Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng của kim loại nặng

Ảnh hưởng của kim loại nặng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Ảnh hưởng của kim loại nặng

 Gâymất cân bằng sinh thái làm suy giảm nhiều quần thể sinhvật.

 Khảnăng tích lũy cao gây ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu

thụ thông qua chuỗi thức ăn. Thủyngân kết hợp với các hợp chất hữu cơ và bị biến đổi bởi

các vi khuẩn và vi sinh vật trong nước và trầm tích hình thành

các hợp chất khác nhất là metyl thủy ngân rất độc, bền và tích

tụ trong chuỗi thức ăn (Peter & Michael, 2003).II. THỦY NGÂN

1. Vị trí trong bảng tuần hoànĐồng vị chủ yếu trong tự nhiên :

202

Hg(29,86%)200Hg(23,1%),2. Dạng tồn tại

* Thường bắt gặp ở dạng li ti trong tự nhiên.

* 99,98% thủy ngân tồn tại ở dạng phân tán (HgO, (CH 3)2Hg), chỉ có 0,02%

thủy ngân tồn tại dưới dạng khống vật.

* Thủy ngân có nhiều trong các đá magma và đá trầm tích sét.Hg tinh thểKhống vật chu

saTrong khơng khí: nồng độ khoảng 3mg/m3, hầu hết ở dạng HgO

Trong nước: tồn tại hầu hết ở dạng vô cơ với nồng độ <0.5μg/l.

 Trong đất: chủ yếu là Hg và (CH3)2Hg do quá trình lắng đọng và các chấn

động địa chất. Hg tinh khiết hầu như tập trung trong khoáng đá.

Hàm lượng thủy ngân bị lắng đọng tăng cao ở các khu cơng nghiệp3. Tính chất vật lí

 Làkim loại nặng, có ánh bạc; thể lỏng. Nhiệtđộ nóng chảy -37.89°C Nhiệtđộ sôi 375°C Tỉtrọng 13.6 Điểmba trạng thái của thủy ngân, -38,8344 °C, được sử

dụng như nhiệt độ tiêu chuẩn cho thang đo nhiệt độ quốc

tế (ITS-90). Dẫnnhiệt kém nhưng dẫn điện tốt.4. Tính chất hóa

học

Trạng thái oxi hóa: +1 , +2

Dễ bị oxi hóa thành Hg2O ở nhiệt độ thường

Khi đun nóng ( khoảng 350 °C) tạo HgODung dịch kiềm + Hg2+Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng của kim loại nặng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×