Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng những chất dinh dưỡng thực tế cung cấp về lượng chất dinh dưỡng, phần trăm giá trị sử dụng hàng ngày

Bảng những chất dinh dưỡng thực tế cung cấp về lượng chất dinh dưỡng, phần trăm giá trị sử dụng hàng ngày

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.9.nhãn thực phẩm phải xuất trình "giá trị% sử dụng hàng ngày"

cho các chất dinh dưỡng.

Các thành phần của thực phẩmGiá trị hàng ngàyTính tốn các yếu tốChất béo65g30% of kcalorieschất béo bão hòa20g10% of kcaloriesCholesterol300mgCarbohydrate (tổng số)300g60% of kcaloriesCht x25g11.5g mi

1000 kcaloriesProtein50gnatri2400mgkali3500mgVitamin C60mgVitamin A1500àgcanxi1000mgSt18mg10% of kcalories56Vớ d

Nh bảng 2 - 9 cho thấy, Các Giá trị sử

dụng hằng ngày hàng ngày đối với sắt, 18

mg, do đó, 1 mg sắt cung cấp hơn 5%.

• Nhưng Giá trị gia tăng hàng ngày cho

canxi trên nhãn thực phẩm là 1000 mg,

nếu thực phẩm cung cấp 1 milligram canxi

quá ítGiá trị hàng ngày

• Các giá trị dinh dưỡng hàng ngày phản

ánh và khuyến cáo thành phần các chất

dinh dưỡng trong chế độ ăn uống, chúng

có mối quan hệ với nhau và rất quan

trọng đối với sức khỏe

• Giá trị hàng ngày giúp người tiêu dùng

thấy dễ dàng cho dù thực phẩm góp phần

"một ít" hay "rất nhiều" chất dinh dưỡng.

Ví dụ, " giá trị % hàng ngày " trên một

nhãn hiệu mì ống và pho mát là 20% chất

béo. Nhà sản xuất muốn nói với người

tiêu dùng rằng mỗi khẩu phần thực

phẩm này có chứa khoảng 20% chất béo

58Tuyên bố về dinh dưỡng

• Bạn đã nhận thấy các cụm từ như "nguồn chất

xơ" trên một hộp ngũ cốc hoặc "giàu canxi" trên

một gói pho mát? Những điều này và các tuyên

bố dinh dưỡng có thể được sử dụng trên nhãn

miễn là họ đáp ứng được FDA

• Một số mơ tả có ngụ ý rằng thực phẩm có chứa

hoặc khơng chứa một chất dinh dưỡng nào đó.

Tun bố khơng rõ ràng cụ thể đều bị cấm,

trừ khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định

59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng những chất dinh dưỡng thực tế cung cấp về lượng chất dinh dưỡng, phần trăm giá trị sử dụng hàng ngày

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×