Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: Phương án đầu tư xây dựng

Chương III: Phương án đầu tư xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000.. Mái che bằng mái lợp tơn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

d. Kho sửa chữa máy: diện tích 41.6m2

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000. Móng trụ bê tơng cốt thép và

móng xây đá hộc cùng chịu lực. Móng trụ bê tơng cốt thép đá 1x2 mác 200#.Dưới

đáy móng đệm bê tơng đá 1x2 vỡ mác 500#. Trên móng có giằng móng bê tơng

cốt thép đá 1x2 mác 200#, kích thước 220x350 cao 600. Mái che bằng mái lợp tơn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

e. Xưởng gia cơng đá ốp lát: diện tích 161.2m2

không gian mở mái che bằng mái lợp tôn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 75#.

f. Xưởng cắt đá: diện tích 327.2m2

khơng gian mở mái che bằng mái lợp tơn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 75#.

g. Tháp nước mái: diện tích 13.5m2

Tháp nước mái bằng Inox. Khung thép đỡ bồn nước bằng thép ống D125 và D60

h.Nhà WC diện tích 24.7m2

Chia làm hai khu nam nữ riêng biệt.Kết cấu tường chịu lực, Trần nhà mái bằng đổ

bê tông cốt thép. Nền lát gạch CERAMIC chống trượt màu trắng, tường ốp gạch

ceramic màu sáng. Cửa đi và cửa sổ là cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC. Bể

phốt đặt ngầm dưới nhà WC.

i. Xưởng cắt đá mỹ nghệ: diện tích 162.3m2

khơng gian mở mái che bằng mái lợp tơn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền láng vữa XM 75#.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt8Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

k. Kho thành phẩm: diện tích 47.8m2

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000. Móng trụ bê tơng cốt thép và

móng xây đá hộc cùng chịu lực. Móng trụ bê tơng cốt thép đá 1x2 mác 200#.Dưới

đáy móng đệm bê tơng đá 1x2 vỡ mác 500#. Trên móng có giằng móng bê tơng

cốt thép đá 1x2 mác 200#, kích thước 220x350 cao 600. Mái che bằng mái lợp tôn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

l.Nhà bảo vệ: diện tích 11.3m2

Kết cấu tường chịu lực, Trần nhà mái bằng đổ bê tơng cốt thép. móng xây đá

hộc vữa xi măng mác 50#. Dưới đáy móng đệm bê tơng gạch vỡ mác 50#. Trên

móng có giằng móng bê tơng cốt thép đá 1x2 mác 200#, kích thước 200x220.

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000. Sàn đổ bê tông thép đá 1x2

mác 200# dày 100. Chống móng bằng mái lợp tơn AS màu xanh, vì kéo thép hình,

xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền lát gạch CERAMIC.

m. Khu xử lý nước thải

Tổng diện tích 79.2m2. Bao gồm bể chứa, bể lắng, bể lọc...kết cấu bê tông

cốt thép 200# đổ tại chỗ.

n. Sân đường nội bộ: diện tích 1374,3m2

Kết cấu gồm 02 lớp, lớp 01 là lớp dưới đá 4x6 dày 10cm, lớp 02 là lớp trên

bê tông đá 1x2 M200.

g. Cổng tường rào:

Tường rào mặt trước bằng hoa sắt thoáng bổ trụ gạch, mặt sau xây tường

đặc.

- Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1902.1m2.

- Tầng cao cơng trình 1tầng.

- Chiều cao cơng trình 4-10 m.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt9Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

- Mật độ xây dựng dựng khoảng 59,4%.

- Hệ số sử dụng đất: 0,59 lần.

3.2. Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng:

Cơng trình được bố trí hợp lý, khoảng lùi theo quy định, đảm bảo về mặt

giao thông cũng như cho việc tổ chức cảnh quan phía trước của cơng trình. Mật

độ xây dựng cơng trình hợp lý, đủ diện tích để bố đường giao thơng và xử lý nước

thải.

