Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính chất hóa học

Tính chất hóa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Tạohỗn hống với đa số kim loại, trừ sắt. Tạophức với hầu hết các hợp chất hữu cơ Tácdụng với các acid tạo muối Hg2+ : H2SO4, HNO3…. Thờigian bán rã: 15 – 30 nămHỗn hống Ag - Hg5. Ứng dụngThuốc bảo vệ thực vậtĐèn huỳnh quang

đèn hơi thủy ngânNhiệt kếBình ắc quy Fe - NiTách vàngTrám răngBiển báoB. ĐỘC HỌC THỦY NGÂNI. Ơ nhiễm thủy ngân trong mơi trường

1. Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm

Trong tự nhiên chủ yếu do q trình thốt khí của vỏ trái đất, sự

phun lên của núi lửa. Hàng năm thiên nhiên đưa vào môi trường

2700 - 6000 tấn thủy ngân.Được thải ra từ các q trình cơng nghiệp: luyện kim, đãi vàng…, đặc biệt là

quá trình sản xuất chlorate, kali.Từ các hoạt động sống của con người: đốt rác, rác thải y tế,

đốt than, dùng thủy ngân kim loại điện phân nuối ăn để sản xuất

khí clor và natrihydroxyd; cơng nghiệp sản xuất giấy; thuốc trừ

sâu; các dụng cụ đo lường, thiết bị y học, làm răng giả.…Đốt rácRác thải y tếII. CHUYỂN HĨA THỦY NGÂN TRONG MƠI

TRƯỜNG• Mơi trường nước:

Tất cả các dạng thủy ngân trong nước dù trực tiếp hay gián tiếp

đều biến đổi thành metyl thủy ngân.• Mơi trường khí:

Tồn tại hơi thủy ngân, nồng độ cao ở các khu cơng nghiệp, hơi thủy ngân

có thể tồn lưu trong khơng khí tới 3 năm, khi chuyển sang dạng hòa tan

chỉ sau vài tuần.

• Mơi trường đất:

Chủ yếu tồn tại ở dạng Hg2+, phụ thuộc vào pH của đất và nồng độ Cl–

Hợp chất thường gặp: HgCl2, Hg(OH)2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất hóa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×