Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Soạn thảo biên bản

Soạn thảo biên bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Soạn thảo biên bảnVai trò của biên bảnLà căn cứ để nhà quảnLà cơ sở pháp lý đểlý đưa raban hành Nghị quyết,quyết địnhQuyết định, Chỉ thị…www.themegallery.comCompany Logo3. Soạn thảo biên bản

3.2. Phân loại văn bảnBiên bản

Biên bản ghi lạibàn giao,sự kiện, sự cốnghiệm thu,

hội nghị

www.themegallery.comCompany LogoBiên bản

thanh lý

hợp đồng3. Soạn thảo biên bản

3.3. Bố cục của biên bản1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Tiêu ngữ

Tên cơ quan ban hành

Số và ký hiệu

Địa danh, ngày tháng

Tên văn bản

Trích yếu

Nội dung

Nơi nhận

Chữ ký3. Soạn thảo biên bản

3.4. Biên bản hội nghị

Bố cục biên bản hội nghị:1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Thời gian, địa điểm diễn ra hội nghị

Thành phần tham gia

Đoàn chủ tịch, ban thư ký

Các vấn đề thảo luận, ý kiến tham luận

Kết quả bỏ phiếu, biểu quyết

Ghi tóm tắt các ý kiến đóng góp của đại biểu cấp trên đến cấp dưới

Thời gian kết thúc hội nghị

Thông qua hội nghị, biên bản

Chữ ký (chủ tọa và thư ký)

Đóng dấu cơ quan3. Soạn thảo biên bản

3.5. Biên bản thanh lý hợp đồng:

Nội dung chi tiết của biên bản thanh lý hợp đồng như sau:(1) Căn cứ: Chính là HĐ đã ký kết giữa bên A và B

(2) Ngày tháng, địa điểm

(3) Đại diện bên A (tên cơ quan)

Ông (Bà)….

Chức vụ….

Địa chỉ ….

Điện thoại ….

Số TK …3. Soạn thảo biên bản

3.5. Biên bản thanh lý hợp đồng:

(4) Đại diện cho bên B (tên cơ quan)

Ông (Bà)….

Chức vụ….

Địa chỉ ….

Điện thoại ….

Số TK …

(5) Cùng nhau thanh lý hợp đồng số … ngày… tháng … năm … theo nội dung sau:a.b.

c.Hai bên khẩn trương và kết hợp chặt chẽ triển khai thực hiện hợp đồng đúng

tiến độ, đảm bảo đúng điều khoản cam kết.

Bên B đã giao… cho bên A

Bên A thanh toán … cho bên B ngay sau khi ký biên bản thanh lý nàyBiên bản được lập thành 2 (4) bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên AĐại diện bên B4. Soạn thảo báo cáo

4.1. Khái niệm

Báo cáo là loại văn bản trình bày kết quả đạt được trong 1 hoạt động để đánh giá kết quả

của 1 công tác lớn hoặc phản ánh 1 sự việc bất thường lên cấp trên.

4.2. Phân loại báo cáo4. Soạn thảo báo cáo

4.3. Yêu cầu đối với báo cáo

Trung thực, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời.

4.4. Bố cục của báo cáo

-Loại báo cáo sơ kết, tổng kết có bố cục như sau:

Mở đầu: Thành phần, điều kiện,…

Nội dung

+ Đặc điểm của tổ chức

+ Những thành tích đạt được

+ Những khuyết điểm còn mắc phải, kiểm điểm

+ Đề xuất, kiến nghị, phương hướng hoạt động

+ Giải phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Soạn thảo biên bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×