Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpKhoa Quản lý kinh doanhSTT Ký hiệuTên bảngTrang1Sơ đồ 1Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cơng ty.2Sơ đồ 2Sơ đồ quy trình sản xuất dây cáp điện.3Bảng 1Cơ cấu vốn của Công ty qua 3 năm 2012 – 2014.4Bảng 2Cơ cấu lao động của công ty qua 3 năm 2012-2014.5Bảng 3Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất.6Bảng 4Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua

3 năm 2012 – 2014.DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒNguyễn Thị Hồng TuyếtMSV: 12401004Báo cáo thực tậpNguyễn Thị Hồng TuyếtKhoa Quản lý kinh doanhMSV: 12401004Báo cáo thực tậpKhoa Quản lý kinh doanhMỤC LỤCNguyễn Thị Hồng TuyếtMSV: 12401004Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×