Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Số liệu năm 2005 cho thấy nước Anh có tới 55.000 DNXH, với doanh thu 27 tỷ Bảng, sử dụng 475.000 lao

động và đóng góp 8,4 tỷ Bảng/năm cho GDP.Trên phạm vi toàn cầu, phong trào DNXH cũng nở rộ, điển hình nhất là mơ hình Grameen Bank của

Bangladesh và người sáng lập được trao giải thưởng Nobel năm 2006. Nhiều quốc gia đã chính thức

cơng nhận DNXH và tạo lập khung khổ pháp lý, ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sự phát

triển DNXH ở nước mình để khu vực này trợ giúp lại Nhà nước thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu

xã hội4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

4.1.2 Các quan điểm về tinh thần kinh doanh xã hộiTinh thần kinh doanh xã hội được hiểu là việc sử dụng các kỹ thuật kinh doanh để giải

quyết các vấn đề xã hội

Tinh thần kinh doanh xã hội là một hình thức vị tha của tinh thần kinh doanh.Ba từ khóa của tinh thần kinh doanh xã hội đó là sáng tạo, định hướng thị trường và thay

đổi hệ thống.Khái niệm tinh thần kinh doanh xã hội và doanh nhân xã hội lần được tiên được nhắc đến

trong các tài liệu về biến đổi xã hội trong những năm 1960 và 1970. Các khái niệm này bắt

đầu được sử dụng rộng rãi trong những năm 1980 và 1990.4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hộiTrong Chiến lược phát triển DNXH năm 2002, Chính phủ Anh định nghĩa:

“DNXH là một mơ hình kinh doanh được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu

xã hội, và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng

đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đơng hoặc chủ sở hữu”.Tổ chức OECD định nghĩa:

“DNXH là những tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau

vận dụng tinh thần doanh nhân nhằm theo đuổi cùng lúc cả hai mục tiêu xã hội

và kinh tế. DNXH thường cung cấp các dịch vụ xã hội và việc làm cho các nhóm

yếu thế ở cả thành thị và nơng thơn. Ngòai ra, DNXH còn cung cấp các dịch vụ

cộng đồng, trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, mơi trường.”Tổ chức hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng - CSIP của Việt Nam đưa ra quan điểm:

“DNXH là một khái niệm dùng để chỉ hoạt động của các doanh nhân xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích và điều

kiện hoạt động cụ thể. DNXH lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân nhằm đạt được cả mục tiêu

xã hội/ môi trường và mục tiêu kinh tế”

Khái niệm này:1.

2.

3.Gắn DNXH với doanh nhân xã hội (DNhXH) để nhấn mạnh vai trò của người sáng lập tổ chức là những người kết hợp hài hòa được sáng

kiến xã hội và tinh thần doanh nhân.

DNXH có thể đang hoặc sẽ hoạt động dưới nhiều hình thức tổ chức và địa vị pháp lý khác nhau: NGOs, Quỹ tín dụng vi mơ, Quỹ từ thiện,

Hợp tác xã, Tổ chức xã hội, Tổ chức sự nghiệp, Doanh nghiệp dịch vụ cơng ích của khu vực nhà nước.

DNXH phải theo đuổi đồng thời cả hai mục tiêu xã hội (chủ đạo) và kinh tế>>> Khái niệm của CSIP về DNXH là rất rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức này tuyển chọn, ươm tạo và phát triển phong trào DNXH vốn còn rất

non trẻ ở Việt Nam.4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội4.1.3 Các đặc điểm của kinh doanh xã hội

DNXH là một mơ hình tổ chức có 5 đặc điểm then chốt sau đây:1.Phải có hoạt động kinh doanh2.Đặt mục tiêu, sứ mệnh xã hội lên hàng đầu, ngay từ khi thành lập;3.Tái phân bổ phần lớn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trở lại cho tổ chức, cộng đồng, và mục tiêu xã hội.4.Sở hữu mang tính xã hội, cấu trúc sở hữu và quản lý của DNXH có sự tham gia của cộng đồng hoặc các bên liên quan, các bên hưởng lợi5.Phục vụ nhu cầu của Nhóm đáy (BoP), là đối tượng những người nghèo và yếu thế nhất trong xã hội4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hộiNgồi ra, hầu hết DNXH còn có một số đặc điểm nổi bật khác, như:Nguồn thu được lấy từ hoạt động kinh doanh và tài trợ;

Cởi mở và liên kết;Hiệu quả hoạt động cần được đánh giá trên cả hai mặt kinh tế và xã hội;

Phục vụ nhu cầu của nhóm đáy, là những người nghèo, yếu thế, bị lề hóa

trong xã hội;Nhân viên của DNXH là những người làm cơng tác xã hội (vẫn có lương,

khơng phải là tình nguyện viên).4.1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

4.1.4 Đặc điểm của doanh nhân xã hội4.2 Các mơ hình kinh doanh xã hội

4.2.1 Mơ hình phi lợi nhuận được tài trợ (Leveraged Nonprofit Ventures)

4.2.2 Mơ hình phi lợi nhuận hỗn hợp (Hybrid Nonprofit Ventures)

4.2.3Mơ hình doanh nghiệp xã hội (Social Business Ventures)4.2 Các mơ hình kinh doanh xã hội

4.2.3 Các mơ hình hoạt động của doanh nghiệp xã hộiMơ hình Hỗ trợ Doanh nhân

Mơ hình trung gian thị trường

Mơ hình Việc làm

Mơ hình phí dịch vụ

Mơ hình thị trường khách hàng có thu nhập thấp

Mơ hình Hợp tác xã

Mơ hình liên kết thị trường

Mơ hình Trợ cấp Dịch vụ

Mơ hình Hỗ trợ Tổ chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát về tinh thần kinh doanh xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×