Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 các mô hình động lực học dầm chủ

Chương 4 các mô hình động lực học dầm chủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 4 - CÁC MƠ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC DẦM CHỦ

4.1 Mơ hình dầm chủ kiểu xương cá-Thích hợp với dầm hộp kín có độ cứng xoắn vặn tự do lớnCHƯƠNG 4 - CÁC MƠ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC DẦM CHỦ

4.2 Mơ hình dầm chủ kiểu dầm đơi-Thường dùng cho mặt cắt dầm chủ nửa hởCHƯƠNG 4 - CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC DẦM CHỦ

4.3 Mơ hình dầm chủ kiểu dầm ba-Thường dùng cho mặt cắt dầm chủ nửa hở, có độ cứng tự do

tương đối nhỏ : như mặt cắt kiểu bản có dầm bên đặc , hoặc dầm ICHƯƠNG 4 - CÁC MƠ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC DẦM CHỦ

4.4 Trọng tâm và tâm xoắn mặt cắt dầm chủ-Về ngun tắc trục tọa độ của mơ hình động lực học dầm chủ đi qua

tâm xoắn của mặt cắtCHƯƠNG 4 - CÁC MƠ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC DẦM CHỦ

4.5 Nhận xétKhi xét độ cứng chống xoắn của dầm chủ khi xây dựng mơ

hình phải kể đến ảnh hưởng của liên kết ngang

Với cầu dây xiên có mặt cắt dạng hở vách mỏng, do độ

cứng chốngvặn xoắn tự do của chúng tương đối nhỏ, nên

ảnh hưởng của liên kết ngang là tương đối lớn với độ cứng

chống xoắn của dầm ch khi mụ hỡnh húa cu.Chơng 5

víưdụưphânưtíchưkếtưcấuCHNG 5 - víưdụưápưdụngưphânưtíchưkếtưcấu

5.1 Ví dụ phân tích kết cấu cầu Đakrong

5.1.1 Giới thiệu-Cầu Đakrong là loại cầu dây xiên1 tháp đặt lệch khỏi chính giữa

dòng chảy, có sơ đồ cầu 22,5 + 42 + 86,9 + 42 (m).CHNG 5 - víưdụưápưdụngưphânưtíchưkếtưcấu

5.1 Vớ d phân tích kết cấu cầu Đakrong

5.1.2 Sơ đồ phẳngCHƯƠNG 5 - víưdụưápưdụngưphânưtíchưkếtưcấu

5.1 Vớ d phõn tớch kt cu cu akrong

5.1.3 S khụng gianCHNG 5 - víưdụưápưdụngưphânưtíchưkếtưcấu

5.2 Vớ d phõn tích kết cấu cầu dây xiên 3 nhịp, hai mặt phẳng dây (Do nhóm sinh viên đưa ra)

5.2.1 Giới thiệu chungSơ đồ cầu 50m + 115m + 50m

Khổ cầu 16m, 4 làn xe, chiều dài khoang dầm là 12mCHƯƠNG 5 - víưdụưápưdụngưphânưtíchưkếtưcấu

5.2 Vớ d phõn tớch kt cu cu dõy xiên 3 nhịp, hai mặt phẳng dây (Do nhóm sinh viên đưa ra)

5.2.2 Sơ đồ không gian dầm chủ kiểu đôiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 các mô hình động lực học dầm chủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×