Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MT 50: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo bài hát trong chủ đề gia đình. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

MT 50: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo bài hát trong chủ đề gia đình. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

MT 54: Trẻ phối hợp được tay

chân trong vận động: Chạy

liên tục theo hướng thẳng 18m

trong 10 giây

MT 55: Trẻ thể hiện nhanh,

mạnh, khéo trong thực hiện

bài tập tổng hợp

MT 56: Trẻ biết hút thuốc lá

có hại cho sức khỏe và khơng

lại gần người đang hút thuốc.MT 57: Trẻ có thể phân loại

được một số đồ dùng thông

thường theo chất liệu và công

dụngDạy trẻ các VĐCB:

Hoạt động học: Thể dục giờ học

- Chạy liên tục theo hướng thẳng

18m trong 10 giâyTuần 13, thứ 3Dạy trẻ các VĐCB:

- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi

cát

- Thuốc lá ảnh hưởng tới sức

khỏe.

- Một số tác hại thông thường

của thuốc lá khi hút hoặc ngửi

phải mùi khói thuốc lá: Ho, nám

phổi..tốn tiền..

- Biết khuyên can người thân

khi họ hút thuốc lá.

+ Trò chuyện về nhu cầu dinh

dưỡng cần thiết cho gia đình và

tác hại thông thường của thuốc lá

khi hút hoặc ngửi phải mùi khói

thuốc lá...Tuần 9, thứ 5Hoạt động học: Thể dục giờ học

+ Đi trên ghế thể dục đầu đội túi

cátHoạt động đón trẻ, chơi

+ Trò chuyện về nhu cầu dinh

dưỡng cần thiết cho gia đình và

tác hại thơng thường của thuốc

lá khi hút hoặc ngửi phải mùi

khói thuốc lá...

Lĩnh vực phát triển nhận thức

- Dạy trẻ so sánh sự khác nhau

và giống nhau của đồ dùng, đồ

chơi và sự đa dạng của chúng.

- Yêu cầu trẻ phân loại đồ dùng,

đồ chơi theo 2 -3 dấu hiệu.

+ Phân loại được một số đồ

- Hoạt động học: KPKH

dùng thông thường theo chất liệu + Phân loại được một số đồ

và công dụng

dùng thông thường theo chất

+ TCVĐ: Chọn đồ dùng theo

liệu và công dụngTuần 12Tuần 11, thứ 2yêu cầu, ghép tranh đồ dùng gia

đình

MT 58: Trẻ nhận biết con số

phù hợp trong phạm vi 6MT 59: Trẻ có khả năng tách

6 đối tượng thành 2 nhóm

bằng ít nhất 2 cách và so sánh

số lượng của các nhóm.- Đếm trong phạm vi 6 và đếm

theo khả năng

- Nhận biết các chữ số từ 1 – 6

theo thứ tự.

- Chọn và đặt số tương ứng với

các nhóm có số lượng trong

phạm vi 6

+ Nhận biết mối quan hệ về số

lượng trong phạm vi 6

+ Góc học tập: Tơ nặn chữ số,

Khám phá ngơi nhà tốn học của

Mili

+ Ơn nhận biết mối quan hệ về

số lượng trong phạm vi 6- Tách một nhóm thành hai

nhóm nhỏ bằng các cách khác

nhau

- Thêm bớt, chia nhóm có số

lượng 6 thành hai phần

- Gộp các nhóm đối tượng và

đếm

+ Phân chia số lượng trong

phạm vi 6

+ Ôn nhận biết mối quan hệ về số

lượng trong phạm vi 6- Chơi ngoài trời

+ Chọn đồ dùng theo yêu cầu

- Chơi ngồi trời

+ Ghép tranh đồ dùng gia đìnhTuần 11, thứ 3- Hoạt động học: LQVT

+ Nhận biết mối quan hệ về số

lượng trong phạm vi 6

- Chơi, hoạt động ở các góc

+ Góc học tập: Tơ nặn chữ số,

Khám phá ngơi nhà tốn học của

Mili

- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Ơn nhận biết mối quan hệ về

số lượng trong phạm vi 6Tuần 10, thứ 4- Hoạt động học: LQVT

+ Phân chia số lượng trong

phạm vi 6

- Chơi, hoạt động theo ý thíchTuần 12, thứ 3Tuần 11, thứ 5Tuần 9 ->tuần

13

Tuần 10, thứ 4Tuần 9, thứ 5+ Ôn nhận biết mối quan hệ về

số lượng trong phạm vi 6

MT 60: Trẻ hay đặt câu hỏiMT 61: Trẻ có thể đặt tên mới

cho đồ vật- Sự hiểu biết, tò mò trước việc

lạ

- Thể hiện sự khám phá, tìm tòi

học hỏi sự vật xung quanh.

