Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Soạn thảo quyết định cá biệt

Soạn thảo quyết định cá biệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Soạn thảo quyết định cá biệt

Các loại Quyết địnhQuyết địnhQuyết địnhQuyết địnhchungcá biệtban hành

quy chế,

nội quy,

điều lệ1. Soạn thảo quyết định cá biệt1.3. Bố cục của Quyết định cá biệt

4. Địa danh, ngày tháng1. Tiêu ngữ2. Tên cơ quan

ban hành3. Số và KH VB1. Soạn thảo quyết định cá biệtNêu quyền hạn, trách nhiệm

của cơ quan, cá nhân ban hànhNêu căn cứ pháp lýNêu đề xuấtCăn cứ ra quyết định1. Soạn thảo quyết định cá biệt•Nội dung Quyết định: gồm các điều, khoản,…

Điều 1. (Là nội dung ở phần trích yếu đã ghi)

Điều 2. (Nêu quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng)

Các điều khác mỗi điều là 1 nội dung hoặc tác động của các đối tượng khác nhau.

Điều cuối:

(điều thi hành- nêu đối tượng thực hiện)

(điều hiệu lực- QĐ này có hiệu lực kể từ ngày…)BÀI TẬP

Giám đốc đưa ra yêu cầu soạn Quyết định bổ

nhiệm vị trí kế tốn trưởng. Anh/chị hãy thực hiện

nhiệm vụ trên?Bảng chữ cái viết tắt tên loại văn bản

Nghị quyết (cá biệt): NQ

Quyết định (cá biệt): QĐ

Chỉ thị (cá biệt): CT

Quy chế: QC

Quy định: QyĐ

Thông báo: TB

Báo cáo: BC

Biên bản: BBBảng chữ cái viết tắt tên loại

văn bản

Thơng tư: TT

Tờ trình: TTr

Hợp đồng: HĐ

Chương trình: CTr

Kế hoạch: KH

Dự án: DA

Đề án: ĐA

………………2. Soạn thảo công văn

2.1. Khái niệm:Công văn là loại văn bản dùng để trao đổi thông tin, dùng trong việc điều

hành của nhà quản lý, dùng để giao tiếp giữa các cơ quan với nhau, giữa cơ

quan với công dân.2. Soạn thảo công văn

2.1. Phân loại công văn Công văn gửi lên cấp trên

Công văn đề nghị

Công văn xin ý kiến

Công văn gửi xuống

Công văn chỉ đạo

Công văn đôn đốc

Công văn yêu cầu, nhắc nhở,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Soạn thảo quyết định cá biệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×