Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ

Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳNgày nay, hơn 19000 tổ chức tham gia vào một số chương trình tái chế và 78% dân số Mỹ tham gia vào chương trình

tái chế2. Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ3. Nhựa và các chất thải rắn từ nhựaỨNG DỤNG RỘNG RÃINHẸ

CHIBỀNPHÍ

THẤP

NHỰAGIA TĂNG CHẤT THẢI

ĐA DẠNGTHIẾT KẾ

THÂN THIỆN3. Nhựa và các chất thải rắn từ nhựa

Theo Rathje, nhựa không phải là vật liệu phổ biến nhất ở bãi chôn lấp mà là giấy và các sản phẩm từ

giấy. Tuy nhiên, trong các thành phần còn lại thì nhựa chiếm thỷ lệ lớn nhất

Nhựa được ứng dụng rộng rãi, vì vậy thành phần nhựa cũng tương đối đa dạng. Trong tổng số MSW năm

1996, nhựa chiếm khoảng 12% về khối lượng. Bảng dưới đây mô tả sự đa dạng của về thành phần và khối

lượng nhựa trong dòng thảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện trạng xử lý chất thải rắn ở hoa kỳ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×