Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nhân tố cơ bản của Algorithm đạo đức

Các nhân tố cơ bản của Algorithm đạo đức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục tiêu

Tầm nhìn, sứ

mệnh, chiến lược

của DN

Mục tiêu tổng

quát - động lục

thúc đẩy: Mong

muốn cuối cùng

cần đạt tới

Động cơ, quan

điểm,triết lý ĐĐ

của người ra

quyết địnhMục tiêu cụ thể:

doanh thu, lợi

nhuận, thị phần,

cơng nghệ, việc

làm…Biện pháp

• Biện pháp là cơng cụ, cách thức để đạt một mục tiêu

• Biện pháp gồm hai yếu tố:

1. Phương pháp

2. Cơng cụ

• Khi lựa chọn biện pháp, cần trả lời câu hỏi :

1. Các đối tượng có tán thành biện pháp này khơng?

2. Các biện pháp có phù hợp với mục tiêu khơng?Động cơ

• Động cơ là sức mạnh nội tại thôi thúc và hướng hành

vi của con người tới mục tiêu (nhu cầu).

• Động cơ trả lời cho câu hỏi: “Tại sao? Vì lý do gì?”

• Động cơ là yếu tố khó lần ra manh mối nhất.

• Nó bắt rễ từ giáo dục, văn hố và tơn giáo

• Khi xác định động cơ, cần trả lời các câu hỏi :

1. DN che đậy hay cơng khai động cơ của mình?

2. Động cơ của DN là vị kỷ hay vị tha?

3. Định hướng giá trị của DN là gì?Hậu quả

• Tiên đốn hậu quả là bước quan trọng nhất của

algorithm.

• Khi tiên đốn hậu quả, cần trả lời các câu hỏi sau:

1. Hậu quả sẽ xảy ra trong ngắn hạn hay dài hạn?

2. Hậu quả ảnh hưởng gì đến đối tượng quan tâm?

3. Có thể có các yếu tố bất ngờ khơng?Khái qt 4 nhân tố cấu thành Algorithm đạo đức

Mặt kinh doanh

Mục tiêu

kiếm lời?

Nhiều mục tiêu hài hồ Của Cổ đơng?

Đ/tượng q/tâm ưu tiên Của Ban quản trị?

Biện pháp

Có sự tán thành

Tán thành ra sao?

Phù hợp /Cần thiết / Hy sinh doanh lợi?

Tương đối quan trọng

chọn biện pháp nào?

Động cơ

Che đậy hoặc bộc lộ

Người khác có biết ?

Vị kỷ hay chia sẻ

Chỉ ban quan trị?

Định hướng giá trị?

Không khoan nhượng?

Hậu quả

dài hạn/ ngắn hạn ?

Quí sau?

Với đ/ tượng quan tâm? Ảhưởng đến họ ra sao?

Các yếu tố bất ngờ?

Ko lường trước đượcMặt đạo đức

Mục tiêu ĐĐ?

có hài hồ khơng?

Khách hàng?Cơng nhân?

Tán thành ra sao?

Xem nhẹ ĐĐ?

Ý đồ nào?

Công bố cho mọi người?

mọi đối tượng quan tâm?

Yếu lòng?

Thập niên sau?

Mọi người đều hài lòng?

Khơng tiên đốn được ?VD: Dùng algorithm ra quyết định về bí mật thương mại

Mục tiêu:

 Ngăn NV tiết lộ / sử dụng bí mật

 Thu hồi chi phí nghiên cứu

 Sử dụng là vũ khí cạnh trạnh.Biện pháp:Quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Cạnh tranh trung thực.

Những quy định hạn chế NV

Động cơ:Lợi ích kinh tế, an tồn

Tồn tại và Phát triển

Bảo vệ Bí mật thương

mại tốt:

CEO:

thu nhập, thăng

tiến.

DN:

Lãi, thu hút đầu tư

NV:

CV ổn định, tăng TNKo Bảo vệ Bí mật thương

mại :

CEO: giảm TN, ko thăng tiến

DN:

lỗ, mất đầu tư

NV:

CV ko ổn định, giảm TNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nhân tố cơ bản của Algorithm đạo đức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×