Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cầu xăng dầu là số lượng xăng dầu mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau. Tổng hợp các nhu cầu của khách hàng tạo nên cầu hàng hóa.

Cầu xăng dầu là số lượng xăng dầu mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau. Tổng hợp các nhu cầu của khách hàng tạo nên cầu hàng hóa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu luận Mơn Cơ sở kinh tế học của chính sách cơngquốc phòng, nhu cầu cho tái xuất, nhu cầu cho bổ sung dự trữ…

Cầu xăng dầu vận động theo xu hướng tỷ lệ nghịch với giá cả hàng hóa,

khi giá cao thì nhu cầu nhu cầu giảm do người tiêu dùng sử dụng tiết kiệm để

cắt giảm chi phí, mặt khác khi giá cả giảm thì nhu cầu tăng lên. Hiện nay giá

xăng dầu có xu hướng tăng. Ta có bảng thống kê về giá xăng E5 và RON 95 từ

tháng 6/2018 đến nay như sau:

Ngày

07/6

22/6

07/7

23/7

07/8

22/8

06/9

21/9

06/10

22/10Giá xăng (Việt Nam đồng)

Xăng E5

Xăng RON 95

19.940

21.540

19.940

21.540

19.610

21.170

19.610

21.170

19.610

21.170

19.610

21.170

19.910

21.470

20.231

21.770

20.906

22.347

20.682

22.203Tổng cộng từ tháng 6 đến nay, đã có 10 lần điều chỉnh giá xăng, 4 lần

tăng, 2 lần giảm, 4 lần giữ nguyên. Gần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăn có

giảm nhẹ, tuy nhiên tổng cộng giá xăng trong 5 tháng gần đây tăng thêm xấp xỉ

600 – 700 đồng/ 1 lít.

Tuy nhiên xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên nhiều khi giá có tăng thì

người tiêu dùng vẫn bắt buộc phái sử dụng một lượng xăng dầu nhất định chứ

không thể thay thế xăng dầu bằng mặt hàng khác.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trog 2 tháng đầu năm 2018, tổng

lượng xăng tiêu thụ nội địa đạt khoảng 1.429.905 m3, trong đó xăng E5RON

92 đạt khoảng 593.609 m3, chiếm tỷ trọng khoảng 42%; xăng RON 95 đạt

khoảng 836.296 m3, chiếm tỷ trọng khoảng 58% tổng lượng tiêu thụ xăng.

Theo tính tốn, với sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong

5 năm tới, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước từ năm 2018 đến năm

2022 trung bình đạt khoảng 6,5 triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu DO.

Cầu xăng dầu hiện nay có xu hướng tăng do thu nhập của người dân tăng

Triệu Thị Thu – Lớp Chính sách cơng K2514Tiểu luận Mơn Cơ sở kinh tế học của chính sách cơnglên, sử dụng nhiều phương tiện giao thông ô tô, xe máy; hoạt động công nghiệp

phát triển khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy

tăng cao kéo theo nhu cầu dầu nhiên liệu và dầu diesel phục vụ máy móc và sản

xuất; việc Chính phủ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ đóng vai trò

quan trọng trong thúc đẩy tiêu thụ xăng dầu…

3.Tình hình thị trường xăng dầu tại Việt Nam hiện nay

Hiện nay, Việt Nam đã chính thức mở cửa thị trường xăng dầu. Vì vậy

giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên biến động theo giá thị trường thế

giới. Tuy nhiên để cân bằng thị thường xăng dầu, Nhà nước vẫn nắm quyền

quản lý bằng việc điều chỉnh giá hoặc tăng, giảm thuế nhập khẩu và các loại

thuế, phí khác; qua đó quyết định mức giá tới tay người tiêu dùng.

