Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

2017-2018Sơ đồ chức năng hệ thống cửa hàng

Quản lý cửa hàngQuản

lý sản

phẩmQuảnkhách

hàngQuản lý

nguồn

cung cấpTrang 38QuảnkhoQuản lý

phân

quyềnQuản

lý tài

khoảnKhóa luận tốt nghiệp2017-20182.2 Nội dung

Qua quá trình khảo sát thực tế tại cửa hàng bán linh kiện điện tử, chúng em đã

tìm hiểu được cách thức hoạt động và quản lý cửa hàng.

Các hoạt động của cửa hàng bao gồm:

Quản lý sản phẩm:

− Nhập hàng

− Bán hàng

Thống kê – báo cáo:

− Thống kê hàng tồn kho

− Thống kê sản phẩm

− Báo cáo nhân viên

− Báo cáo sản phẩm bán chạy

− Báo cáo sản phẩm nhập

− Báo cáo sản phẩm đã bán

− Báo cáo doanh thu

Quản lý khách hàng

Quản lý nguồn cung cấp

Quản lý bán hàng

Quản lý hóa đơn

Quản lý chi tiết hóa đơn

Quản lý kho

Quản lý tài khoảnTrang 39Khóa luận tốt nghiệp2017-20182.3 Các biếu mẫu

Hóa đơn bán lẻ

HĨA ĐƠN BÁN LẺMã KH:……………… ………………Mã HD:…………...................................

Họ tên KH:………………………………………………………………………

Ghi chú:…………………………………………………………………………..

STT MAHMASP Tên sản phẩmSố lượngĐơn giá Thành tiềnD

1

2Tổng tiền:………………………………………………………………………..

Ngày..Tháng…Năm 201..

Người nhậnNgười giaoKý tênKý tênTrang 40Khóa luận tốt nghiệp

2017-2018Phiếu nhập hàng

PHIẾU NHẬP HÀNGMã Kho……………………………………………………………………….

Ngày nhập:……/……/…………………………………………………………

Mã Nguồn cung cấp:…………Tên nguồn cung cấp:…………………………

Ghi chú:………………………………………………………………………..

STMaSTên sảnTPphẩmSố lượng Đơn giáThành tiềnGhi chú1

2Tổng tiền:…………………………………………………………………………

Ngày…tháng..năm….

Người nhậnNgười giaoKý tênKý tênTrang 41Khóa luận tốt nghiệp2017-2018CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Xây dựng biểu đồ Use case

3.1.1Phân tích chức năng của hệ thống Quản lý sản phẩm:

• Nhập hàng :Các sản phẩm mới được nhập về, sẽ được nhân viên cập nhật thông tin vào cơ sở

dữ liệu, thông tin gồm: Mã sản phẩm, mã loại sản phẩm, tên sản phẩm,số lượng, giá

nhập, giá bán, mã nhà cung cấp, ngày nhập…..

Mỗi sản phẩm sẽ có một mã khác nhau, khi sản phẩm được nhập về, chỉ cần tạo

mộ mã mới sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu.

Bán hàng :

Nhân viên sẽ tính tiền và in hóa đơn cho khách hàng.

Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

 Quản lý khách hàng

- Thông tin khách hàng: mã khách hàng, tên,số điện thoại, địa chỉ..

 Quản lý nhà cung cấp-Thơng tin mỗi nhà cung cấp đều được lưu vào cơ sở dữ liệu: Mã nhà cung cấp,

tên nhà cung cấp, địa chỉ,…..

Người quản lý có quyền xóa nhà cung cấp,sửa thông tin nhà cung cấp, hoặc thêm

nhà cung cấp mới.

3.1.2Các tác nhân chính của hệ thốngNhân viên quản lý

Nhân viên bán hàng

Chức năng chính của nhân viên

Đối với nhân viên quản lý

Quản lý sản phẩm

 Nhập hàng

 Bán hàng

 Sửa hàng hóa

• Quản lý khách hàng

 Thêm khách hàng

Trang 42Khóa luận tốt nghiệp2017-2018 Sửa khách hàng

 Xóa khách hàng

• Quản lý nhà cung cấp

 Thêm nhà cung cấp

 Sửa thông tin nhà cung cấp

 Xóa nhà cung cấp

• Thống kê, báo cáo

 Thống kê hàng tồn kho

 Thống kê hàng hóa

 Thống kê doanh thu

 Báo cáo nhân viên

 Báo cáo sản phẩm bán chạy

 Báo cáo sản phẩm nhập

 Báo cáo sản phẩm đã bán

• Quản lý hóa đơn

• Quản lý bán hàng

• Quản lý kho

• Quản lý tài khoản

 Đối với nhân viên bán hàng

• Đăng nhập

• Bán hàng

• In hóa đơn

• Đổi mật khẩu

• Đăng xuất3.1.3Biểu đồ Use Case tổng quátTrang 43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×