Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính chất tác động

Tính chất tác động

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp

Kinh Doanh

- Nhà cung cấp có nhu cầu về

vốn lớn

3. Đối thủ cạnh tranh

- Hàng nhập lậu qua biên giới

gia tăng

- Sức ép cạnh tranh từ các đối

thủ lớn trong nước vế giá.

- Chiến lược maketing mới.

- Các nhà cung cấp tăng cường

xây dựng hệ thống phân phối

tiêu thụ trực tiếp.

4. Đối thủ tiềm ẩn.

- Thò trường dể thâm nhập.

Nguy cơ đối thủ cạnh tranh mới.Khoa : Quản Trò

2

22

2--4

-42

2

13

3

2--6

-6

-21.3 Các yếu tố bên trong của doanh nghiệp

Các yếu tố bên trong doanh nghiệp bao gồm tất cả

các yếu tố về hệ thống của doanh nghiệp. Các doanh

nghiệp cần xác đònh rõ các yếu tố nội bộ nhằm đưa ra

ý kiến xác đònh rõ điểm mạnh và điểm yếu của doanh

nghiệp. Trên cơ sở đó nhằm đưa ra biện pháp nhằm hạn

chế các nhược điểm phát huy ưu điểm để đạt được lợi

nhuận tối đa. Muốn đạt được thành công cá hãng cần

chú ý và dành các nguồn lực phát triển hay tận dụng

công nghệ mới. Nguồn lực nghiên cứu và phát triển,

sản xuất, yếu tố tài chính, kế toán, marketing và tổ

chức chung

Phân tích các yếu tố.

1.3.1Tổ chức và quản lýCông ty có bộ máy tổ chức khá hợp lí và gọn

gàng có thể nói với hình thức này bộ phận quản lý có

thể quản lí xuyên suốt được các quá trình trong công ty

một cách có hiệu quả nhất.

Về uy tín và thể diện : Thành Thành Công thành lập

từ năm 1998 cho đến nay đã hoạt động được 2 năm nhưng

thật sự Công ty đã có mặt trên thò trường trên 20 năm

với danh nghóa một cơ sở tư nhân chuyên kinh doanh các

sản phẩm mía đường. Trong nền kinh tế Việt Nam nói

chung và trong ngành mía đường nói riêng Công ty TNHH

Thành Thành Công là một doanh nghiệp rất có uy tín

SVTH: Nguyễn Đình ThiTrang 36Chuyên đề tốt nghiệp

Kinh DoanhKhoa : Quản Tròtrong những năm 1997 - 2004 uy tín của Thành Thành Công

được củng cố và không ngừng bành trướng ra. Có thể

nói đây là một điểm mạnh của Thành Thành Công để

thu hút khách hàng và củng cố vò thế của mình trong thò

trường.

 Bầu không khí tổ chức của Thành Thành Công rất nề

nếp các nhân viên đều làm việc trên tinh thần trách

nhiệm của mình, các nhân viên luôn cảm thấy họ được

xử sự công bằng và được sống trong bầu không khí thân

thiện trong gia đình đây là một điểm mạnh của Công ty

 Ban lãnh đạo hầu hết có trình độ đại học và trên đại

học. Một số cán bộ lãnh đạo trẻ có tầm nắm bắt

thông tin mau lẹ làm cho việc quản lý ra quyết đònh chính

xác và ít tốn kém hơn. Dự đònh Công ty sẽ phối hợp kiểu

quản lý hỗn hợp là theo chiều dọc từ trên xuống của

Trung Quốc, từ dưới lên và kết hợp tập thể của phương

Tây và Nhật Bản. Đây là một lực lượng trẻ đầy sáng

tạo và năng động có thể nói yếu tố tiên quyết của họ

là yếu tố mạnh nhất

 Tuy vậy toàn Công ty không thiết lập được một bộ

phận kế hoạch chiến lược : điểm này có ảnh hưởng rất

lớn đến việc được ra một chiến lược ngắn hạn và dài

hạn của công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

1.3.2 Yếu tố Marketing

Cho đến thời điểm nay Thành Thành Công vẫn chưa

thành lập được một phòng Marketing mà các hoạt động

Marketing là do sự hoạch đònh chiến lược của Giám Đốc

và các chuyên gia Marketing ở bên ngoài. Nguồn thông

tin và các chuyên gia Marketing chỉ mang tính chất tạm

thời đây là một điểm yếu của Thành Thành Công. Các

nhà quản lí cần tranh thủ lập một phòng Marketing nhằm

phổ biến sản phẩm của mình trong nước và thế giới để

đến năm 2010 doanh nghiệp có thể mở rộng qui mô ra

thò trường thế giới.

