Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

1. Giảm thiểu tại nguồn

1.2. Giảm thiểu năng lượngFranklin và các cộng sự - những người đi đầu trong nghiên cứu vòng đời sản phẩm đã thực hiện một

nghiên cứu so sánh tác động vòng đời năng lượng giữa nhựa và các vật liệu thay thế khác

 Việc sử dụng túi nhựa sẽ tiết kiệm đủ năng lượng cho một thành phố 1 triệu hộ dân trong suốt 3,5

năm4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

1. Giảm thiểu tại nguồn

1.2. Sử dụng hiệu quả nguyên liệu đầu vàoLượng chất thải từ nhựa phát sinh giảm đáng kể thông qua việc xem xét và sử dụng hiểu quả nguồn nguyên

liệu đầu vào Sử dụng các hạt nhựa tái chế thay cho các hạt nhựa thường

 Sản xuất các sản phẩm và linh kiện bển và nhẹ

Biểu hiện:Từ năm 1977, trọng lượng của chai nhựa đựng nước ngọt 2L đã giảm từ 68 xuống 51 g, giảm 25%  Tiết

kiệm được 206 triệu pounds PET/năm

Các bình đựng sữa 1 gallon cũng giảm 30% về khối lượng so với cách đây 20 năm

Một số loại sữa và nước trái cây được đóng gói trong các túi tái chế có khối lượng ít hơn so với các chai

nhựa4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

2. Tái chế

Năm 1997: tái chế khoảng 1.4 tỉ pound

704 triệu pound chai HDPE

649 triệu pound chai PETHiện nay:

Hơn 1700 doanh nghiệp xử lý và tái chế nhựa đã qua sử dụng

Hơn 1500 sản phẩm thương mại có nguồn gốc từ nhựa tái chế.4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

2. Tái chế

Kết hợp VL

mới

GiấyKim LoạiĐơn giản hóa SP

NhựaNL khác

Sản

Phẩm

GIẢI PHÁP

THIẾT KẾ

KHÓ KHĂN CHO TÁI CHẾ4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

3. Thu hồi năng lượng

Phương pháp thực hiện: đốt trong các buồng đốt đặc biệt và sử dụng năng lượng sinh ra trong quá trình để sản xuất điện

.

Hiệu quả: có thể giảm đến 90% thể tích chất thải rắn

Trong đó, nhựa có nguồn gốc dầu mỏ và khí tự nhiên cho hiệu quả thu hồi cao nhất.5. Kết luận

Nhận thức về môi trường tăng

Thực thi các phương án Quản lý tổng hợp CTR

Giảm thiểu chất thải và tăng số lượng rác tái chế.

Hoàn thiện và xử lý những hỗn hợp rất phức tạp, xử lý chất thải dẻo bằng phương pháp đốt

phát triển.Vật liệu được tái chế dường như đạt đến mức ổn địnhVấn đề đặt ra: Trong trường hợp khơng có các biện pháp bổ sung, việc tái chế các loại nhựa sẽ bị chậm

lai do chi phí cho việc này cao hơn so với việc chôn lấp. Tuy nhiên, với mục tiêu dài hạn là nâng cao

chất lượng mơi trường thì phân tích vòng đời của sản phẩm, phát triển các loại nhựa và tái chế chúng sẽ

trở nên quan trọng hơn trong tương lai.6. Hiện trạng và giải pháp cho vấn đề chất thải rắn từ nhựa ở việt nam

Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nhựa, với:

Tốc độ tăng trưởng đạt 15 - 20%/năm

Sản lượng tiêu thụ 22kg/người Tính trung bình, tỷ lệ thành phần nilong, chất dẻo chiếm từ 6 – 16% lượng chất thải rắn đô thị

Phương pháp xử lý chủ yếu: phương pháp chôn lấp. Tỷ lệ tái chế chỉ đạt khoảng 8÷12% CTRSH đơ thị thu gom.

 Việc áp dụng các phương pháp tích hợp trong quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn từ nhựa nói riêng

ở nước ta hiện tại vẫn còn là vấn đề nan giải6. Hiện trạng và giải pháp cho vấn đề chất thải rắn từ nhựa ở việt namGiải pháp:

Quy hoạch quản lý CTR đồng bộ

Công nghệ xử lý CTR hướng tới việc thân thiện vói mơi trường, vận hành đơn giản,

ít tốn kém, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đảm bảo tiêu chí tỷ lệ chơn lấp

chỉ còn dưới 15%, tăng cường tỷ lệ tái chế và tái sử dụng CTR.

Tăng phí vệ sinh của các hộ gia đình

Làm tốt cơng tác tun truyền vận động thơng qua chương trình giáo dục ở trường

học và các phương tiện thông tin đại chúngCảm ơn Cô và Các bạn đã lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×