Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1. Khảo sát hệ thống

Chương 1. Khảo sát hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang-Bộ phận pha chế và quản

lý kho

thu cất tiền thanh tốn

Thơng báo cho khách hàng

khi đồ uống được pha chế

hồn tất

Thông báo doanh thu hằng

ngày cho bộ phận quản lý

Pha chế đồ uống theo yêu

cầu nhận được từ khách

hàng thông qua bộ phận

xử lý yêu cầu khách hàng

Chuyển đồ uống hoàn tất

đến bộ phận xử lý yêu cầu

khách hàng

Kiểm kê nguyên liệu trong

kho

Tiếp nhận, kiểm tra

nguyên liệu được nhập từ

nhà cung cấp trước khi

chuyển vào kho

Lập phiếu yêu cầu nguyên

liệu cho bộ phần quản lý1.1.3. Quy trình xử lý và quy tắc quản lý

1.1.3.1. Quy trình xử lý

-Mua và nhập nguyên liệu+ Khi cần nhập thêm nguyên

liệu pha chế, bộ phận pha chế

sẽ lập phiếu yêu cầu (MB01)

(1) và gửi phiếu yêu cầu này

đến bộ phận quản lý

+ Bộ phận quản lý sẽ tiếp nhận

phiếu yêu cầu từ bộ phận pha

chế, sau đó bộ phận quản lý sẽ

lập đơn hàng mua (MB02)(2)

và gửi đơn hàng mua (3) đến

nhà cung cấp (Đơn giá nguyên

liệu đã được bộ phận quản lý

trao đổi và ký kết với nhà cung

cấp. Hệ thống quản lý của hàng

café sẽ chỉ sử dụng hợp đồng đã

ký kết với các nhà cung cấp và

tham chiếu theo bảng giá

nhập (MB03)(4) tương ứng của

từng nhà cung cấp để nhập

6hàng và thanh toán cho nhà

cung cấp

+ Nhà cung cấp theo đơn mua

hàng, chuẩn bị hàng và phiếu

giao nhận hàng (MB04)(5).

Sau đó chuyển hàng và phiếu

giao nhận hàng (6) đến quán

+ Khi hàng giao đến, bộ phận

pha chế sẽ tiếp nhận và kiểm

tra hàng (7). Nếu chất lượng

đảm bảo thì lập Phiếu nhập

kho (MB05) (8) , nhập nguyên

liệu vào kho và chuyển phiếu

nhập kho này đến bộ phận quản

lý. Ngược lại sẽ trả lại hàng cho

nhà cung cấp

+ Bộ phận quản lý tiếp nhận

phiếu nhập kho, tham chiếu vào

hợp đồng đã kí kết trước đó với

nhà cung cấp để lập phiếu mua

hàng (MB06)(9) và thanh toán

cho nhà cung cấp (10)-Gọi đồ uống và thanh tốn+ Khi có khách vào qn, khách

hàng sẽ xem Menu(MB07)(11)

tại quầy phục vụ, sau đó sẽ

chọn đồ uống (12) (khách hàng

sẽ yêu cầu đồ uống với nhân

viên phục vụ)

+ Sau khi chọn được đồ uống,

tất cả yêu cầu của khách hàng

sẽ được nhân viên phục ghi lại

vào phiếu gọi đồ (MB08)(13)

và gửi phiếu này đến cho bộ

phận pha chế, bộ phận pha chế

sẽ thực hiện pha chế theo u

cầu của khách. Cùng lúc đó

khách hàng sẽ thanh tốn (14)

với nhân viên thanh toán ,nhân

viên thanh toán sẽ nhận tiền

thanh tốn, trả lại tiền thừa,lập

Hóa đơn thanh tốn(MB09)

(15), in và gửi cho khách hàng,

sau khi nhận hóa, nhân viên sẽ

7-Thay đổi giá bán-Thống kê doanh thugửi thẻ thông báo cho khách

hàng, khách tự lựa chọn chỗ

ngồi.

+Khi đồ uống được pha chế

hoàn tất, bộ phận xử lý đồ

chuyển đồ uống đến quầy phục

vụ cho nhân viên phục vụ

+Nhân viên phục vụ thơng báo

cho khách khi nhận đồ uống

hồn chỉnh

+Sau khi khách hàng nhận được

thơng báo hồn tất đồ uống,

khách hàng sẽ nhận đồ uống từ

quầy phục và gửi trả lại thẻ

thông báo cho nhân viên phục

vụ

+ Bộ phận quản lý sau khi nhận

được quyết định thay đổi đơn

giá từ chủ cửa hàng sẽ cập nhật

lại giá (16) tương ứng của đồ

uống, sau đó sẽ lập lại menu

(17)

+ Mỗi cuối ngày, bộ phận thanh

toán sẽ cập nhập, lập thống kê

bán hàng (18) thu về thơng qua

các hóa đơn thanh tốn sau đó

gửi lên cho bộ phận quản lý

+ Bộ phận quản lý tiếp nhận

thống kê bán hàng, tổng hợp

tiền chi mua hàng (19) thơng

qua các hóa đơn mua hàng. Sau

đó lập thống kê thu chi (20) rồi

gửi cho chủ cửa hàng1.1.3.2. Quy trình quản lý

• Nhà cung cấp phải cập nhật bảng giá trực tiếp

với chủ cửa hàng chứ không thông qua bộ

phận quản lý

• Mọi đơn hàng, nhà cung cấp phải giao hàng

đúng và đủ đơn, không nhận đơn thiếu, khơng

được tách đơn hoặc gộp đơn hoặc thay đổi đơn

hàng

• Mọi sự cố từ các bộ phận đều phải được báo

cáo đến bộ phận quản lý, sau đó bộ phận quản

lý sẽ tiếp nhận và thông báo đến chủ cửa

8hàng, chủ cửa hàng sẽ đưa ra quyết định xử

lý, không được tự ý xử lý

1.1.4. Mẫu biểu

1.1.4.1. MB01

Số yêu cầu :……

Ngày : …………………….

PHIẾU YÊU CẦU

STTMã hàngTên hàngSố lượngGhi chú1.1.4.2. MB02

Số đơn hàng :……

Ngày : …………………….

ĐƠN HÀNG MUA

Tên nhà cung cấp :

Địa chỉ :

STTMã hàngTên

hàngSố lượngĐơn giáThành

tiềnTổng tiền

1.1.4.3. MB03

Số :……

…………………….Ngày :Bảng giá nhập

Tên nhà cung cấp :

Địa chỉ :

STTMã hàngTên hàng9Đơn giáĐơn vị1.1.4.4. MB04101.1.4.5. MB051.1.4.6. MB06111.1.4.7. MB07121.1.4.8. MB08131.1.4.9. MB091.2. Mơ hình hóa hệ thống

1.2.1. Mơ hình tiến trình nghiệp vụ và giải thích ký hiệuBộ phận trong hệ thốngTác nhân tác động vào hệ thống14Luồng thông tin1.2.2. Biểu đồ hoạt động và giải thích ký hiệu

Bắt đầuKết thúc15Cơng việcĐiều kiện rẽ nhánhGiấy tờ giao dịchKho dữ liệuLuồng cơng việcLuồng dữ liệu16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. Khảo sát hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×