Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10 Kiểm tra tụ điện

10 Kiểm tra tụ điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tụ sứ, tụ sành, tụ giấy và tụ dầu là các tụ hoạt động ở mạch trung tần.

Tụ hoá là tụ hoạt động ở mạch hạ tần.

-Đọc trị số tụ có các chấm màu như cách đọc điện trở.Tụ Mica có sáu vòng màu, vòng đầu tiên bên trái hàng trên cùng có màu trắng.

Tụ có 5 vòng màu vòng thứ 5 xác định dãy nhiệt độ của tụ.

Trường hợp tụ có ghi giá trị, ký hiệu tận cùng là 1 chữ cái thể hiện giá trị sai số

J: ± 5% K: ± 10% L: ± 20% , đơn vị đo tính bằng pF.

Cách đo kiểm tra tụ điện:

Đo nguội: vặn VOM ở thang đox1tụ > 100 Fx1010F  100Fx100 1F  10F

x1K104  10Fx10K 102  104F

Thực hiện thao tác đo 2 lần và có đổi chiều đo, ta thấy:

+Kim vọt lên rồi trả về hết: khả năng nạp xả của tụ còn tốt.+Kim vọt lên 0: tụ bị nối tắt (bị đánh thủng, bị chạm).+Kim vọt lên nhưng trở về khơng hết: tụ bị rò.+Kim vọt lên nhưng trở về lờ đờ: tụ khô.+Kim không lên: tụ đứt (đừng nhầm với tụ quá nhỏ < 1F)Đo nóng: (áp chịu đựng >50V)Đặt VOM ở thang đo VDC (cao hơn nguồn E rồi đặt que đo đúng cực tính).

+Kim vọt lên rồi trở về: tốt+Kim vọt lên bằng giá trị nguồn cấp và không trả về: tụ bị nối tắt.+Kim vọt lên nhưng trở về không hết: tụ rã+Kim vọt lên trở về lờ đờ: tụ bị khô.+Kim không lên: tụ đứt.Tụ xoay

Dùng thang đo Rx1

-Đo 2 chân CV rồi xoay hết vòng khơng bị rò chạm là tốt.-Đo 2 chân CV với trục không chạm.2. Dung kháng

Dung kháng là đại lượng chỉ sức cản điện của tụ đối với dòng điện xoay chiều.Ký hiệu: XC hoặc ZCBiểu thức:XC = =XC: dung kháng ()

f: tần số (Hz)

w: tần số góc (rad/s)

C: điện dung (F)

Ứng dụng

Tụ có thể được ứng dụng làm tụ lọc trong các mạch lọc nguồn, lọc chặn tần số hay cho

qua tần số nào đó. Tụ liên lạc để nối giữa các tầng khuếch đại.

3.1. Cấu tạo

Cuộn cảm là dây dẫn có bọc lớp cách điện quấn nhiều vòng liên tiếp trên 1 cái lõi,

(chồng lên nhau nhưng khơng chạm vào nhau). Lõi của cuộn cảm có thể là một ống

rổng (lõi khơng khí), sắt bụi hay sắt lá.

Tùy theo loại lõi, cuộn cảm có các ký hiệu khác nhau:lõi khơng khílõi sắt bụilõi sắt láHình 2.26. Ký hiệu của cuộn cảm

Hình dạng thực tế và cách đọc trị số:Hình 2.27 hình dạng thực của cuộn cảm.

Vd:I: Đỏ

II: Vàng

L: Đen

S: Vàng L = 24x100H  4% = 24 H  4%

Ứng dụng:

Relay: máy phát, vô tuyến …Biến thế

Đo thử cuộn dây:

-Đo thử biến thế.-Đo thử Relay.Đọc và đo trị số cuộn dây:

Đo thử Relay, sử dụng relay chú ý 2 thông số quan trọng áp hoạt động của cuộn

dây bằng các tiếp điểm chịu đựng.

-Đo thử biến thế:+Đo cuộn sơ cấp, thứ cấp.+Đo cách điện giữa 2 cuộn sơ và thứ cấp.Đo thử loa: chọn thang đo Rx1, một que đo chấm sẵn trên loa, que còn lại kích

thích lên chấu còn lại, kim nhảy theo và loa phát tiếng rẹt rẹt là tốt. Tại sao?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Hệ số tự cảm

Hệ số tự cảm là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng từ trường của

cuộn cảm.

Ký hiệu: L

Đơn vị đo: Henri (H)

Mili henri: 1mH = 10-3H

Micro Henri: 1H = 10-6H

Hệ số tự cảm phụ thuộc vào số vòng dây, tiết diện, chiều dài và vật liệu làm lõi của

cuộn cảm.

L = 0r . S = 0r

0 = 4 . 10-7 H/m

r: hệ số từ thẩm tương đối của vật liệu làm lõi đối với chân khơng.n: số vòng dây

S: tiết diện lõi (m2)

L: chiều dài lõi (m)

d: đường kính của cuộn cảm (m)

Mặt khác , hệ số tự cảm còn tính bởi cơng thức sau:

L=n

3.3. Hiện tượng tự cảm

Nếu dòng điện I chạy trong một cuộn cảm thay đổi theo thời gian, thì trong cuộn cảm

sẽ có một suất điện động cảm ứng.

e = -n = - L

I: độ biến thiên dòng điện (A)

: độ biến thiên từ thông (wb)

t: khoảng thời gian biến thiên (s)

Sức điện động cảm ứng sinh ra dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.

3.4. Năng lượng nạp vào cuộn cảm

Dòng điện chạy qua cuộn cảm tạo ra năng lượng trữ dưới dạng từ trường.

WL = LI2

3.5 Hiện tượng nạp – xả của cuộn cảm

K

1

+R2

LVDCHình 2.28. Thí nghiệm sự nạp - xả của cuộn cảm

Xét mạch như hình vẽ, giả sử cuộn cảm chưa tích điện. Bật khóa K sang vị trí số 1

cuộn cảm phát sinh sức điện động cảm ứng bằng nguồn V DC nhưng ngược dấu để

chống lại dòng điện do nguồn VDC cung cấp, do đó dòng điện ban đầu bằng 0. Sau đó

dòng điện qua cuộn cảm tăng lên theo hàm số mũ:V

t

i (t) DC (1 e τ )

L

R

 = ,  là thời hằng nạp điện của cuộn cảm.

Ngược với dòng điện, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm lúc đầu bằng nguồn V DC

nhưng sau đó giảm dần theo biểu thức:

t

v (t) V e τ

L

DCSau thời gian 5 thì cuộn cảm xem như được nạp đầy. Khi cuộn cảm nạp đầy ta bật

khóa K sang vị trí số 2. Dòng điện xả được tính theo hàm số mũ:

t

V

DC

i (t) L

R

Sau thời gian 5 thì cuộn cảm sẽ xả hết dòng điện đã trữ của nó.VL (t)/ IL (t)9598992186

6337

14

502345tHình 2.29. Đặc tuyến nạp - xả của cuộn cả

Thực hành :xét hoạt động của led ?Khi K1 đóng, dòng điện qua cuộn dây tăng dần ( do cuộn dây sinh ra cảm kháng chống lại

dòng điện tăng đột ngột ) vì vậy bóng đèn sáng từ từ, khi K1 vừa ngắt và K2 đóng , năng

lương nạp trong cuộn dây tạo thành điện áp cảm ứng phóng ngược lại qua bóng đèn làm bóng

đèn

loé

sáng

=> đó là hiên tượng cuộn dây xả điện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10 Kiểm tra tụ điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×