Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Biểu đồ hoạt động

4 Biểu đồ hoạt động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

3.4.22017-2018Quản lý khách hàngHình 3.16 Biểu đồ hoạt động quản lý khách hàngTrang 55Khóa luận tốt nghiệp

3.4.32017-2018Quản lý thống kê – báo cáoHình 3.17 Biểu đồ hoạt động quản lý thống kê – báo cáoTrang 56Khóa luận tốt nghiệp

3.4.42017-2018Quản lý nhà cung cấpHình 3.18 Biểu đồ hoạt động quản lý nhà cung cấpTrang 57Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.5 Mơ tả kịch bản

3.5.1Form đăng nhậpTên Use case

Tác nhân chính

Người chịu trách nhiệm

Tiền điều kiện

Đảm bảo tối thiểuĐăng nhập

Người quản trị hệ thống

Người quản trị hệ thống

Kích hoạt chương trình

Loại bỏ các thông tin đăng nhập và quay lại bước

trước

Giao diện chính của hệ thống được kích hoạt

Người quản lý chọn chức năng đăng nhậpĐảm bảo thành cơng

Kích hoạt

• Luồng sự kiện chính

- Khi kích hoạt chương trình, sẽ xuất hiện giao diện đăng nhập yêu cầu cung

cấp Tài khoản và Mật khẩu.

- Người sử dụng sẽ điền thông tin vào giao diện và nhấn Đăng nhập.

- Hệ thống sẽ kiểm tra Tài khoản và Mật khẩu.

- Nếu hợp lệ hệ thống thông báo thành công và đưa vào giao diện chính.

- Kết thúc Use case.

• Luồng sự kiện rẽ nhánh

- Luồng 1:

+ Tại giao diện Đăng nhập, người dùng có thể chọn Đóng.

+ Kết thúc Use case.

- Luồng 2:

+ Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập, nếu sai sẽ từ chối đăng nhập.

+ Hiển thị thông báo.

+ Kết thúc Use case.Trang 58Khóa luận tốt nghiệp

3.5.22017-2018Form quản lý sản phẩmTên Use case

Quản lý sản phẩm

Tác nhân chính

Nhân viên quản lý

Người chịu trách nhiệm

Nhân viên quản lý

Tiền điều kiện

Kích hoạt form Quản lý sản phẩm

Đảm bảo tối thiểu

Loại bỏ các thông tin đã nhập và quay lại bước trước

Đảm bảo thành cơng

Thơng tin sản phẩm được lưu vào CSDL

Kích hoạt

Nhân viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm

• Luồng sự kiện chính:

- Nhân viên quản lý chọn chức năng Quản lý sản phẩm trên giao diện chính.

- Form Quản lý sản phẩm xuất hiện, gồm các thông tin:

+ Thêm

+ Cập nhật

+ Xóa

+ Sửa

- Kết thúc Use case.

• Luồng sự kiện rẽ nhánh :

- Luồng 1:

+ Tại giao diện Quản lý nhà cung cấp, nhân viên quản lý có thể chọn Đóng.

+ Kết thúc Use case.Trang 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Biểu đồ hoạt động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×