Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty đã thực hiện khá tốt các dịch vụ hỗ trợ bán hàng như đã phân tích làm rõ ở chương 2 và công ty nên tiếp tục thúc đẩy công việc này hơn nữa để có thể thu hút khách hàng về phía mình, và từ đó có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Công ty đã thực hiện khá tốt các dịch vụ hỗ trợ bán hàng như đã phân tích làm rõ ở chương 2 và công ty nên tiếp tục thúc đẩy công việc này hơn nữa để có thể thu hút khách hàng về phía mình, và từ đó có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TÔT NGHIỆPKhoa Quản Lý Kinh Doanhsẽ giúp cho V.B.C.L có thể giữ chân được các khách hàng truyền thống và lôi kéo

thêm các khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh: Đây là một việc làm hết sức quan trọng

nếu công ty muốn giữ vững và mở rộng thị trường. Cần phải nghiên cứu mọi tiềm

lực của đối thủ cạnh tranh: tài chính, giá cả, chất lượng sản phẩm, các hoạt động

xúc tiến bán hàng,.. của họ để giúp cơng ty có thể biết mình có điểm mạnh, yếu gì

so với đối thủ và đưa ra những biện pháp thích hợp để tăng lợi thế cạnh tranh.

2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Con người là nhân tố quan trọng hàng đầu trong các hoạt động kinh doanh

của công ty. Do vậy, công ty cần xác định một cách chính xác nhu cầu về số lượng

cũng như chất lượng lao động cần có, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tạo điều

kiện thuận lợi giúp đội ngũ lao động phát huy được hết khả năng của mình. Để

chiến lược con người đạt được thành cơng mong muốn cơng ty có thể sử dụng một

số biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ cơng nhân viên về chất lượng.

Cơng ty cần có những biện pháp tuyên truyền tích cực giúp cán bộ cơng nhân

viên trong doanh nghiệp nhận thức được vai trò quan trọng của chất lượng. Nó là

yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường.

Qua đó cũng quyết định tới đời sống của bản thân cán bộ công nhân viên trong

doanh nghiệp. Công ty có thể áp dụng một số biện pháp:

- Tổ chức các lớp học cho cán bộ công nhân viên về qui trình chất lượng

- Cử các cán bộ chủ chốt quan trọng, các cán bộ chuyên môm tham gia các

khóa học trong nước và quốc tế.

- Thuê các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài về tập huấn nâng cao.

Hai là, đào tạo kĩ năng làm việc, kiến thức cho cán bộ, cơng nhân viên:

Hình thức đào tạo đối với đội ngũ quản lý nên là các khóa đào tạo ở trường

lớp hoặc tập huấn ngắn hạn, dài hạn theo các chun đề thích hợp với cơng tác

điều hành.

- Đối với đội ngũ lao động kỹ thuật: cần được liên tục tiếp cận với các loại

công nghệ mới, từ đó am hiểu và làm chủ được những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Nguyễn Diệu Anh35MSV: 11A00303NBLUẬN VĂN TÔT NGHIỆPKhoa Quản Lý Kinh DoanhMuốn vậy, doanh nghiệp nên tổ chức nhiều hơn các khóa đào tạo thực tế, các đợt tập

huấn ngắn hạn, dài hạn tại các trường lớp bồi dưỡng về kỹ thuật.

- Đối với đội ngũ nhân viên bán hàng: đây là bộ phận lao động trực tiếp tiếp

xúc với khách hàng, là đại diện cho hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Sự thành công hay thất bại của hoạt động phát triển khách hàng phụ thuộc phần lớn

vào họ. Do vậy, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, và tính xã hội hóa cho nhân viên

bán hàng là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Để nâng cao kiến thức cho nhân viên

bán hàng doanh nghiệp cần tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn

hoặc dài hạn về chuyên ngành.

Để nâng cao kinh nghiệm cho nhân viên bán hàng, doanh nghiệp nên áp dụng

phương pháp “cân đối kinh nghiệm”. Theo đó, một nhân viên mới sẽ làm việc dưới

sự hướng dẫn của một nhân viên có kinh nghiệm trong cơng ty.

