Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG

CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Quản lý

Xây dựng, điều phối các hệ thống bên trong tổ chức, chiến lợc

Mục tiêu: thực hiện sứ mệnh, chiến lợc, triết lý, phơng châm quản lý

Phơng pháp: cấu trúc tổ chức, sử dụng quyền lực, thông tin quản lý

Công cụ: chính sách, chiến lợc, điều hành, MIS

Lợi ích: tăng trởng, hình ảnh, bền vững5. Công nghệ

Xây dựng, phát triển mối kỹ thuật bên trong tổ chức, chiến lợc

Mục tiêu: tính đồng bộ, năng lực công nghệ, tính hiện đại và linh

họat, giá thành

Phơng pháp: hoàn thiện hệ thống công nghệ, quản lý công nghệ

Công cụ: tổ chức và quản lý dây truyền công nghệ và họat động

kỹ thuật

Lợi ích: công suất, hiệu suất công tác, hiệu quả, chi phÝ12/15/18Trần Đức Dũng192.1.3 Nhận diện các vấn đề đạo đức trong kinh doanhSự cần thiết:

ĐĐ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hậu

quả về uy tín, sự tồn tại và phát triển của DN.Khắc phục hậu quả hành vi phi ĐĐ rất khó khăn.Nhận diện vấn đề DĐ ảnh hưởng đến việc ra

quyết định đúng đắn, hợp đạo lýCách tip cn nhng ngi hu quanNhững ngời có liên quan là những Ai? H cú nhng mõu thun gỡ?(Cung cp những công cụ để cân nhắc các yếu tố khác nhau và đưa ra quyết định)Các vấn đề do mâu

thuẫn về lợi íchCác vấn đề về sự

cơng bằng và tính

trung thựcCác vấn đề

đạo đức

Các vấn đề về giao

tiếpCác vấn đề về các

môi quan hệ của tổ

chứcCách tiếp cận những người hữu quan

Nhận diện vấn đề đạo đứcCác vấn đề do mâu

thuẫn về lợi íchCác vấn đề về sự

cơng bằng và tính

trung thựcVấn đề đạo

đứcCác vấn đề về giao

tiếpCác vấn đề về các

môi quan hệ của tổ

chức2.1.4. Một số công cụ và phương pháp giải

quyết các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

2.1.4.1. Phân tích nguyên nhân - giải pháp

2.1.4.2. Khung logic

2.1.4.3. Algorithm đạo đức2.1.4.3. Algorithm đạo đức

Ra quyết định đạo đức bằng algorithm

• Algorithm là gì ?

o

oLà hệ thống các bước đi có quy tắc, nguyên tắc, tạo thành chuỗi thao

tác logic để giải bài tốn sáng tạo

Là cơng cụ sử dụng toán học vào phương pháp suy luận trong các

lĩnh vực nhất định.• Algorithm ĐĐ là gì?

o Là một hệ thống các bước đi với một quy tắc, trật tự nhất định để chỉ

ra những quan điểm và giải pháp có giá trị về mặt ĐĐ.

o Là cơng cụ giúp nhận diện giải pháp ĐĐ tối ưu trong kinh doanh.

Trong nghiên cứu ĐĐ, algorithm gồm một tập hợp có hệ thống những

câu hỏi logic làm cơ sở xác định những nhân tố cơ bản của hành vi,

quyết định sự khác nhau về hành vi ĐĐ của các cá nhân trong các

hoàn cảnh khác nhauNhững câu hỏi logic

Các câu hỏi logic

1. Mục tiêu:

DN muốn điều gì?

2. Biện pháp:DN cần làm gì để đạt mục tiêu?

3. Động cơ:

Điều gì thơi thúc DN theo đuổi M.tiêu?

4. Hậu quả:

DN có thể lường trước hậu quả nào?Cơ sở của các câu hỏi logicCó nhiều đáp án cho 1 vấn đề ĐĐKD

Cư xử của mỗi người đều có động cơ

Mọi hành động đều gây ra hậu quả.

Giá trị ĐĐ tuỳ quan điểm từng ngườiCác nhân t c bn ca Algorithm o c

Câu hỏi lô-gích

Mộtai đó, khi hành độngLà vỡ một

Bị thôi

nào đó

lý do nào đóthúc bởi sức mạnhnhằm đặt đợc điềugỡ đó

Sẽ thực hiện theo

thức nào đó

Và gây

nào đócáchtác động nh thếNhân tố cơ bản

ối tợng hữu quanTác nhânộng cơMục đíchPhơng tiệnHệ quả

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×