Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu

5 Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

21222.6. Các triết lý đạo đức cơ bản

2.6.1. Nhóm triết lý đạo đức theo quan điểm vị lợi

2.6.2. Nhóm triết lý đạo đức theo quan điểm pháp lý

2.6.3. Triết lý đạo đức nhân cách 23Nội dung của các triết lý đạo c ch yu

Cách tiếp cậnTriết lýEgoism

(chủ nghĩa vị kỷ)

Quan điểmT tởng chủ đạoHành vi đợc coi là đúng đắn hay có thể chấp nhận đợc là khi chúng có thể mang lại

lợi ích cho một cá nhân, con ngời, đối tợng cụ thể đợc mong muốn.vị lợi

UtilitarismHành vi đợc coi là đúng đắn hay có thể chấp nhận đợc là khi chúng có thể mang(chủ nghĩa vị lợi)lại nhiều lợi Ých, nhiỊu ®iỊu tèt cho rÊt nhiỊu ngêi, nhiỊu ®èi tợng.Deontology

(thuyết đạo đức hành vi)Quan điểm pháp lýhành vi cụ thể và cách thức chúng đợc tiến hành, chứ không chú trọng vào kết quả.

Bởi kết quả tốt là hệ quả tất yếu của hành vi đúng đắn.RelativistCoi trọng việc đánh giá tính chất đạo đức của hành vi dựa vào kinh nghiệm chủ(chủ nghĩa đạo đứcquan của mỗi ngời hay nhóm ngời. Hành vi đợc coi là phù hợp khi chúng đợc nhữngtơng đối)ngời đại biểu coi là đúng đắn.Justice

(thuyết đạo đức - công lý)Quan điểm đạo đứCChú trọng đến việc bảo vệ quyền của cá nhân và quan tâm đến việc xét từngVirtue ethics

(thuyết đạo đức - nhân cách)Đánh giá tính chất đạo đức trên cơ sở sự công bằng: cùng chia sẻ, có trật tự và t

ơng thân tơng ái. Hành vi đợc coi là đúng đắn khi tất cả mọi ngời đều coi là đúng

đắn.Cho rằng đạo đức trong từng hoàn cảnh không chỉ là thoả mãn những yêu cầu đạo

đức phổ biến, mà còn đợc quyết định bởi những hành vi thể hiện nhân

cách (t cách đạo đức tốt).242.7 Mt s cụng c v phng pháp giải quyết

các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

2.7.1 Phân tích đối tượng hữu quan

2.7.2 Algorithm đạo đức252.7.1 Phân tớch i tng hu quanNhững ngời có liên quan là nh÷ng Ai? Họ có những mâu thuẫn gì?

(Cung cấp những công cụ để cân nhắc các yếu tố khác nhau và đưa ra quyết định)Các vấn đề do mâu thuẫn về lợi íchCác vấn đề về sự cơng bằng và tính

trung thựcCác vấn đề đạo đứcCác vấn đề về giao tiếpCác vấn đề về các môi quan hệ của

tổ chức

26* Các đối tượng hữu quan

Đối tượng hữu quan là những người vì lý do riêng có mối quan tâm và/hoặc có thể bị ảnh hưởng, trực tiếp

hoặc gián tiếp, bởi một quyết định hay kết quả của một quyết định; họ là những người có quyền lợi cần

được bảo vệ và có thể có phản ứng hay khả năng can thiệp nhằm thay đổi quyết định hay kết quả theo

chiều hướng nhất định.- Chủ sở hữu

- Người lao động

- Khách hàng

- Ngành

- Cộng đồng

- Chính phủ27* Các đối tượng hữu quan

Bên ngoàiBên trong-

-Khách hàngHoài bão, giá trị tinh thần

Cam kết và nghĩa vụ xã hộiBảo toàn và phát triển tài sảnUy tín, danh tiếng

Cơ hội thăng tiếnQuyền lực, địa vị, lơngThị trờng tơng lai

Sự an toàn và GiáPhát triển ngành

Biện pháp cạnh tranh

Thị trờng, thị phầnCộng đồngNgời lao động

Quảng cáo và marketingCạnh tranhNgời quản lý

-Chủ sở hữuSự bền vững và lành mạnh của môi trờng kinh

tế văn hoá - xã hội tự nhiênTrung thực và đợc tôn trọng

Quyền sở hữu và sử dụng phát minh, bí mật th

Trách nhiệm xã hội

Nghĩa vụ pháp lý, đạo đứcơng mại

Điều kiện lao động

Tiền lơngTrung gian: Chính phủPhát triển bền vững môi trờng kinh tế văn hoá - xã hội tự nhiên

Cân đối, bình đẳng, trung thực, công bằng, công lý

Nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế pháp lý - đạo đức nhân đạo28Cỏch tip cn nhng ngi hữu quan

Nhận diện vấn đề đạo đứcCác vấn đề do mâu thuẫn về lợi íchCác vấn đề về sự cơng bằng và tính

trung thựcVấn đề đạo đứcCác vấn đề về giao tiếpCác vấn đề về các môi quan hệ của tổ

chức

292.7.2 Algorithm đạo đức

(Ra quyết định đạo đức bằng algorithm)

Algorithm là gì ?

Là hệ thống các bước đi có quy tắc, nguyên tắc, tạo thành chuỗi thao tác logic để

giải bài tốn sáng tạo

Là cơng cụ sử dụng tốn học vào phương pháp suy luận trong các lĩnh vực nhất định.o

oAlgorithm ĐĐ là gì?

Là một hệ thống các bước đi với một quy tắc, trật tự nhất định để chỉ ra những quan

điểm và giải pháp có giá trị về mặt ĐĐ.

Là công cụ giúp nhận diện giải pháp ĐĐ tối ưu trong kinh doanh.

Trong nghiên cứu ĐĐ, algorithm gồm một tập hợp có hệ thống những câu hỏi logic làm

cơ sở xác định những nhân tố cơ bản của hành vi, quyết định sự khác nhau về hành

vi ĐĐ của các cá nhân trong các hoàn cảnh khác nhauo

oAlgorithm là một thuật ngữ phổ biến trong toán học để chỉ một phương pháp hệ thống nhằm giải quyết một vấn đề

nhất định

Trong lĩnh vực tin học, Algorithm chỉ một tập hợp hữu hạn những bước công việc nhất định đã xác định trước để chỉ

dẫn cách giải quyết 1 vấn đề cụ thể

Trong nghiên cứu hành vi của con người, algorithm đạo đức chỉ một tập hợp có hệ thống những câu hỏi logic được sử

dụng để là cơ sở cho việc xác định các nhân tố cơ bản hình thành nên hành vi và các quyết định khác nhau giữa

các cá nhân, hay từng hoàn cảnh.

30Những câu hỏi logic

Các câu hỏi logic

1. Mục tiêu: DN muốn điều gì?

2. Biện pháp:DN cần làm gì để đạt mục tiêu?

3. Động cơ: Điều gì thơi thúc DN theo đuổi M.tiêu?

4. Hậu quả: DN có thể lường trước hậu quả nào?Cơ sở của các câu hỏi logic

Có nhiều đáp án cho 1 vấn đề ĐĐKD

Cư xử của mỗi người đều có động cơ

Mọi hành động đều gây ra hậu quả.

Giá trị ĐĐ tuỳ quan điểm từng người31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×