Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Soạn thảo công văn

Soạn thảo công văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Soạn thảo công văn

2.1. Phân loại công văn Công văn gửi lên cấp trên

Công văn đề nghị

Công văn xin ý kiến

Công văn gửi xuống

Công văn chỉ đạo

Công văn đôn đốc

Công văn yêu cầu, nhắc nhở,…2. Soạn thảo công văn

2.1. Phân loại công vănCông văn ngang cấp

Công văn phối hợp

Công văn giao dịch

Công văn trao đổi

Công văn gửi công dân

Công văn trả lời

Cơng văn hướng dẫn

Cơng văn giải thích2. Soạn thảo công văn2.3. Bố cục của công văn

1 công văn kết cấu gồm 3 phần:-Phần mở đầu: Lý do mà cơ quan viết công văn

-Phần nội dung: Quan điểm, thái độ của cơ quan.

-Phần kết: Nghi thức

Bố cục của công văn gồm:1.Tiêu ngữ

2.Tên cơ quan ban hành văn bản

3.Số và ký hiệu

4.Địa danh, ngày tháng

5.Trích yếu (ở dưới phần số và ký hiệu)

6.Nơi gửi

7.Nội dung

8.Nơi nhận

9.Phần chữ ký2. Soạn thảo công văn

2.4. Ngôn ngữ của công văn

Công văn biểu thị thái độ của cơ quan công quyền nên ngôn ngữ cần phải:-Nếu là tiếp thu ý kiến cần mềm dẻo

-Nếu là lời từ chối cần lịch sự, có tính động viên, nêu rõ nguyên tắc của cơ

quan-Nếu là hướng dẫn cần rõ ràng, chi tiết, cặn kẽ

-Nếu là thăm hỏi tránh khách sáo, cần chân thành

-Nếu là đôn đốc cần phải nghiêm túc, nêu rõ hậu quả công việc nếu chậm trễ,

quan liêu3. Soạn thảo biên bản

3.1. Khái niệm

Biên bản là văn bản được sử dụng để ghi lại đầy đủ, chính xác, trung thực diễn biến

sự việc hay 1 hoạt động.Yêu cầu đối với 1 Biên bản:

-Đầy đủ diễn biến sự việc

-Chính xác về khơng gian, thời gian

-Trung thực, khách quan về tính chất của sự việc.3. Soạn thảo biên bảnVai trò của biên bảnLà căn cứ để nhà quảnLà cơ sở pháp lý đểlý đưa raban hành Nghị quyết,quyết địnhQuyết định, Chỉ thị…www.themegallery.comCompany LogoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Soạn thảo công văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×