Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu tạo kháng chấn nội tại bản thân công trình

Cấu tạo kháng chấn nội tại bản thân công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

b.Cấu tạo cột:

-Kết cấu BTCT :

Hàm lượng cốt thép cột tối đa :

+ Kết cấu thường : µmax = 5%

+ Kết cấu chống động đất : µmax = 4%

-Gia cường cốt đai :

Nút khung phải có cốt đai cột đặt dày:

+ Hai đầu cột trong đoạn >= ( h;1.6l thông thủy; 500 mm )

+ Toàn bộ chiều cao cột ở các góc nhà

+ Tồn bộ chiều cao cột khi l thơng thủy <= 4hc.Cấu tạo dầm:

Neo cốt thépVí dụ về nút khung,dầm và liên kết dầm cộtKết cấu Thép :Các chi tiết

liên kết giữa cột và dầm

tạo thành liên kết cứng.Ngồi ra trong kết cấu thép

nhà cao tầng còn bố trí hệ

giằng .Hệ giằng trong kết cấu thép.4.Cấu tạo kháng chấn ngồi kết cấu cơng trình:

-Khi tính cản tự có của kết cấu cơng trình khơng đủ tiêu tán năng lượng do dao động gây ra,để

tăng tính cản của cơng trình mà khơng phải thay đổi trạng thái ban đầu của nó là lắp đặt các thiết bị

giảm dao động lên cơng trình nhằm kiểm sốt dao động của cơng trình.

-Một số thiết bị đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng rất hiệu quả trong các cơng trình nhà

cao tầng như:

Thiết bị cản bị động : không cần năng lượng để kích hoạt.

+ Gối đệm cao su.

+ Piston thủy lực.

+ Bể nước.

Thiết bị cản khối lượng:

+ Con lắc.

Thiết bị cản chủ động : cần năng lượng để kích hoạt.

a.Gối đệm cao su :Cách ly cơng trình với nền đất khi có dao động xảy ra,điển hình

là thiết bị HDR ( High Damping Rubber bearing ).

Ưu điểm :

+ Hạn chế ảnh

hưởng bất lợi do dao

động .

+ Làm tăng tính linh

hoạt theo phương

ngang.

+ Tăng độ bền ổn

định cho cơng trình.b.Piston thủy lực :

Với 2 loại giảm chấn đàn nhớt và giảm chấn cắt trễ áp dụng cho cơng trình dân

dụng nhằm giảm ảnh hưởng của động đất.

Đặc trưng cho loại này là thiết bị giảm chấn viscos-plastic.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo kháng chấn nội tại bản thân công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×