- Nói rõ ràng, trọn câu.

- Quan sát các sự vật, hiện

tượng, người...xung quanh.

+ Quan sát các kiểu nhà.

+ Quan sát đồ dùng trong nhà

bếp

+ Quan sát các kiểu bát, chất

liệu khác

+ Quan sát tranh gia đình bé

+ Quan sát đồ dùng trong gia

đình- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của

mình.

- Đặt tên mới cho đồ vật mà trẻ

yêu thích.

+ Nhặt lá rụng trong sân trường

+ Nhặt lá rụng và rác trong sân

trường

+ Góc nghệ thuật:

Làm ĐDGĐ bằng nguyên vật liệu- Chơi ngoài trời

+ Quan sát các kiểu nhà.

- Chơi ngoài trời

+ Quan sát đồ dùng trong nhà

bếp

- Chơi ngoài trời

+ Quan sát các kiểu bát, chất

liệu khác

- Chơi ngồi trời

+ Quan sát tranh gia đình bé

- Chơi ngồi trời

+ Quan sát đồ dùng trong gia

đình

Hoạt động mọi lúc mọi nơi- Chơi ngoài trời

+ Nhặt lá rụng trong sân trường

Chơi ngoài trời

+ Nhặt lá rụng và rác trong sân

trường

Chơi, hoạt động ở các gócTuần 9, thứ 6

Tuần 11, thứ 3

Tuần 11, thứ 6

Tuần 10, thứ 3

Tuần 11, thứ 5

tuần 9 - tuần

13Tuần 10, thứ 4

Tuần 11, thứ 4

Tuần 11+ Góc nghệ thuật:

Làm ĐDGĐ bằng nguyên vật

liệu

MT 62: Trẻ thích khám phá

các sự vật, hiện tượng xung

quanh- Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá

các sự vật, hiện tượng xung

quanh như đặt câu hỏi về gia

đình bé và sự vật hiện tượng

xung quanh

+ Khám phá ngôi nhà của bé

+ Trò chuyện về gia đình của bé

+ Tìm hiểu ngày 20/11

- Góc thiên nhiên

+ Thí nghiệm nước

+ Pha màu nước

+ Quan sát sự lớn lên của cây

+ Quan sát vườn rau

+ Thí nghiệm hạt gạo tinh nghịchHoạt động học: KPXH

+ Khám phá ngơi nhà của bé

Hoạt động học: KPXH

+ Trò chuyện về gia đình của bé

Hoạt động học: KPXH

+ Tìm hiểu ngày 20/11

Hoạt động học: KPXH

+ Tìm hiểu họ hàng nhà bé.

Chơi, hoạt động ở các góc

- Góc thiên nhiên

+ Thí nghiệm nước

+ Pha màu nước

Chơi ngồi trời

+ Quan sát vườn rau

Chơi ngồi trời

+ Thí nghiệm hạt gạo tinh

nghịchLĩnh vực phát triển ngơn ngữ

MT 63: Trẻ có khả năng nghe - Các tình huống các nhân vật

hiểu nội dung câu chuyện, thơ, trong chuyện

đồng dao, ca dao dành cho lứa - Tên, tính cách của các nhân vật

tuổi của trẻ phù hợp với kế

trong chuyện, đánh giá được tínhTuần 9, thứ 2

Tuần 10, thứ 2

Tuần 12, thứ 2

Tuần 13, thứ 2

Tuần 10-Tuần

13Tuần 9, thứ 2

Tuần 9, thứ 5hoạch giáo dục tháng 11cách của nhân vật trong chuyện.

