Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ:

Tình hình xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ

166.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu riêng sản phẩm nhân điều trong 4 năm đạt kỷ lục

với giá trị hơn 4,6 tỷ USD. Trong đó năm 2012 ước đạt 1,45 tỷ USD. Như vậy, trong

vòng 7 năm liên tục, từ 2006 đến 2012, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu điều

nhân lớn nhất thế giới, vượt cả Ấn Độ và Brazil.

Từ năm 2013 đến nay, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các nước tăng cả

về lượng và giá trị. Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng gần 300 nghìn tấn, thu về

trên 1 tỷ USD. Riêng năm 2017, Việt Nam xuất khẩu 353,27 nghìn tấn, ứng với 3,52

tỷ USD, tăng 1,89% về lượng và 23,77% về giá trị, giá xuất bình quân tăng 21,47% so

với năm 2016. Theo báo cáo của Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS), năm 2017 các

doanh nghiệp ngành điều Việt Nam chế biến xuất khẩu được 350.000 tấn điều nhân

các loại, với kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD; trong đó xuất khẩu điều nhân đạt

khoảng 2,85 tỷ USD, còn lại là các sản phẩm phụ của điều. Ngành điều Việt Nam tiếp

tục duy trì thị phần trên 50% tổng giá trị thương mại nhân điều toàn cầu (khoảng 5,5

tỷ USD).10Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ

Bảng: Số liệu xuất khẩu hạt điều qua các thị trường năm 2017Thị trườngCả năm 2017(%) Năm 2017 so với

năm 2016

Lượng

Trị giáLượngTrị giá (USD)(tấn)

353.2683.516.805.201,8923,77Mỹ

Hà Lan

Trung Quốc

Anh

Australia

Đức

Canada

Thái Lan

Nga

Israel

Ấn Độ

Italia

Pháp

Tây Ban Nha

Các tiểu Vương Quốc Ả120.761

52.767

48.064

15.642

13.381

10.564

10.187

8.406

5.586

4.334

5.556

5.474

3.695

2.781

3.5297

1.219.398.078

541.811.946

469.380.047

149.471.660

133.239.121

109.023.084

105.408.556

84.917.370

55.225.365

46.660.245

46.000.619

40.841.894

40.773.951

29.408.295

29.059.6432,83

13,7

-7,16

4,97

-8,97

-14,85

-2,41

11,53

32,68

-7,29

37,87

-6,86

19,54

22,03

-4,5725,74

41,62

11,19

25,79

10,27

5,43

18,01

38,39

59,6

15,73

60,82

8

52,98

48,36

7,9Rập Thống Nhất

New Zealand

Bỉ

Nhật Bản

Đài Loan

Hồng Kông

Na Uy

Philippines

Singapore

Nam Phi

Hy Lạp

Pakistan

Ucraina2.968

2.662

2.928

2.138

1.785

1.048

1.175

835

827

453

383

36628.692.338

28.451.545

28.305.294

22.741.025

20.749.993

10.832.528

9.627.689

8.404.876

8.032.469

4.712.607

4.013.915

3.450.72813,33

142

-8,1

-5,98

-16,71

4,7

1,82

-25,78

-31,37

-44,82

-69,84

26,6436,29

202,99

7,96

12,57

0,22

31,56

18,15

-10,51

-19,11

-32,98

-62,65

50,18Tổng cộngQua bảng số liệu, ta có thể thấy được thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại

hạt điều xuất khẩu của Việt Nam năm 2017, với 120.761 tấn, trị giá 1,22 tỷ USD,

11Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ

chiếm trên 34% thị phần xuất khẩu hạt điều của cả nước, tăng 2,8% về lượng và tăng

25,7% về trị giá so với năm 2016. Giá xuất khẩu sang Mỹ tăng 22,3%, đạt 10.097

USD/tấn.

Hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan đạt 52.767 tấn, tương đương 541,81

triệu USD, chiếm 15% thị phần, tăng 13,7% về lượng và tăng 41,6% về kim ngạch.

Giá xuất khẩu đạt 10.268 USD/tấn, tăng 24,6%.

Xuất sang Trung Quốc giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 11,2% về trị giá, đạt

48.064 tấn, trị giá 469,38 triệu USD, chiếm 13% thị phần. Giá xuất khẩu sang Trung

Quốc tăng 19,8%, đạt 9.766 USD/tấn.

Nhìn chung xuất khẩu hạt điều trong năm 2017 sang đa số các thị trường đều

tăng kim ngạch so với năm 2016; trong đó xuất sang Bỉ đạt mức tăng trưởng mạnh

nhất, tăng 142% về lượng và tăng 203% về kim ngạch, mặc dù kim ngạch chỉ đạt

2.662 tấn, tương đương 28,45 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tăng mạnh ở

một số thị trường Pháp, Ấn Độ và Tây Ban Nha, với mức tăng tương ứng 53%, 61%

và 48% về kim ngạch so với năm trước đó.

