Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhựa và các chất thải rắn từ nhựa

Nhựa và các chất thải rắn từ nhựa

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Nhựa và các chất thải rắn từ nhựa

Theo Rathje, nhựa không phải là vật liệu phổ biến nhất ở bãi chôn lấp mà là giấy và các sản phẩm từ

giấy. Tuy nhiên, trong các thành phần còn lại thì nhựa chiếm thỷ lệ lớn nhất

Nhựa được ứng dụng rộng rãi, vì vậy thành phần nhựa cũng tương đối đa dạng. Trong tổng số MSW năm

1996, nhựa chiếm khoảng 12% về khối lượng. Bảng dưới đây mô tả sự đa dạng của về thành phần và khối

lượng nhựa trong dòng thải3. Nhựa và các chất thải rắn từ nhựa

Xét về thành phần, nhựa làm từ polyethylen chiếm số lượng lớn nhất trong dòng thải. Chúng bao gồm PET,

HDPE, LDPE4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựaGiảm thiểu năng

lượngSử dụng hiệu quảnăng lượng đầu vàoTÁI

QUẢ

CHẾ

N LÝ

TỔN

G

HỢPGIẢM

THIỂ

U TẠITHU

HỒI

NĂN

GTái chế nhựa có độ bền cao

Cải tiến thiết kế

Thay đổi công nghệ4. quản lý tổng hợp chất thải từ nhựa

1. Giảm thiểu tại nguồn

1.2. Giảm thiểu năng lượngFranklin và các cộng sự - những người đi đầu trong nghiên cứu vòng đời sản phẩm đã thực hiện một

nghiên cứu so sánh tác động vòng đời năng lượng giữa nhựa và các vật liệu thay thế khác

 Việc sử dụng túi nhựa sẽ tiết kiệm đủ năng lượng cho một thành phố 1 triệu hộ dân trong suốt 3,5

nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhựa và các chất thải rắn từ nhựa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×