Mặt bằng cơng trình được nghiên cứu bố trí hợp lý, tận dụng được tối đa

diện tích để khai thác sản xuất, kinh doanh và giao thông ra vào hợp lý.

Phương án thiết kế tổng mặt bằng bố trí lối vào cổng chính cơng trình từ

đường quy hoạch rộng 6.0m. Giao thơng ra vào cơng trình được nghiên cứu bố trí

hợp lý.

3.3. Thiết kế cơng trình

Quan điểm tổ chức khơng gian

- Thiết kế cơng trình phải hợp lý và chính xác về hướng gió, năng lượng mặt

trời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế cơng trình phù hợp với điều kiện khí hậu của

khu vực và đặt yếu tố phát triển bền vững lên hàng đầu.

- Bố cục không gian kiến trúc hợp lý, cơng trình cần được thiết kế phù hợp

và thoả mãn nhu cầu và sự phân bổ sử dụng khác nhau, nhằm hạn chế giao thông

chồng chéo không cần thiết.

- Cung cấp chính xác, tiện nghi hệ thống khơng gian mở cho người người sử

dụng cơng trình;

- Tổ chức một khơng gian phù hợp với nhu cầu ngày càng phát triển của xã

hội;

- Tạo dựng được mối liên hệ cần thiết giữa các khu chức năng, đảm bảo sự

hài hoà hợp lý cũng như tính thẩm mỹ cao của cơng trình.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt10Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Tổ chức hình khối kiến trúc:

Các cơng trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, hình thức

kiến trúc đẹp, hài hồ với các cơng trình và cảnh quan xung quanh.

Mặt đứng cơng trình được thiết kế đồng bộ thống nhất. Hình khối kiến trúc

mạch lạc, vật liệu phổ biến và thi công nhanh gọn, sử dụng hiệu quả.

Ý đồ của giải pháp kiến trúc mặt đứng là tìm được những tỷ lệ và hình thức

thích hợp với tổng thể kiến trúc trong toàn khu vực.

Các yêu cầu về kết cấu.

- Sơ đồ kết cấu phải rõ ràng và thiên về tính hợp lý của sự phân phối nội lực

trong kết cấu;

- Vật liệu làm kết cấu phải được lựa chọn căn cứ vào điều kiện thực tế cho

phép và yêu cầu cụ thể đối với cơng trình và biện pháp thi cơng cơng trình, phải

cố gắng tận dụng tối đa khả năng làm việc của vật liệu;

- Về mặt kinh tế thì kết cấu phải có giá thành hợp lý và kết cấu phải được

thiết kế sao cho tiến độ thi cơng được đảm bảo.

u cầu về cấp điện.

Tồn bộ cơng trình được thiết kế cung cấp điện có độ tin cậy cao, các phụ tải

cung cấp điện cần phải đánh giá mức độ quan trọng để tách biệt;

Yêu cầu về cấp nước.

- Bố trí bể chứa nước ngầm và trạm bơm nước cục bộ đưa nước lên bể nước

mái. Nước cấp từ bể mái xuống các điểm dùng nước bằng hệ thống ống đứng và

ống nhánh. Riêng đối với những điểm dùng nước có độ chênh lớn về cao độ so

với bể nước mái phải thiết kế hệ thống van giảm áp sao cho áp lực tự do tại các

điểm dùng nước nằm trong giới hạn cho phép.

Yêu cầu về thốt nước.Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt11Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

- Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa trên mái chảy vào sêno thu nước qua

cầu chắn rác và phễu thu được dẫn theo ống đứng thoát nước mưa;

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được chia thành hai tuyến ống đứng

riêng biệt, ống đứng dẫn nước từ âu tiểu, chậu xí và ống đứng thốt nước từ chậu

rửa, phễu thu nước sàn.

