Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ổn định tổ chức

Ổn định tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả, tácI.Giới thiệu tác gi, tỏc phmphm ( tiết 1)1.Tác giả:Hồ Chí Minh(1890-- Mc tiêu, ý tưởng: Tích hợp GD 1969).

quốc phồng an ninh, giỳp HS nm Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ViƯt

được kiến thức về hồn cảnh ra đời Nam. Ngêi còn là danh nhân

văn hoá thế giới, một nhà thơ lín.tác phẩm.- Nội dung hoạt động: Tái hiện khái 2.T¸c phẩm: Bài thơ Rằm

quỏt kin thc v tỏc gi, tỏc phmtháng giêng ợc Bác Hồ viết- Cỏch thc thc hin:bằng chữ Hán ở chiến khu ViệtGV chiu b phim ti liu núi Bắc, trong những năm đầu của

nhng ngy thỏng Bác làm việc ở cuéc kh¸ng chiÕn chèng

Việt BắcPh¸p(1948)GV: Yêu cầu học sinh trình bày lại

những hiểu biết về bài thơ “Rằm

tháng giêng”.II. Đọc, chú thích.? Cho biết H/C ra đời của tp? (Bài1. Đọc:thơ được Bác viết trong thời gian

nào?)

Hoạt động 2: Đọc và nhận biết2.Chú thích

* Từ khó: (SGK).chung về văn bản

- Mục tiêu, ý tưởng: HS đọc và cảm

nhận ban đầu về văn bảnIII. Thể loại, PTBĐ, bố cục:- Nội dung hoạt động: GV tổ chức, 1. Thể thơ:

hướng dẫn học sinh đọc, tìm hiểu bố - Thất ngôn tứ tuyệt dịch thơ Lục bát.

cục, PTBĐ, vị trí miêu tả của văn 2. PTBĐ:

- BC+MT

bản.

- Phương tiện: SGK, máy chiếu3. Bố cục : 2 phần:- Cách thức thực hiện:- Hai câu đầu: ->Cảnh đêm rằm tháng

Giêng.+ Bước 1: GV hướng dẫn hs đọc diễn - Hai câu sau: -> Hình ảnh con người.

cảm văn bản, có thể đọc mẫu một

đoạn, HD HS chú thích.

+ Bước 2: GV Yêu cầu HS chia bố

cục, nhận biết PTBĐ, thể loại văn

bản, chỉ rõ vị trí người miêu tả

- Gv hướng dẫn đọc: chậm rãi, sâu

lắng, nhịp...

- HS đọc chú thích từ khó .IV. Phân tích:-? Bài thơ được viết theo thể thơ 1. Hai câu đầu

nào? So sánh với bài " Cảnh khuya".- “ Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính? PTBĐ của bài thơ là gì ?viên? Em hãy cho biết nội dung khái quát

của bài thơ?Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân

thiên”- Cho biết bố cục của bài thơ? ND + Không gian: bầu trời cao rộng trong

của từng phần?trẻo, nổi bật lên bầu trời là vầng trăngHoạt động 3: Phân tích văn bảntròn đầy, tỏa sáng xuống khắp trời đất.Hđ3.1. Ptich hai câu đầu+ Thời gian : Đêm rằm tháng giêngMục tiêu, ý tưởng:- “ Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân- Nội dung hoạt động: Hs cảm thụ thiên”

giá trị nội dung, nghệ thuật của văn  Từ Xuân lặp lại 3 lần -> nhấn mạnh

bản thông qua trao đổi nhóm, tìm vẻ đẹp khơng gian xa rộng như khơng

hiểu chi tiết đặc sắc.có giới hạn. Con sơng xn, mặt nước- Phương tiện:xuân tiếp liền với bầu trời xuân đã gợi+ Bản đồ, video phim tài liệu về núi lên vẻ đẹp và sức sống mùa xuân đang

rừng Việt Bắc những năm kháng tràn ngập cả đất trời.

chiến chống Pháp

+ Giấy A4- Cách thức thực hiện: Dùng kĩ

thuật hoạt động nhóm.

Nhóm 1: Trình bày Ấn tượng chung

về bài thơ?

Nhóm 2: cảm nhận vẻ đẹp đêm trăng

rằm tháng riêng ở hai câu đầu?

Nhóm 3: Nghệ thuật đặc sắc của hai

câu thơ? Tác dụng của yếu tố nghệ

thuật đó?

Nhóm 4: Qua 2 câu thơ em cảm

nhận đc gì về tâm hồn Bác?2- Hai câu cuối :Hoạt động 3.2: Phân tích hai câuYên ba thâm xứ đàm quân sựcuốiDạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.- Mục tiêu, ý tưởng: Giúp HS phân- Câu 3 : khói sóng mù mịt huyền ảo củatích những đặc sắc về ND và NT củađêm trăng và hoạt động của con ngườihai câu cuối để thấy đc vẻ đẹp tâm“đàm quân sự ” trong đêm vắng.hồn Bác.

- Nội dung hoạt động: HS cảm thụ

giá trị nội dung, nghệ thuật của hai

câu cuối thơng qua trao đổi nhóm

bàn, tìm hiểu chi tiết đặc sắc.

