Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY VÀ TỦ ĐIỀU KHIỂN:

V. PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY VÀ TỦ ĐIỀU KHIỂN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các điểm tiếp nạp dầu, mỡ bôi trơn trên thân Bơm phải được lưu ý. Dầu, mỡ phải được cung cấp

đầy đủ, đúng định kỳ về chủng loại và số lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất

- Bảo trì áp lực

Các máy bơm chữa cháy và phụ tùng .

Kết quả vận hành kiểm tra định kỳ máy bơm phải được ghi nhận và lưu trữ để nhằm mục đích so

sánh về sau.

Các thông tin khác về vận hành và bảo trì cho máy bơm cần được tham khảo trong tài liệu dưới đây

của Nhà Sản xuất .

Lưu ý:

- Phải xác lập một trình tự bảo trì các thiết bị và phụ tùng của máy bơm phù hợp với đề nghị

hướng dẫn của Nhà Sản Xuất . Hồ sơ kiểm tra bảo trì của các thiết bị từ máy bơm, Tủ Điều Khiển và

các phụ tùng phải được giữ để tham khảo khi cần thiết.

- Nếu khơng có sẳn hướng dẫn bảo trì của Nhà Sản Xuất, cần phải thiết lập một chương trình kiểm

tra bảo trì ngay khi máy bơm được vận hàn h thử nghiệm và được chấp thuận.

Tóm lược cơng việc kiểm tra, thử nghiệm và Bảo trì

Mơ tả cơng việcNội dung và định kỳNhà máy bơm – thơng gió tản nhiệtKiểm traHàng tuầnKiểm tra

Hệ thống máy bơm

Hoạt động của Máy bơm – không kiểm Thử nghiệmHàng tuầnkiện

lượng

tra

điều

lượng

kiện

lưulưu

Điều

Kiểm tra áp lựcThử nghiệmHàng nămBảo trìHàng nămBộ phận truyền động cơ khíBảo trìHàng nămHệ thống điệnBảo trìThay đổi tuỳ điều kiệnTủ Điều Khiển và bộ phận khácBảo trìThay đổi tuỳ điều kiệnMơ-tơBảo trìHàng nămHàng tuầnMáy bơm được lắp đặt toàn bộ với thiết bị ki ểm tra áp lực cho hệ thống PCCC. Việc lắp đặt bao

gồm cả họng hút cung cấp nước và họng đẩy với đường ống dẫn đến các Van; các máy bơm điện,

máy bơm bù áp và các thiết bị phụ tùng.Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì:Trang14Thiết bị phụ tùng của máy bơm được lắp đặt toàn bộ gồm những phụ tùng sau đây:

- Các loại phụ tùng của máy bơm

- Trục và khớp nối

- Các đồng hồ áp lực

- Van an toàn và hệ thống đường ống máy bơm

- Bộ phận cảm ứng và chỉ thị

THƠNG TIN LIÊN HỆ KHI CĨ SỰ CỐ

Mọi thắc mắc liên quan đến việc vận hành và bảo trì thiết bị PCCC tại Cơng trình này

Xin vui lòng liên hệ đến Ban quản lý dự án – Công ty .............................................

ĐT :

Email :Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì:Trang15Mục lục

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY........................................................1

GIỚI THIỆU CHUNG:........................................................................................................................................... 1

PHẦN 1: CÁC HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:............................................................................................ 1

I. HỆ THỐNG MÁY BƠM CHỮA CHÁY & TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM.......................................................................1

II. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG VÀ TRỤ CHỮA CHÁY, HỘNG TIẾP NƯỚC NGOÀI NHÀ..............................1

III. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER................................................................................................. 1

IV. BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY........................................................................................................................... 1

V. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY DRENCHER................................................................................................................. 1

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG PCCC:........................................................................................... 1

I. HỆ THỐNG MÁY BƠM CHỮA CHÁY & TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM:......................................................................11. Mô tả hệ thống:12. Quy trình vận hành hệ thống phòng bơm chữa cháy:12.1. Kiểm tra lại bơm và hệ thống lần cuối trước khi khởi động:.........................................................................1

2.2. Khởi động bơm:.......................................................................................................................................... 2

a. Chế độ điều khiển bẳng tay:......................................................................................................................... 2

b. Đối với chế độ khởi động tự động :............................................................................................................... 2

II. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG VÀ TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ:...........................................................2

1. Hệ thống chữa cháy vách tường:.................................................................................................................... 2

2. Trụ chữa cháy ngoài nhà:................................................................................................................................ 3

3. Họng tiếp nước ngoài nhà:............................................................................................................................. 3

III. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER:................................................................................................ 3

IV. BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY:.......................................................................................................................... 3

1. Bình chữa cháy CO2:........................................................................................................................................ 3

a) Cơng dụng:..................................................................................................................................................... 3

b) Cách sử dụng và nguyên lý chữa cháy:............................................................................................................ 4

c) Những điểm chú ý khi sử dụng bảo quản bình CO2:......................................................................................... 4Page 162. Bình chữa cháy bột khơ hệ MFZL4:................................................................................................................. 4

a) Cơng dụng:..................................................................................................................................................... 4

b) Cách sử dụng:................................................................................................................................................ 4

c) Những điểm chú ý khi sử dụng bảo quản:....................................................................................................... 4

V. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY DRENCHER:................................................................................................................ 4

1. Các bước thiết lập hệ thống Drencher – Van báo động – Van giảm áp: …………………………………………………………4

1.1. Hệ thống van Drencher:............................................................................................................................... 4

a. Thiết đặt lần đầu tiên: …………………………………………………………………………………………………………………………………..5

b. Reset (thiết lập lại) hệ thống:......................................................................................................................... 5

1.2. Hệ thống Van báo động:.............................................................................................................................. 5

1.3. Hệ thống van giảm áp: Chỉnh áp cho van giảm áp........................................................................................ 5

PHẦN III: BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC:................................................................................................................... 6

I. BÌNH CHỮA CHÁY:........................................................................................................................................... 6

II. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG SPRINKLER:................................................................................................ 6

III. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG VÀ TRỤ CHỮA CHÁY NGỒI NHÀ:........................................................6

1. Tủ cuộn vòi chữa cháy:................................................................................................................................... 6

2. Trụ nước trong ngoài trời:.............................................................................................................................. 7

IV. VAN GIẢM ÁP:............................................................................................................................................... 7

V. PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY VÀ TỦ ĐIỀU KHIỂN:...................................................................................................... 8Page 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY VÀ TỦ ĐIỀU KHIỂN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×