1.3.3Yếu tố tài chính kế toán.Một số hoạt động của công ty trong những năm gần

đây thật sự có liên quan đến vấn đề tài chính và kế

toán của công ty

SVTH: Nguyễn Đình ThiTrang 37Chuyên đề tốt nghiệp

Kinh DoanhKhoa : Quản TròĐây là một hoạt động đo lường hiệu quả hoạt động

của công ty đồng thời cũng là một cơ sở để công ty có

thể hoạch đònh chiến lược của mình

Nhiệm vụ của phân tích tài chính là tiến hành đánh

giá các hoạt động tài chính, vạch rõ những mặt tích cực,

tiêu cực củ thu chi tiền tệ, xác đònh nguyên nhân mức

độ ảnh hưởng của các yếu tố để đề ra các biện pháp

tích cực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp

a.Bảng doanh thu :BẢNG DOANH THU THỰC TẾ NĂM 2002,2003,2004.

Đvt : 1.000 đ

Chỉ tiêu2002Doanh thu bán hàng

Doanh thu dòch vụ2003200468.723.355 75.781.962 125.214.60

3

1.562.345 2.601.200

675.279Tổng doanh thu70.285.700 78.383.162 125.889.88

2

CÁC BIỂU ĐỒ140000000

120000000

100000000

80000000Doanh thu bá

n hà

ng60000000Doanh thu dòch vụ40000000

20000000

0

200220032004Doanh thu của Công ty qua các năm đều tăng hơn so

với năm trước là do sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công

ty trong việc nắm bắt và dự đoán tình hình thò trường

( nhất là trong năm 2004, tổng doanh thu tăng 167% so với

năm 2003) đây là một điểm mạnh của Công ty mà công

ty cần khai thác để hạn chế các điểm yếu khác.SVTH: Nguyễn Đình ThiTrang 38Chuyên đề tốt nghiệp

Kinh DoanhKhoa : Quản Trò Doanh thu bán hàng chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh

thu của công ty. Ngoài ra hoạt động dòch vụ cũng là một

lợi thế của công ty. Đây là một lónh vực mà hiện nay

trên thế giới mọi nhà đầu tư đều chú ý. Việt Nam

doanh thu dòch vụ chiếm hơn 50% kể từ những tháng đầu

năm 2004 vì vậy công ty cần phát huy hoạt động này

của mình.

b. Bảng lợi nhuận thực tế

BẢNG LI NHUẬN THỰC TẾ

Chỉ tiêu2002Lợi nhuận từ hoạt động

kinh doanh20032004939.3701.403.2193.466.384140.500412.110812.9171.079.8701.815.3294.279.301Lợi nhuận từ hoạt động

dòch vụ

Tổng lợi nhuận3500000

3000000

2500000

2000000Lợi nhuậ

n bá

n hà

ng1500000Lợi nhuậ

n dòch vụ1000000

500000

0200220032004CÁC BIỂU ĐỒ MINH HOẠ

c. Bảng phân tích tỉ suất lợi nhuận ròng

Phân tích tỉ suất lợi nhuận nhằm đánh giá điểm

yếu và điểm mạnh trong hiệu quả sử dụng vốn của

doanh nghiệp để từ đó có những chiến lược hợp lý

nhằm điều chỉnh lại các hoạt động quản lý vốn và sử

dụng vốn của công ty có đúng mục đích hay khôngĐvt : 1.000 đ

SVTH: Nguyễn Đình ThiTrang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất tác động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×