- Nội dung của các bài ca dao,

đồng dao dành cho tuổi mầm non

chủ đề Gia đình

+ Thơ: “Em yêu nhà em”

+ Thơ: “Cái bát xinh xinh”

+ Thơ: “Cô giáo em”

+ Truyện: “Ba cô gái”

+ Thơ: “Ngơi nhà”

+ Thơ: “Làm anh”

+ Truyện: “Tích Chu”

+ Truyện: “Nhổ củ cải”- Hoạt động học: LQVH

+ Thơ: “Em yêu nhà em”

- Hoạt động học: LQVH

+ Thơ: “Cái bát xinh xinh”

- Hoạt động học: LQVH

+ Thơ: “Cô giáo em”

- Hoạt động học: LQVH

+ Truyện: “Ba cô gái”

- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Thơ: “Ngơi nhà”

+ Thơ: “Làm anh”

+ Truyện: “Tích Chu”

+ Truyện: “Nhổ củ cải”

+ Thơ: “Giữa vòng gió thơm”Tuần 9, thứ 6

Tuần 11, thứ 5

Tuần 12, thứ 5

Tuần 13, thứ 4

Tuần 9, thứ 2

Tuần 10, thứ 2

Tuần 10, thứ 6

Tuần 11, thứ 3

Tuần 13, thứ 5MT 64: Trẻ có thể nói rõ ràng. Dạy trẻ:

- Diễn đạt ý tưởng; Trả lời được

theo ý của câu hỏi (ví dụ trả lời

rõ: Gia đình con có mấy người?

Là gia đình đơng con hay ít con?

Bố mẹ con làm nghề gì? Nhà của

con ở đâu? ....).

- Phát biểu một cách rõ ràng

những trải nghiệm của riêng

mình.

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp

với ngữ cảnh.

+ Trò chuyện với trẻ về cơng

việc của người lớn trong gia đình.

+ Trò chuyện về các thành viên

trong gia đình và phân biệt được

người lạ người quen

+ Trao đổi với trẻ về gia đình

đơng con gia đình ít con.

+ Trò chuyện về địa chỉ, số điện

thoại gia đình béMT 65: Trẻ biết sử dụng các

- Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt

từ chỉ tên gọi, hành động, tính động, đặc điểm… phù hợp với

chất và từ biểu cảm trong cuộc ngữ cảnh.

sống hàng ngày.

Sử dụng được các từ: Cảm ơn,

xin lỗi, xin phép, dạ thưa… phù

hợp với tình huống

+ Trò chuyện về mối quan hệ

mọi người trong gia đình- Hoạt động đón trẻ, chơi

+ Trò chuyện với trẻ về cơng

việc của người lớn trong gia

đình.

+ Trò chuyện về các thành viên

trong gia đình và phân biệt được

người lạ người quen

+ Trao đổi với trẻ về gia đình

đơng con gia đình ít con.

- Chơi ngồi trời

+ Trò chuyện về địa chỉ, số điện

thoại gia đình bé- Hoạt động đón trẻ chơi.

+ Trò chuyện về mối quan hệTuần 9->Tuần

13Tuần 10, thứ 2Tuần 9+ Trao đổi với trẻ về gia đình

đơng con gia đình ít conMT 66: Trẻ biết cách “đọc

sách” từ trái sang phải, từ trên

xuống dưới, từ đầu sách đến

cuối sách- Làm quen với các loại sách,

truyện.

- Thích chơi ở góc sách.

- Xem và nghe đọc các loại sách

khác nhau.

- Sắp xếp sách gọn gàng

- Không làm rách, vẽ bậy lên

sách.

- Để sách đúng nơi quy định sau

khi đọc xong.

- Thể hiện các thao tác lật giở

sách khi xem.

+ Góc phân vai:Bán hàng, gia

đình, mẹ con

Cửa hàng thực phẩm, gia đình,

bác sĩ. (Sử dụng các từ chỉ tên

gọi, hành động, tính chất và từ

biểu cảm trong sinh hoạt hàng

ngày)

+ Góc xây dựng: vườn nhà bé

Xây vườn nhà bé.

Góc học tập/ sách: In, Tơ, đồ chữ

in rỗng.Khám phá ngơi nhà

happykisd. Ngơi nhà tốn học của

milli. Xem chuyện tranh, kể

chuyện về gia đình, làm abuml

gia đình

Góc nghệ thuật:mọi người trong gia đình

- Hoạt động đón trẻ chơi.

