Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các đặc trưng cơ bản của CCXH :

Các đặc trưng cơ bản của CCXH :

Tải bản đầy đủ - 0trang

II . CÁC PHÂN HỆ CCXH :

1. Cơ cấu xã hội giai cấp :-Giai cấp là gì ?Giai cấp xã hội :đề cập đến các thứ bậc khác nhau phân biệt giữa

các cá nhân hoặc các nhóm người trong các xã hội hoặc các

nền văn hóa.Phân biệt khác nhau giữa :đẳng cấp và giai cấp.

 Đẳngcấp là những vị trí, trong đó con người sinh ra và cuộc đờihọ tồn tại ở đó. Các thành viên trong cùng đẳng cấp có một địa vị

được có sẵn, chứ khơng phải là một địa vị phải phấn đấu mới đạt

được.

Phân chia đẳng cấp là một dạng của phân tầng xã hội đã xuất hiện

từ xa xưa trong lịch sử lồi người. Ví dụ, Trung Hoa cổ đại có quân

tử và tiểu nhân, thứ dân (sĩ, nông, công, thương). Hy Lạp cổ đại có

dân tự do và dân nơ lệ. Ấn Độ cổ đại có bốn đẳng cấp: tăng lữ,

chiến binh, thợ thủ công, và người làm ruộng và đầy tớ. Giaicấp, cũng giống như đẳng cấp, giai cấp cũng là tầng lớp xãhội nhưng dựa trên tiêu chuẩn kinh tế như nghề nghiệp, thu nhập và

của cải. Giai cấp nhìn chung là "mở" và ít nhiều có những khoảng

trống để người mới đến có thể gia nhập. Trong xã hội hiện đại có

xu hướng liên hệ mật thiết giữa giai cấp và di động xã hội.

www.themegallery.coCompany Logo1. Cơ cấu xã hội giai cấp :

--Định nghĩa : CCXH giai cấp là sự phân chia cộng

đồng dân cư thanh các giai cấp trên cơ sở địa vị

XH , chiếm hữu XH về tư liệu sz va thu thập để

thấy các xung đột cơ bản trong XH .

Chuẩn mực phân chia các giai tầng XH :

Cơ sở kinh tế

Xã hội chính trị-Phân chia giai tầng XH

Bản chất CCXH có giai cấp :

Ràng buộc / chế ngự / xung đột-Các xung đột xã hội : địa vị , lợi ích , tâm lýGiai đoạn lịch sử / Sự phân chia GC

và địa vị xã hội

»

Giai cấp chủGiai cấp nô

lệ Giai cấp chủ nô

 Giai cấp nô lệ

 Giai cấp thường dânGiai cấp

thường dân Giai cấp thống trị

 Giai cấp bị trịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các đặc trưng cơ bản của CCXH :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×