Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng khu sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ Chi nhánh tại Thanh Hóa - công ty TNHH Thạch Việt

Xây dựng khu sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ Chi nhánh tại Thanh Hóa - công ty TNHH Thạch Việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

nhu cầu về xây dựng các chi nhánh sản xuất tập trung củng rất cấp bách để kịp với

tốc độ phát triển của nền kinh tế nói chung và kinh tế khu vực nói riêng .

đáp ứng nhu cầu xây dựng của nhân dân và các doanh nghiệp; góp phần

nâng cao chất lượng giảm giá thành xây dựng các cơng trình trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa và các khu vực lân cận.

2.4. Quy mơ dự án đầu tư:

- Tổng diện tích khu đất dự án 3.197,2m2.

- Đầu tư xây dựng cơng trình phù hợp với đặc thù nhà xưởng chế tác đá mỹ

nghệ nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ các chỉ tiêu quy hoạch được các cấp có thẩm

quyền phê duyệt.

Mặt bằng tổng thể cơng năng hợp lý, xen kẽ hài hòa với khơng gian xung

quanh.

Cơng trình chính: Nhà xưởng sản xuất, Nhà điều hành, kho vật tư, kho sửa

chữa máy móc,xưởng gia công đá ốp lát sân đường nội bộ, cổng tường rào, nhà

bảo vệ, nhà WC...

Cơng trình thiết kế khơng gian mặt bằng mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu

hiện tại cũng như quy hoạch lâu dài của địa phương.

a. Nhà điều hành: diện tích 49,7m2

kết cấu khung thép lợp tơn, đóng trần thạch cao.

b. Xưởng hồn thiện đá ốp lát: diện tích 611,5m2

kết khung thép tiền chế chịu lực, tường bao che. mái lợp tơn AS màu xanh, vì kéo

thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền láng vữa XM 100#.

c. kho vật tư: diện tích 50.6m2

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000.. Mái che bằng mái lợp tơn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt4Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

d. Kho sửa chữa máy: diện tích 41.6m2

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000.. Mái che bằng mái lợp tơn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

e. Xưởng gia cơng đá ốp lát: diện tích 161.2m2

không gian mở mái che bằng mái lợp tôn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 75#.

f. Xưởng cắt đá: diện tích 327.2m2

khơng gian mở mái che bằng mái lợp tơn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 75#.

g. Tháp nước mái: diện tích 13.5m2

Tháp nước mái bằng Inox. Khung thép đỡ bồn nước bằng thép ống D125 và D60

h.Nhà WC diện tích 24.7m2

Chia làm hai khu nam nữ riêng biệt.Kết cấu tường chịu lực, Trần nhà mái bằng đổ

bê tông cốt thép. Nền lát gạch CERAMIC chống trượt màu trắng, tường ốp gạch

ceramic màu sáng. Cửa đi và cửa sổ là cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC. Bể

phốt đặt ngầm dưới nhà WC.

i. Xưởng cắt đá mỹ nghệ: diện tích 162.3m2

khơng gian mở mái che bằng mái lợp tơn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền láng vữa XM 75#.

k. Kho thành phẩm: diện tích 47.8m2

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000.. Mái che bằng mái lợp tơn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

l.Nhà bảo vệ: diện tích 11.3m2Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt5Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Kết cấu tường chịu lực, Trần nhà mái bằng đổ bê tông cốt thép. Nền lát gạch

CERAMIC 400x400 màu vàng. Cửa đi và cửa sổ là cửa nhựa lõi thép gia cường

uPVC. Bể phốt đặt ngầm dưới nhà WC. Mái lợp tơn chống nóng xà gồ U80x80x3.

m. Khu xử lý nước thải

Tổng diện tích 79.2m2. Bao gồm bể chứa, bể lắng, bể lọc...kết cấu bê tông

cốt thép 200# đổ tại chỗ.

n. Sân đường nội bộ: diện tích 1374,3m2

Kết cấu gồm 02 lớp, lớp 01 là lớp dưới đá 4x6 dày 10cm, lớp 02 là lớp trên

bê tông đá 1x2 M200.

g. Cổng tường rào:

Tường rào mặt trước bằng hoa sắt thoáng bổ trụ gạch, mặt sau xây tường

đặc.

- Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1902.1m2.

- Tầng cao cơng trình 1tầng.

- Chiều cao cơng trình 4-10 m.

- Mật độ xây dựng dựng khoảng 59,4%.

- Hệ số sử dụng đất: 0,59 lần.

2.5. Địa điểm thực hiện dự án:

Vị trí khu đất: Cơng trình được xây dựng trên khu đất thuộc địa bàn quản lý

hành chính của phường An Hoạch tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ranh giới vị trí khu đất cự thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp nhà dân;

- Phía Nam: Giáp nhà dân;

- Phía Đơng: giáp ruộng;

- Phía Tây: Giáp đường .

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt6Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

2.6. Nhu cầu sử dụng đất:

- Tổng diện tích khu đất dự án 3197.2m2.

2.7. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn: 10.500.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Vốn của doanh nghiệp.

- Vốn vay và huy động hợp pháp khác

2.8. Tiến độ thực hiện dự án:

Khởi cơng q IV năm 2015;

Hồn thành đưa vào sử dụng năm 2016.

Chương III: Phương án đầu tư xây dựng

3.1. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

1) Quy mô các hạng mục dự kiến đầu tư:

- Tổng diện tích khu đất dự án 3197,2m2.

a. Nhà điều hành: diện tích 49,7m2

kết cấu khung thép lợp tơn, đóng trần thạch cao. Móng trụ bê tơng cốt thép và

móng xây đá hộc cùng chịu lực. Móng trụ bê tơng cốt thép đá 1x2 mác 200#.Dưới

đáy móng đệm bê tơng đá 1x2 vỡ mác 500#. Trên móng có giằng móng bê tơng

cốt thép đá 1x2 mác 200#, kích thước 220x350 cao 600. Mái che bằng mái lợp tơn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

b. Xưởng hồn thiện đá ốp lát: diện tích 611,5m2

kết khung thép tiền chế chịu lực, tường bao che. mái lợp tơn AS màu xanh, vì kéo

thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 100#.

c. kho vật tư: diện tích 50.6m2Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt7Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000.. Mái che bằng mái lợp tôn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

d. Kho sửa chữa máy: diện tích 41.6m2

Tường xây gạch 220 vữa xi măng mác 50#, cao 3000. Móng trụ bê tơng cốt thép và

móng xây đá hộc cùng chịu lực. Móng trụ bê tơng cốt thép đá 1x2 mác 200#.Dưới

đáy móng đệm bê tơng đá 1x2 vỡ mác 500#. Trên móng có giằng móng bê tơng

cốt thép đá 1x2 mác 200#, kích thước 220x350 cao 600. Mái che bằng mái lợp tôn

AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền

láng vữa XM 75#.

e. Xưởng gia cơng đá ốp lát: diện tích 161.2m2

khơng gian mở mái che bằng mái lợp tơn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tơn dập. Nền láng vữa XM 75#.

f. Xưởng cắt đá: diện tích 327.2m2

khơng gian mở mái che bằng mái lợp tôn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 75#.

g. Tháp nước mái: diện tích 13.5m2

Tháp nước mái bằng Inox. Khung thép đỡ bồn nước bằng thép ống D125 và D60

h.Nhà WC diện tích 24.7m2

Chia làm hai khu nam nữ riêng biệt.Kết cấu tường chịu lực, Trần nhà mái bằng đổ

bê tông cốt thép. Nền lát gạch CERAMIC chống trượt màu trắng, tường ốp gạch

ceramic màu sáng. Cửa đi và cửa sổ là cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC. Bể

phốt đặt ngầm dưới nhà WC.

i. Xưởng cắt đá mỹ nghệ: diện tích 162.3m2

không gian mở mái che bằng mái lợp tôn AS màu xanh, cột, vì kèo thép hình, xà

gồ thép U120x50x4 bằng tôn dập. Nền láng vữa XM 75#.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng khu sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ Chi nhánh tại Thanh Hóa - công ty TNHH Thạch Việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×