Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Soạn thảo báo cáo

Soạn thảo báo cáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Soạn thảo báo cáo

4.3. Yêu cầu đối với báo cáo

Trung thực, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời.

4.4. Bố cục của báo cáo

-Loại báo cáo sơ kết, tổng kết có bố cục như sau:

Mở đầu: Thành phần, điều kiện,…

Nội dung

+ Đặc điểm của tổ chức

+ Những thành tích đạt được

+ Những khuyết điểm còn mắc phải, kiểm điểm

+ Đề xuất, kiến nghị, phương hướng hoạt động

+ Giải pháp4. Soạn thảo báo cáo

4.4. Bố cục của báo cáo:

Loại báo cáo về vụ việc có bố cục như sau:5. Soạn thảo tờ trình

5.1. Khái niệm:

Tờ trình là loại văn bản dùng để trình cấp trên để được phê chuẩn 1 chủ trương

lớn, 1 đề án mới hoặc thay thế quy chế, định mức, chỉ tiêu,… và trên nguyên tắc tổ

chức chỉ khi cấp trên phê duyệt mới được thực hiện.5. Soạn thảo tờ trình

5.2. Yêu cầu đối với tờ trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Soạn thảo báo cáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×