ty lớn có các kênh dựa trên phân chia tối ưu các công việc phân phối là

cao hơn so với các công ty nhỏ

Thực tiễn: Honda Việt Nam là cơng ty thuộc tập đồn Honda của Nhật Bản.

Cơng ty Honda Việt Nam có quy mơ lớn với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực

sản xuất xe máy và ô tô. Hiện nay, Honda Việt Nam đã xây dựng được 3 nhà máy:

Nhà máy xe máy thứ nhất : Tháng 3 năm 1998, Honda Việt Nam khánh thành

nhà máy thứ nhất. Được đánh giá là một trong những nhà máy chế tạo xe máy hiện

đại nhất trong khu vực Đông Nam Á, nhà máy của Honda Việt Nam là minh chứng

cho ý định đầu tư nghiêm túc và lâu dài của Honda tại thị trường Việt Nam.

Thành lập: Năm 1998

Trụ sở: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

12Vốn đầu tư: USD 290,427,084

Lao động: 3.560 người

Công suất: 1 triệu xe/năm

Sự thành lập: Công ty Honda Việt Nam (HVN) là công ty liên doanh gồm 03 đối

tác:

Công ty Honda Motor (Nhật Bản – 42%)

Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan – 28%)

Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam – 30%)

Nhà máy xe máy thứ hai: Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách

hàng Việt Nam, Honda Việt Nam quyết định đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao sản

lượng tại thị trường Việt Nam. Tháng 8 năm 2008, nhà máy xe máy thứ hai chuyên

sản xuất xe tay ga và xe số cao cấp với công suất 500,000 xe/năm đã được khánh

thành tại Viêt Nam. Điều đặc biệt của nhà máy xe máy thứ 2 chính là yếu tố “thân

thiện với mơi trường và con người”. Theo đó, nhà máy này được xây dựng dựa trên

sự kết hợp hài hoà và hợp lý nhất các nguồn năng lượng tự nhiên là: Gió, Ánh sáng

và Nước.

Năm thành lập: Năm 2008

Trụ sở: Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Vốn đầu tư: 65 triệu USD

Lao động: 1.375 người

Cơng suất: 500.000 xe/năm

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng công suất sản xuất của cả 2 nhà máy xe máy là

1,5 triệu xe/năm, đưa Honda Việt Nam trở thành một trong những nhà máy sản

xuất xe máy lớn nhất tại khu vực và trên toàn thế giới.

Nhà máy sản xuất Ơ-tơ

Tháng 3 năm 2005, Honda Việt Nam chính thức nhận được giấy phép của Bộ

Kế hoạch và Đầu tư cho phép sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Đây là một mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển của Công ty. Chỉ sau

1 năm và 5 tháng, Honda Việt Nam đã xây dựng thành công nhà máy, xây dựng

mạng lưới đại lý, các chương trình đào tạo bán hàng, dịch vụ, lái xe an toàn cho

nhân viên các đại lý và ra mắt mẫu xe đầu tiên vào tháng 8 năm 2006.

Từ thời điểm đó, Honda Việt Nam khơng chỉ được biết đến là nhà sản xuất xe

máy với các sản phẩm danh tiếng mà còn là nhà sản xuất ơ tơ uy tín tại thị trường

Việt Nam.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu công ty Honda Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×