Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu xã hội dân tộc :

Cơ cấu xã hội dân tộc :

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Quan điểm cộng đồng ?Thành kiến – định kiến3. Cơ cấu xã hội dân tộc :

• * Sự đồng hóa & sự tách biệt :Oprah WinfreyBarack ObamaSự hủy diệt – mức độ hằn học4. Cơ cấu xã hội dân số :

• * Sự vận động của dân số

• * Định nghĩa : CCXH dân số là sự phát triển của cộng

đồng dân cư thành các lớp dân số theo cơ cấu dân số

để thấy được vị trí vị thế vai trò chức năng của lớp dân

số đó trong đời sống XH

• * Hình thức : xung đột thế hệ

• * Tính bảo thủ và các chính sáchwww.themegallery.comCompany Logowww.themegallery.comLOGO3- Cấu trúc xã hội - dân số*. Biểu hiện của cấu trúc xã hội – dân số:

 Cấu trúc xã hội - dân số theo cơ cấu dân số biểu hiện là các lớp dân cư theo độ tuổi

khác nhau (<15 tuổi, 15-60 tuổi, > 60 tuổi).

 Thế hệ là tập hợp những người sinh vào trong một thời gian nhất định, cùng giai

đoạn lịch sử nhất định, cùng chịu sự chi phối của hệ giá trị xã hội nhất định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu xã hội dân tộc :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×