Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định nghĩa : Cơ cấu xã hội ?

Định nghĩa : Cơ cấu xã hội ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

I .Các lý thuyết tiền đề về định nghĩa CCXH :

Khái niệm CCXH :Tổng

thể

Hệ

thống

Cấu

thành•Các phần tử XH

•Mối quan hệ qua lạiNhiều hệ thống nhỏ - con người-Vị thế

-Vai trò

-Chức năng XH của các phần tửBản chất CCXH :Liên kết xã hi

Xung t xó hiwww.themegallery.comLOGOCác thành tố cơ bảnNhúm: L một tâp hợp người có liên hệ với nhau theo một

kiểu nhất định

 Vị thế: Là một chỉ số tổng qt xác định vị trí của một cá

nhân hay nhóm xã hội trong ệ thống các quan hệ xã hội

 Vai trò: Là tập hợp các chuẩn mực hành vi, nghĩa vụ và

quyền lợi gắn với một vị thế nhất địnhwww.themegallery.co

m3. Các đặc trưng cơ bản của CCXH :

Tính

Tínhlịch

lịchsử

sử, ,thời

thờiđại

đại::

((Quan

Quanđiểm

điểmgiai

giaicấp

cấp))TÍnh

TÍnhkế

kếthừa

thừa, ,biến

biếnđổi

đổi, ,phát

pháttriển

triểnTính

Tínhthống

thốngnhất

nhất::

Giữa

Giữacác

cáclớp

lớp, ,nhóm

nhóm, ,thành

thànhphần

phần

CƠ CẤU

CẤUXÃ HỘI

HỘIII . CÁC PHÂN HỆ CCXH :

1. Cơ cấu xã hội giai cấp :-Giai cấp là gì ?Giai cấp xã hội :đề cập đến các thứ bậc khác nhau phân biệt giữa

các cá nhân hoặc các nhóm người trong các xã hội hoặc các

nền văn hóa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định nghĩa : Cơ cấu xã hội ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×