+ Trao đổi với trẻ về gia đình

đơng con gia đình ít con- Chơi hoạt động ở các góc

+ Góc phân vai:Bán hàng, gia

đình, mẹ con

Cửa hàng thực phẩm, gia đình,

bác sĩ. (Sử dụng các từ chỉ tên

gọi, hành động, tính chất và từ

biểu cảm trong sinh hoạt hàng

ngày)

+ Góc xây dựng: vườn nhà bé

Xây vườn nhà bé.

Góc học tập/ sách: In, Tơ, đồ

chữ in rỗng.Khám phá ngơi nhà

happykisd. Ngơi nhà tốn học

của milli. Xem chuyện tranh, kể

chuyện về gia đình, làm abuml

gia đìnhTuần 10Tuần 9->Tuần

13+ Góc tạo hình: Tơ màu, vẽ

người thân trong gia đình

+ Góc âm nhạc: Hát các bài hát

trong chủ đề.

Góc khám phá- thiên nhiên: Thí

nghiệm nước, chăm sóc cây xanh.

+ Góc sách: Xem chuyện, xem

tranh về các kiểu nhà kể chuyện

về gia đình, đồ dùng gia đìnhMT 67: Trẻ biết dùng các ký

hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện

cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và

kinh nghiệm của bản thânMT 68: Trẻ có khả năng nhận

dạng được chữ cái e – ê trong

bảng chữ cái Tiếng Việt- Thể hiện những ký hiệu của

mình theo nhu cầu.

- Tạo ra những biểu tượng, hình

mẫu.

Sao chép các ký hiệu, chữ, từ để

biều thị cảm xúc, suy nghĩ, ý

muốn, kinh nghiệm của bản thân.

+ Bé vui học kidsmartGóc nghệ thuật:

+ Góc tạo hình: Tơ màu, vẽ

người thân trong gia đình

+ Góc âm nhạc: Hát các bài hát

trong chủ đề.

Góc khám phá- thiên nhiên: Thí

nghiệm nước, chăm sóc cây

xanh.

+ Góc sách: Xem chuyện, xem

tranh về các kiểu nhà kể chuyện

về gia đình, đồ dùng gia đình- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Bé vui học kidsmart- Cách phát âm hoặc mô tả để

nhận dạng chữ cái e – ê

- Nhận dạng được các chữ cái e ê, nhận biết chữ in thường, in

hoa, chữ viết thường

- Phân biệt chữ cái e – ê

+ Làm quen chữ cái e – ê

- Hoạt động học: LQCV

+ Trò chơi chữ cái e – ê

+ Làm quen chữ cái e – ê

+ Góc học tập: sao chép chữ,

- Hoạt động học: LQCV

ghép chữ...

+ Trò chơi chữ cái e – êTuần 9, thứ 4Tuần 10, thứ 3

Tuần 11, thứ 4+ Khám phá căn phòng nhóm

chữ cái e, ê

+ Làm quen các nét cơ bản. Ôn

chữ cái a,ă,â.- Hoạt động học: LQCV

+ Tập tô chữ cái e – ê

- Chơi, hoạt động ở các góc

+ Góc học tập: sao chép chữ,

ghép chữ...

- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Khám phá căn phòng nhóm

chữ cái e, ê

- Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Làm quen các nét cơ bản. Ơn

chữ cái a,ă,â.

Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hộiMT 69: Trẻ không đi theo,

không nhận quà của người lạ

khi chưa được người thân cho

phép.- Phân biệt người lạ người quen.

- Không theo khi nguời lạ rủ.

- Xin phép người thân khi nhận

quà của người lạ.

- Kêu cứu, kêu người giúp đỡ

khi bị người lạ ép đi theo.

+ Cơ trao đổi với phụ huynh về

tình hình sức khỏe trẻ.

+ Giáo viên đón trẻ nhắc nhở trẻ

cất đồ dùng cá nhân gọn gàng

đúng nơi quy định

+ Trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Trò chuyện với trẻ về cơng việc

của người lớn trong gia đình.

+ Trò chuyện về các thành viên

trong gia đình và phân biệt được

người lạ người quen

+ Trao đổi với trẻ về gia đình

đơng con gia đình ít con.Hoạt động đón trẻ chơi

+ Cơ trao đổi với phụ huynh về

tình hình sức khỏe trẻ.

+ Giáo viên đón trẻ nhắc nhở

trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn

gàng đúng nơi quy định

+ Trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Trò chuyện với trẻ về cơng

việc của người lớn trong gia

đình.

