Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHNG 1 - KHI QUT V CU DY XIấN

CHNG 1 - KHI QUT V CU DY XIấN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ CẦU DÂY XIÊN

1.2 Các sơ đồ cầu treo dây xiên - dầm cứng

1.2.1 Sơ đồ cầu dây xiên 2 nhịp1.2.2 Sơ đồ cầu dây xiên 3 nhịpCHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ CẦU DÂY XIÊN

1.2 Các sơ đồ cầu treo dây xiên - dầm cứng

1.2.3 Sơ đồ cầu dây xiên nhiều nhịpCHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ CẦU DÂY XIÊN

1.3 Các dạng sơ đồ dây xiên .

1.3.1 Sơ đồ đồng qui1.3.2 Sơ đồ song songCHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ CẦU DÂY XIÊN

1.3 Các dạng sơ đồ dây xiên

1.3.3 Sơ đồ dây nhài quạt1.3.4 Sơ đồ bố trí dây phối hợpCHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ CẦU DÂY XIÊN

1.4 Tr×nh tù thiết kế cầu dây xiên

Sơ đồ cầukích thước hình học và sự phân bố dây

Xác định sơ đồ kết cấu,Tính tĩnh tải phần I và lực điều chỉnh theo sơ đồ thi cơng

Tính cầu dây xiên chịu tĩnh tải phần II và các ảnh hưởng thứ cấp

Tính điều chỉnh nội lực cầu dây xiên

Tính cầu dây xiên chịu hoạt tải

Tổng hợp nội lực theo các tổ hợp tải trọng, tính duyệt các bộ phận

Thay đổi

Phân tích động cầu dây xiên

Tính cầu dây xiên chu ti trng thi cụngChơng 2ư

mộtưsốưcầuưdâyưxiênưđangư

ápưdụngCHNG 2 - MT S DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu Mỹ ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHNG 1 - KHI QUT V CU DY XIấN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×