- Phương tiện: Máy chiếu- Câu : " Dạ bán quy lai nguyệt mãn- Cách thức thực hiện: Dùng kĩthuyền"thuật trình bày 1 phút.Việc quân kết thúc, nửa đêm trở về ,? Hình ảnh Bác hiện lên ntn trong 2 trăng tràn ngập đầy thuyền -> Vẻ đẹp

câu cuối?viên mãn, tràn ngập sức xuân? Trong hai câu thơ cuối t/g đã sử => Bài thơ đậm chất Đường thi nhưng

dụng thủ pháp nghệ thuật gì?

? Hình ảnh ẩn dụ chuyển đổi cảmrất hiện đại, phản ánh thời thế, thời cuộcgiác ( ngân ) ở đây giúp em cảm

nhận được điều gì?

( Trăng khơng chỉ lan toả ánh sáng

đầy thuyền mà còn ngân nga xao

xuyến tâm hồn thi nhân ).

? Qua đó, em thấy được tình cảm nào

của Bác trong hai câu thơ cuối?

Hoạt động 4: Tổng kết=> Mặc dù ngày đêm lo nghĩ việcMục tiêu, ý tưởng: Học sinh nắm nước,bận bịu việc quân nhưng tâm hồn

được nội dung nghệ thuật của bàiBác vẫn hòa nhập với cảnh thiên nhiên- Nội dung hoạt động: Hs cảm thụ tươi đẹp.Qua đó thể hiện phong thái ung

giá trị nội dung, nghệ thuật của văn dung,lạc quan của vị lãnh tụ kính u.

bản thơng qua trao đổi nhóm, tìm V. Tổng kết.

hiểu chi tiết đặc sắc.

- Phương tiện: Giấy A4

- Cách thức thực hiện: Dùng kĩ

thuật hoạt động nhóm.1. Nghệ thuật.? Bài thơ có những đặc sắc nghệ - Kết hợp miêu tả và biểu cảm.

thuật nào?- Ngôn từ gợi cảm.? Như vậy, bài thơ nổi bật lên những - BPTT được vận dụng tinh tế, sáng tạo.

nội dung gì?2. Nội dung.

- Cảnh đêm trăng đẹp nơi núi rừng Việt

Bắc.

- Tình u thiên nhiên gắn liền với lòng

u nước sâu nặng.

- Thơ Bác vừa cổ điển vừa hiện đại.HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬPHOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

Hoạt động 5: Tái hiện kiến thứcNỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT- Mục tiêu, ý tưởng: Khắc sâu ý nghĩa

tư tưởng của bài thơ, củng cố phương - Hs thảo luận, trả lời.

pháp đọc hiểu văn bản thơ trữ tình(+ “ Cảnh khuya ”: trăng với người còn- Nội dung hoạt động: So sánh nét khoảng cách, con người say đắm, chiêm

đẹp riêng trong cảnh trăng ở bài “Cảnh ngưỡng, thưởng ngoạn trăng từ xa.

khuya” và “Rằm tháng giêng”?+ “ Rằm tháng giêng ”: trăng không chỉ- Cách thức thực hiện: GV cho thời là bầu bạn, là tri âm tri kỷ ngồi cùng

gian 5 phút để tất cả HS viết. Gọi 3 em thuyền bàn việc quân, trăng còn đi vào

ngẫu nhiên lên trình bày.

Trắc nghiệm: Dòng nào dưới đây nóitrái tim thi sĩ, chiến sĩ Hồ Chí Minh

C¶m nhËn về vẻ đẹp trongỳng nht v tõm hn ca Bỏc trong ctâm hn Bác qua hai bài thơ:hai bi th Rm thỏng giờng vCảnh khuya và Rằm thángCnh khuya ?giêng ?1. Lối sống giao hòa với thiên nhiên

và yêu thiên nhiên tha thiết

2. Tình yêu thiên nhiên tha thiết ,- Tình yêu thiên nhiên tha thiết,

t chất cốt cách nghệ sĩ tuyệt vời.

-Lòng yêu nớc thiết tha, sâutõm hn nhy cm , lũng yờunặng, hết lòng vì nớc vìnc thit tha v phong thỏi nghdân.s-chin s ca Bỏc-ba của nhà lãnh đạo kháng3. Tinh thn vt khú hon thnh

nhim v cỏch mng ca BỏcPhong thái ung dung, sự tài

chiến.-Niềm lạc quan cách mạng,

tin tởng vào thắng lợi của

cuộc kháng chiến.-Nhà lãnh đạo cách mạng vànhà thơ lớn thống nhất hoà

hợp trong con ngời Hồ Chí

Minh

* HOT NG VN DNG

HOT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ởNỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠTnhà với 4 vấn đề

GV giao bài tập: HS vận dụng kiến thức- HS trình bày những cảm nhận về lãnhviết đoạn văn ngắn cảm nhận về một khổtụ của dân tộc.thơ.(lµm ë nhµ)- HS huy động KT liên mơn và hiểu biếtLàm tại lớp: Vẽ sơ đồ tư duy nội dung bàithực tế để giải quyết yêu cầu.học( Làm vào giấy)HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, SÁNG TẠO

GV yêu cầu HS

Tìm những bài hát, câu thơ (bài thơ) viết về tình cảm của nhân dân, của

các nhà thơ đối với Bác.

- Vẽ 1 bức tranh tái hiện cảnh Bác đang làm việc tại núi rừng Việt Bắc

hoặc tự làm một bài thơ bày tỏ cảm xúc của em về Bác Hồ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn định tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×