Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Giới thiệu về SVN

4 Giới thiệu về SVN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

1.4.22017-2018Cơng dụng của SVNSVN Subversion cung cấp các chức năng để có thể thực hiện việc này một cách

đơn giản và an toàn.

SVN Subversion được thiết kế với mục đích thay thế hệ thống quản lý phiên

bản Concurrent Versioning System (CVS) đã cũ và có nhiều nhược điểm.

Subversion có thể được sử dụng để quản lý bất cứ hệ thống phiên bản nào.

SVN Subversion là hệ thống quản lý source code tập trung (Centralized).

SVN Subversion là hệ thống quản lý phiên bản mạnh mẽ, hữu dụng, và linh

hoạt.

SVN Subversion quản lý tập tin và thư mục theo thời gian.

SVN Subversion giống như một hệ thống file server mà các client có thể

download và upload file một cách bình thường.

SVN Subversion lưu lại tất cả những gì thay đổi trên hệ thống file: file nào đã bị

thay đổi lúc nào, thay đổi như thế nào, và ai đã thay đổi nó.

SVN Subversion cũng cho phép recover lại những version cũ một cách chính xác.

Các chức năng này giúp cho việc làm việc nhóm trở nên hiệu quả và an tồn hơn

rất nhiều.Trang 18Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Bảng 1.2 So sánh SVN với các tool khác

Subversion

Là hệ thống quản lý source

code tập trungCVS

Quản lý source code tập

trungCác commit có thể được

roll-back lại trạng thái trước

đó

Các tập tin được đổi tên

hoặc loại bỏ vẫn mang theo

đầy đủ history và meta –

data của nó trước đó.Khơng thể roll - backCó khả năng đây bất cứ thay

đổi mới đến Repository chaChỉ có thể đẩy thay đổi

mới lên Repository con

của nóTập tin bị đỏi tên hoặc

di chuyển sẽ bị mất lịch

sử trước đóTrang 19Git

Là một phương pháp

quản lý phiên bản hướng

phân tán

Khơng có.

Commit hoặc update trực

tiếp từ máy họ mà không

phải thông qua repository

gốc trên server và mang

theo cả history

Tất cả thao tác làm việc

với Git đều ở trên máy

local, local repository.Có

thể những thay đổi push

lên server nếu muốn.Khóa luận tốt nghiệp

1.4.32017-2018Cách sử dụng SVN1.4.3.1 Import dữ liệu

Trước hết cần một thành viên trong nhóm chia sẻ dữ liệu ban đầu lên SVN

Repository. Nếu khơng có dữ liệu gì thì có thể bỏ qua bước này.Giả sử

tôi import (nhập khẩu) các file dữ liệu trong thư mục Documents vào SVN

Repository:Hình 1.5 Giao diện SVN Repository

Trên Visual SVN đã tạo sẵn một Repository có tên WorkingDatas.Hình 1.6 Giao diện VisualSVN Sever

Trang 20Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Copy URL:Hình 1.7 Giao diện VisualSVN

URL mà bạn copy được có thể chứa tên của máy chủ SVN.

https://TRAN-VMWARE/svn/WorkingDatas/Bạn có thể thay đổi tên máy chủ bằng địa chỉ IP.Hình 1.8 Giao diện máy chủ SNV

Trang 21Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Nhấn phải chuột vào thư mục Documents, chọn:

TortoiseSVN/Import...Hình 1.9 Giao diện SVN Import

Nhập vào URL của SVN Repository.

https://TRAN-VMWARE/svn/WorkingDatas/Hình 1.10 Giao diện Import-SVN

Dữ liệu đã được import (nhập khẩu) vào SVN Repository.Trang 22Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 1.11 Giao diện Import Finished

Nhìn trên Visual SVN:Hình 1.12 Giao diện Visual SVN

1.4.3.2 Commit và Update

Việc đưa dữ liệu đã thay đổi lên Repository được gọi là Commit. Và việc cập

nhập các dữ liệu đã thay đổi về là hành độngUpdate.

 CommitBây giờ chúng ta sẽ sửa (hoặc thêm) file trên các thư mục rồi Commit lên.Trang 23Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Ví dụ tơi thay đổi file TeamNote.txt và lưu lại, khi đó biểu tượng SVN của file này

thay đổi, thơng báo rằng file này đã bị sửa đổi.Hình 1.13 Giao diện thư mục cần Commit

Tiếp theo tôi tạo mới một file TeamTodo.txt. Biểu tượng của file mới được tạo ra có

dấu ?, thơng báo rằng file này mới, và chưa được quản lý bởi SVN.Hình 1.14 Giao diện file cần commit

Thư mục SVN chứa file có dữ liệu bị sửa đổi cũng thay đổi biểu tượng.Trang 24Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 1.15 Giao diện file cần commit

Để Commit dữ liệu lên SVN Repository, nhấn phải chuột vào file hoặc thư mục

cần Commit, chọn SVN Commit...Hình 1.16 Giao diện SVN Commit

Check chọn các file cần commit trên danh sách.

•Mặcđịnh Tortoise SVN tự động check vào các file có sửa đổi.Trang 25Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 1.17 Giao diên Commit - SVNHình 1.18 Giao diện Commit FinishedTrang 26Khóa luận tốt nghiệp2017-2018 Update:Thành viên khác trong nhóm có thể Update (cập nhập) các dữ liệu mới nhất

từ SVN Repository.Hình 1.19 Giao diên SVN Update

1.4.4Clear UpĐây là chức năng được sử dụng khá nhiều khi có sự xung đột về code, khơng

thực hiện được các chức năng Update, Commit trong SVN. Người dùng sẽ sử dụng

chức năng này để loại bỏ các xung đột (confilict) trong code của dự án. Để sử dụng

chức năng này các bạn chuột phải chọn TortoiseSVN => Clean up => Sau đó tích

chọn các thơng tin để xử lý trên giao diện hiển thị.Hình 1.20 Giao diện Clear up SVNTrang 27Khóa luận tốt nghiệp

1.52017-2018Giới thiệu về Byond-compare

1.5.1 Khái niệmBeyond Compare là trình quản lý tập tin tiên tiến tích hợp nhiều công cụ mạnh mẽ

để giúp người sử dụng so sánh tập tin, thư mục, tài liệu văn bản, bảng biểu, tập tin

MP3, hình ảnh và nhiều dạng tập tin khác có trên hệ thống máy tính. Thêm vào đó,

nó còn cung cấp các tùy chọn đồng bộ thư mục cùng nhiều quy tắc khác nhau trong

việc xử lý tiến trình so sánh.Hình 1.21 Giao diện Byond-compare

1.5.2 Lợi ích của việc sử dụng Byond-compare

 So sánh thông minhBeyond Compare cho phép bạn so sánh tập tin và thư mục nhanh chóng và dễ

dàng. Qua việc sử dụng các dòng lệnh đơn giản mà hiệu quả, bạn có thể tập trung

vào những thứ mình cần và bỏ qua những thứ khác. Hơn nữa, chương trình còn giúp

bạn tổng hợp những thay đổi, đồng bộ hóa các tập tin, và tạo báo cáo khi cần thiết.

 So sánh tập tin, thư mụcBạn có thể so sánh tồn bộ ổ đĩa và thư mục với tốc độ cao để kiểm tra kích

thước hoặc thời gian thay đổi chẳng hạn. Hoặc xác minh từng tập tin với chức năng

Trang 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Giới thiệu về SVN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×