Ngược lại, xuất khẩu hạt điều sang Pakistan sụt giảm rất mạnh 70% về lượng

và 63% về kim ngạch; xuất sang Hy Lạp cũng giảm mạnh 45% về lượng và giảm 33%

về kim ngạch so với năm 2016.12Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn ĐộTháng 6 năm 2018, theo báo cáo VINACAS, kim ngạch này đạt 175.017 tấn,

ứng với giá trị 1,7 tỷ USD, tăng 15,77% về lượng và 29,52% về giá trị. Tính chung 2

tháng năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 32.331 tấn hạt điều, thu về 473,41 triệu USD,

tăng 47,7% về lượng và 66,2% về giá trị.

Ta vẫn có thể thấy được Mỹ tiếp tục là nhà nhập khẩu lớn nhất mặt hàng hạt

điều của Việt Nam, với kim ngạch 6 tháng đầu năm 2018 đạt 646,82 triệu USD, tăng

21,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của

Việt Nam. Đứng thứ 2 là Hà Lan, với kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt

218,37 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng 6 năm 2017. Thay vào đó, Hà Lan là nước

nhập khẩu lớn thứ 3, chiếm 11% kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam, ứng với

178,03 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng 6 năm 2017.

Nhìn chung, so với 6 tháng năm 2017, hầu hết các thị trường đều tăng trưởng về kim

ngạch. Đáng chú ý nhất là Đài Loan, kim ngạch nhập khẩu hạt điều gấp gần 4 lần so

với 6 tháng năm 2017, ứng với kim ngạch 3,07 triệu USD. Italia, Hồng Kơng là hai thị

trường có triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới, kim ngạch tháng 6 năm 2018 tăng

gấp 3,6 lần và 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2017.

13Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ2.2. Tình hình xuất khẩu sang thị trường Mỹ:

Mỹ là 1 quốc gia đa chủng tộc, sắc tộc, với hơn 1000 dân tộc từ khắp nơi trên

thế giới hợp thành, là nước công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới. Với diện

tích khoảng 9 triệu 500 km 2, gấp 30 lần nước Việt Nam, dân số 307.481.000 người.

Thêm vào đó, cơ cấu kinh tế của Mỹ đã làm cho Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu

lớn nhất thế giới: Dịch vụ chiếm khoảng 80%, công nghiệp 18%, nông nghiệp 2%.

Xếp thứ nhất về sản lượng kinh tế, còn gọi là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đạt

13,13 nghìn tỷ đơ-la Mỹ trong năm 2006. Với ít hơn 5% dân số thế giới, khoảng 302

triệu người, nước Mỹ chiếm 20 đến 30% tổng GDP của toàn thế giới. Riêng GDP của

một bang – bang California - đạt 1,5 nghìn tỷ trong năm 2006, đã vượt quá GDP của

tất cả các nước, chỉ trừ 8 nước, vào năm đó. Đứng đầu về tổng kim ngạch nhập khẩu,

khoảng 2,2 nghìn tỷ đơ-la Mỹ, gấp 3 kim ngạch nhập khẩu của nước đứng thứ hai là

Đức. Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1995, trao đổi Đại

sứ đầu tiên vào tháng 7/1997, mở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí

Minh và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco vào tháng 11/1997. Năm

2000, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam- Hoa Kỳ được ký kết, hàng hóa

Việt Nam bắt đầu có mặt nhiều ở thị trường Hoa Kỳ và hạt điều Việt Nam được người

Mỹ ưa chuộng rất nhiều. Năm 2007 đến nay, Mỹ là thị trường tiêu thu hạt điều lớn

nhất cửa nước ta.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu hạt

điều Việt Nam sang Mỹ đã đạt 25,12% so với năm 2007 với kim ngạch đạt 249,57

triệu USD. Với những thành tích trên, hạt điều trở thành mặt hàng đứng thứ 3 trong

các mặt hàng Nông Lâm Thủy sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ năm

2008. Và đồng thời với tốc độ tăng trưởng khá tốt (25,12%), hạt điều cũng lọt vào top

15 các mặt hàng có tăng trưởng nhập khẩu sang Mỹ lớn nhất năm 2008. Tuy nhiên,

tốc độ tăng trưởng khả quan như trên là do sự gia tăng đột biến về giá trong 7 tháng

đầu năm 2008. Tổng kết cả năm, giá hạt điều xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 32,74%.