Ba là, phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

V.B.C.L cần tạo điều kiện cho các thành viên trong tồn cơng ty phát huy

được hết sự sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc nhằm đạt đến

sự hoàn thiện trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Doanh nghiệp nên tiến

hành đánh giá và khen thưởng cho các sáng kiến. Ngay cả trong trường hợp sáng

kiến chưa dùng được cũng cần có những phần thưởng nhất định nhằm kích thích,

động viên cán bộ cơng nhân viên phát huy tính sáng tạo hơn nữa. Đối với những

người có nhiều sáng kiến ngồi việc dành cho họ những phần thưởng đặc biệt công

ty nên xem xét việc tăng lương, thăng chức hoặc cử đi tu nghiệp ở nước ngồiNguyễn Diệu Anh36MSV: 11A00303NBLUẬN VĂN TƠT NGHIỆPKhoa Quản Lý Kinh Doanh

KẾT LUẬNTrong quá trình phát triển kinh tế thị trường đa ngành nghề của đất nước ta

hiện nay, Công ty TNHH thương mại và đầu tư V.B.C.L là một trong những công

ty hàng đầu trong ngành mỹ phẩm làm đẹp cũng như thiết bị y tế, thẩm mỹ. Qua

q trình thực tập tại cơng ty, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, anh chị em cán bộ

nhân viên, em đã có kiến thức tổng quan về ngành mỹ phẩm, thiết bị y tế và thẩm

mỹ, cùng với đó là kiến thức về quản lý kinh doanh, cơ cấu tổ chức, các chiến lược

kinh doanh đa dạng. Trong những năm qua, doanh thu của Công ty đều tăng lên

một cách đáng kể góp một phần nhỏ trong sự phát triển của đất nước.

Năng lực cạnh tranh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp,

quyết định tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp Trong bối cảnh kinh tế,

thị trường sôi động hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vô cùng khắc

nhiệt, để giữ ổn định lượng khách hàng và phát triển bền vững Cơng ty, V.B.C.L

ln tìm tòi những chiến lược kinh doanh mới. Việc nghiên cứu những yếu tố cạnh

tranh trong môi trường kinh doanh sôi động hiện nay là một trong những phương

pháp mang lại hiệu quả đầu tư kinh doanh cao. Trong quá trình nghiên cứu với đề

tài "Nâng cao khả năng cạnh tranh Công ty TNHH thương mại và đầu tư

V.B.C.L" em đã đề xuất một số giải pháp - kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh

tranh của V.B.C.L.

Do thời gian thực tập và trình độ còn hạn chế nên bài viết của em con nhiều thiếu

sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cơ để báo cáo của em được

hồn chỉnh hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của

ban lãnh đạo, anh chị em cán bộ nhân viên, thầy cô đã hướng dẫn em hoàn thanh

đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!Nguyễn Diệu AnhMSV: 11A00303NBLUẬN VĂN TÔT NGHIỆP

Khoa Quản Lý Kinh Doanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Minh, Quản trị tinh gọn tại các doanh

nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà

Nội, 2012.

2. PGS.TS. Trần Anh Tài, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội,

2008.

3. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Phan Chí Anh, Quản lý chất lượng tại các

doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội,

2011.

4. Nguyễn Thành Độ và Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Chiến lược kinh

doanh và phát triển doanh nghiệp, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà

xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2002.

5. Vũ Trọng Lâm, Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến

trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội,

2006.

6. Nguyễn Hữu Thắng, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Nhà xuất bản Chính

trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

7. Website :

Phạm Thị Diễm Hương, Chuyên đề Đánh giá và hoàn thiện chiến lược xúc

tiến cho nhãn hiệu L’ovité nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty

cổ phần mỹ phẩm đẹp ở thuvienluanvan.info

Lương Phan Chương, Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực

cạnh tranh đối với kênh phân phối bán lẻ của công ty dược Sài Gòn –

Sapharco ở doc.edu.vnNguyễn Diệu AnhMSV: 11A00303NBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty đã thực hiện khá tốt các dịch vụ hỗ trợ bán hàng như đã phân tích làm rõ ở chương 2 và công ty nên tiếp tục thúc đẩy công việc này hơn nữa để có thể thu hút khách hàng về phía mình, và từ đó có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×