Chương IV: Các giải pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

4.1. Giải pháp bảo vệ mơi trường:

4.1.1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Xây dựng cơng trình q trình

vận chuyển vật liệu và thi công xây dựng các hạng mục sẽ ảnh hưởng tới môi

trường.

4.1.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường: Dự án khi được thực hiện sẽ gây

một số tác động khác nhau lên mơi trường sẵn có. Trong khi một số tác động là

thấp và trong mọi trường hợp không thể tránh khỏi, một số khác có mức độ lớn

hơn, đòi hỏi các biện pháp khắc phục phù hợp phải được đề xuất để Dự án có thể

thực hiện được.

Giai đoạn thi công xây dựng

Trong khi thi công các phương tiện máy móc gây tiếng ổn phải đạt ở cự ly

hợp lý, tránh những ảnh hưởng nhiều tới dân cư và các đơn vị khác ở xung quanh.

Theo quy định như sau:

Khu trộn bê tông: Mức độ tiếng ồn lớn nhất ở khoảng cách 15m là 90dBA.

Mức độ tiếng ồn xa hơn có thể xác định bằng quy luật - cứ 6dBA cho 2 lần

khoảng cách. Nếu khu trộn bê tông hoạt động trong phần lớn thời gian trong ngày

thì nên bố trí ít nhất là 150m cách đối tượng bị ảnh hưởng.

Cơng tác đất: Các loại máy móc như gầu xúc, máy kéo, máy ủi, xe tải. . . có

thể gây ra độ ồn là 90dBA ở khoảng cách 15m. Nếu các máy đó hoạt động cùng

lúc thì độ ồn tăng lên từ 95-98 dBA.Chi nhánh tại Thanh Hóa - công ty TNHH Thạch Việt12Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Trong giai đoạn xây dựng cần thiết phải sử dụng các biện pháp khắc phục để

tránh trượt lở đất tránh hủy hoại địa hình và ơ nhiễm nước. Tác động lên nước

ngầm và nước mặt có thể đứợc giảm mạnh nếu công tác xây dựng liên quan đến

đất được tiến hành trong mùa khơ. Như vậy xói mòn có thể được giảm thiểu. Các

loại rác thải cần phải được quản lý chặt chẽ. Công nhân tham gia thi công cần

được bố trí lán trại với các hệ thống, cấp thốt nước đảm bảo vệ sinh để giữ gìn

mơi trường sống. Các công đoạn như rửa cát đá sẽ thải ra một lượng nước có

nhiều bùn cát và lượng nước này khơng được phép thải vào hệ thống thốt nước

mà phải qua bể lắng trước đó.

Để giảm bớt tác động đến mơi trường khơng khí, những biện pháp sau đây

được đề nghị:

Phun nước để giảm bụi trong khi thi công đất.

Các thiết bị máy móc xây dựng cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo

điều kiện vận hành tối ưu.

Tổ chức tốt việc vận chuyển vật liệu, ví như tránh giờ cao điểm, che đậy chu

đáo. Vật liệu cần được chứa trong các nhà kho. Cần áp dụng các biện pháp thi

cơng hiện đại, cơ giới hố trong vận hành và tối ưu hố q trình thi cơng.

Để tránh ô nhiễm môi trường nước tại công trường, nơi có các lán trại tạm

thời cho cơng nhân ở, phải có những quy định vệ sinh chặt chẽ, nhất là việc xả

nước thải và phế thải rắn sinh hoạt. Nên ưu tiên tuyển dụng những cơng nhân có

điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm tại cơng trường thi cơng của

Phương án.

Trong q trình hoạt động

Khác với giai đoạn xây dựng, tác động môi trưởng trong giai đoạn này có

tính chất lâu dài và đòi hỏi các biện pháp khắc phục có tính chất dài hạn.

Ban quản lý trong khu nhà cần có cơ chế quản lý hợp lý. Thực thi việc thu

gom và xử lý chất rắn theo định hướng phát triển bền vững.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: Phương án đầu tư xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×