+ Trò chuyện về các thành viên

trong gia đình và phân biệt

được người lạ người quenTuần 13, thứ 5

Tuần 9->Tuần

13

Tuần 12, thứ 3

Tuần 9, thứ 3Tuần 10+ Trao đổi với trẻ về gia đình

đơng con gia đình ít con.

MT 70: Trẻ có thể nói được

một số thơng tin quan trọng về

bản thân và gia đình- Địa chỉ gia đình (Số nhà,

đường phố, số điện thoại..)

- Các thành viên trong gia đình,

nghề nghiệp của ba, mẹ, sở thích

của các thành viên trong gia

đình, quy mơ gia đình

(Gia đình nhỏ, gia đình lớn), nhu

cầu gia đình.

+ Cơ trao đổi với phụ huynh về

tình hình sức khỏe trẻ.

+ Giáo viên đón trẻ nhắc nhở trẻ

cất đồ dùng cá nhân gọn gàng

đúng nơi quy định

+ Trẻ chơi tự do theo ý thích.

+ Trò chuyện về các kiểu nhà

+ Trò chuyện về mối quan hệ mọi

người trong gia đình

+ Cơ trao đổi với phụ huynh về

tình hình sức khỏe trẻ.

+ Giáo viên đón trẻ nhắc nhở trẻ

cất đồ dùng cá nhân gọn gàng

đúng nơi quy định

+ Trẻ chơi tự do theo ý thích.

+ Trò chuyện với trẻ về công việc

của người lớn trong gia đình.

+ Trò chuyện về các thành viên

trong gia đình và phân biệt được

người lạ người quen

+ Trao đổi với trẻ về gia đìnhHoạt động đón trẻ chơi

+ Cơ trao đổi với phụ huynh về

tình hình sức khỏe trẻ.

+ Giáo viên đón trẻ nhắc nhở

trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn

gàng đúng nơi quy định

+ Trẻ chơi tự do theo ý thích.

+ Trò chuyện về các kiểu nhà

+ Trò chuyện về mối quan hệ

mọi người trong gia đình

Hoạt động đón trẻ chơi

+ Cơ trao đổi với phụ huynh

về tình hình sức khỏe trẻ.

+ Giáo viên đón trẻ nhắc nhở

trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn

gàng đúng nơi quy định

+ Trẻ chơi tự do theo ý thích.

+ Trò chuyện về các kiểu nhà

+ Trò chuyện về mối quan hệ

mọi người trong gia đìnhTuần 9Tuần 10đơng con gia đình ít con.

MT 71: Trẻ có thể chủ động

- Tự giác làm việc

làm một số cơng việc đơn giản - Thể hiện sự thích thú khi được

hằng ngày

làm việc

- Những công việc cần làm vừa

sức với mình

- Chủ động và độc lập trong

cơng việc mình làm

+ Biết nhắc nhở các bạn cùng

trẻ biết thực hiện hành động vai

chơi của các góc.

+ Góc phân vai: Bán hàng, gia

đình, mẹ con

+ Góc xây dựng-lắp ráp: Xây

nhà của bé, vườn nhà bé …

- Biết cất dọn đồ chơi gọn gàng

ngăn nắp.

+ Ngày hội dinh dưỡng: ngày hội

trứng gàMT 72: Trẻ biết thể hiện sự

an ủi và chia vui với người

thân và bạn bè- Bày tỏ tình cảm phù hợp với

trang thái cảm xúc của người

khác trong các tình huống giao

tiếp khác nhau.

- An ủi người thân hay bạn bè

khi bị ốm mệt hoặc buồn rầu

bằng lới nói hoặc cử chỉ..

- Chúc mừng động viên, khen- Chơi, hoạt động ở các góc

+ Góc phân vai: Bán hàng, gia

đình, mẹ con

+ Góc xây dựng-lắp ráp: Xây

nhà của bé, vườn nhà bé …Tuần 9 –> tuần 13Chơi, hoạt động theo ý thích

+ Ngày hội dinh dưỡng: ngày

hội trứng gà

+ Bé tập làm nội trợ: Pha nước

cam.Tuần 10, thứ 5

Tuần 13, thứ 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MT 50: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo bài hát trong chủ đề gia đình. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×