Thực tế năm 2008, hạt điều Việt Nam đang vấp phải những khó khăn do khách quan

lẫn những vấn đề nội tại trong ngành. Giá xuất khẩu hạt điều đã giảm mạnh do suy

14Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ

thoái kinh tế.

Từ năm 2009 đến 2013, hạt điều Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ không

chỉ tăng về sản lượng mà cả kim ngạch cũng liên tục tăng, ngoại trừ xuất khẩu sụt

giảm trong năm 2011 thì nhìn chung, xuất khẩu hạt điều năm sau đều ln cao hơn

năm trước đó, giá xuất khẩu bình quân cũng được điều chỉnh tăng đều qua các năm.

Năm 2014, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất, với kim ngạch

635,94 triệu USD, chiếm 31,88% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, tăng

17,97% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2015, Mỹ tiêu thụ 111.681 tấn điều Việt Nam,

trị giá 825 triệu USD. Năm 2016, với kim ngạch 970 triệu USD, chiếm 34% tổng kim

ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước; tăng 17,6% so với năm 2015. Năm 2017, Mỹ

tiêu thụ 120.176 tấn điều Việt Nam, với kim ngạch 1,2 tỷ USD, chiếm 38% tổng kim

ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, tăng 25,74% so với năm 2016.Gần đây nhất, trong 6 tháng đầu năm 2018, Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất

các loại hạt điều của Việt Nam chiếm 38% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất15Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ

khẩu hạt điều của cả nước, đạt 66.416 tấn, tương đương 646,82 triệu USD, tăng 21,5%

về lượng và tăng 19% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2017.

=> Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 có

xu hướng tăng về giá trị xuất khẩu nhưng ngày càng giảm đi về tỷ trọng song vẫn

chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam chứng tỏ thị

trường Mỹ vẫn là thị trường quan trọng cần quan tâm tới và còn rất nhiều tiềm năng

trong thời gian tiếp theo.

II.Tình hình nhập khẩu hạt điều của Mỹ:

1. Nhập khẩu từ các quốc gia khác:

Mỹ là một trong những thị trường quan trọng đối với ngành điều cả khu vựctrên thế giới. Nước này nhập khẩu hạt điều phụ thuộc vào châu Phi, Brazil, Việt Nam

và Ấn Độ. Mỹ luôn là nước nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Ấn Độ và Việt Nam.

Brazil là một nước xuất khẩu lớn khác cũng cung cấp hạt điều cho Hoa Kỳ nhưng sản

lượng nhập khẩu còn khá thấp. Các nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho thị trường Hoa

Kỳ năm 2009 là Việt Nam (50%), Ấn Độ (27%), Brazil (7%), Côte d'Ivoire (2%),

Mozambique (2%) và tất cả các nhà nhập khẩu khác ( 5%). Cho đến năm 2017 đã có

sự thay đổi khá rõ rệt, qua đó cho thấy rằng Việt Nam vẫn là nước đứng đầu về xuất

khẩu hạt điều cho Mỹ.16Phân tích lợi thế cạnh tranh của hạt điều Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ

so với hạt điều Ấn Độ

Mỹ chủ yếu nhập khẩu hạt điều đã được chế biến và là nhà nhập khẩu lớn nhất

duy nhất trên thị trường này trong năm 2013, chiếm 27% nhập khẩu hạt điều của thế

giới. Nhập khẩu trung bình của Mỹ đã tăng trưởng rất mạnh trong 5 năm 2009-2013,

tăng 13% lượng nhập khẩu hạt điều và tăng 56% về giá trị trong giai đoạn 2009-2013.

Và tăng liên tục từ 2013 đến 2016, thể hiện ở bảng sau:2. Nhập khẩu từ Việt Nam:

Trong nửa đầu tháng 6, giá điều xuất khẩu của Ấn Độ giao tại cảng Delhi lên

tới 16 USD/kg (loại WW180) và 14,5 USD/kg (loại WW210); điều nhân vỡ 2 mảnh

cũng đạt mức 10,9 USD/kg. Còn giá điều Việt Nam tiếp tục giảm chỉ còn 9,07

USD/kg, giảm 3,5% nửa đầu tháng 5.2018 và giảm đến 11,5% so với cùng kỳ năm

2017.

Mỹ là khách hàng chính của hạt điều Việt Nam, chiếm tới 36,4% thị phần điều

xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay Mỹ đẩy mạnh nhập khẩu điều Việt Nam vì giá rẻ. Ủy

ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết: Trong 4 tháng đầu năm nay, nhập 41.392 tấn

điều, tăng 5% về lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lượng

điều nhập khẩu từ Việt Nam tăng tới 30,3% về lượng, giảm nhập khẩu từ Ấn Độ đến17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang thị trường Mỹ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×