Đến nay thị trường xăng dầu Việt Nam đã trải qua 4 quyết định, nghị

định của Chính phủ để vận hành thị trường, từ Quyết định 187 năm 2003 của

Chính Phủ, Nghị định 55/CP năm 2007, Nghị định 84 năm 2009,…và Nghị

định 83/CP năm 2014. Chính phủ rất coi trọng đưa thị trường xăng dầu hoạt

động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo lộ trình phù hợp

với mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo Nghị quyết Đại hội 11,

Đại hội 12.

Thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay đang vận hành theo Nghị định

83/CP của Chính phủ từ năm 2014, Nghị định 83 là một Nghị định kế thừa Nghị

định 84, mục tiêu là từng bước thị trường hóa đưa hoạt động xăng dầu theo cơ chế

thị trường đầy đủ, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Hiến

pháp năm 2013. Nghị định 83/CP đã có những quy định tiếp cận tốt hơn về các

thành phần kinh tế được tham gia, các đầu mối xuất nhập khẩu đến nay đã có 29

đầu mối, có hơn 100 thương nhân phân phối với lực lượng đông đảo các Tổng đại

lý, Đại lý với hơn 13.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước.

Năm 2015-2016, giá dầu thô thế giới ở mức thấp, biến động khơng

nhiều, vì vậy Nghị định 83/CP đã làm cho thị trường xăng dầu ổn định, nguồn

cung đảm bảo, chất lượng xăng dầu về cơ bản đã đáp ứng theo tiêu chuẩn quy

định, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh phù hợp với biến động giá dầu thế

Triệu Thị Thu – Lớp Chính sách cơng K2515Tiểu luận Mơn Cơ sở kinh tế học của chính sách cơnggiới, đảm bảo 3 lợi ích: lợi ích nhà nước thơng qua các sắc thuế, lợi ích người

tiêu dùng và lợi ích doanh nghiệp. Các cơ quan điều hành theo Nghị định 83 đã

bám sát thực tế để điều chỉnh giá một cách phù hợp, không gây bức xúc trong

xã hội, được người tiêu dùng đồng thuận hơn.

Tuy nhiên, nhìn vào dài hạn đến năm 2025-2030, nếu các cơ chế quản lý vận

hành thị trường xăng dầu ngắn hạn (4-5 năm) thì ngày càng bất cập, trước sức ép

của mở cửa thị trường, lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu vào năm 2024 (về 0%).

Đặc biệt sức ép bảo vệ thị trường trong nước kể cả hệ thống lọc hóa dầu trong nước,

hệ thống phân phối các doanh nghiệp Việt Nam. Một vấn đề đang hiện hữu, các cơ

quan hoạch định chính sách tài chính đang phải xử lý phần hụt thu ngân sách trong

lộ trình giảm thuế nhập khẩu xăng dầu. Đây là nguồn thu quan trọng đóng góp cho

phát triển đất nước. Hiện nay trên thế giới, đặc biệt các nước công nghiệp phát triển

như Hoa Kỳ, các nước Tây Âu đã đưa chất lượng xăng dầu ở mức cao, họ đã loại

trừ các sản phẩm xăng dầu có chất lượng thấp ra khỏi thị trường, các nước Châu Á,

Đông Nam Á đã đi được bước dài trong sử dụng chất lượng xăng dầu ít tác động

đến mơi trường trong khi Việt Nam hiện đang sử dụng Euro 2, năm 2018 đưa vào

sử dụng Euro3, 4. Đây là những thách thức khơng nhỏ trong xử lý chính sách cơng

nghệ, thị trường vĩ mô của Nhà nước. Trước xu thế phát triển của thị trường xăng

dầu thế giới, trước yêu cầu hội nhập, tiến tới thể chế kinh tế thị trường của Đảng,

Nhà nước, đặt ra những vấn đề cần giải quyết để sớm thiết lập cơ chế quản lý điều

hành kinh doanh xăng dầu mang tính khả thi, tạo ra sự chuyển động chung của nền

kinh tế và thực hiện thành công mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.KẾT LUẬN

Sự biến động của thị trường là điều mà bất cứ nền kinh tế nào cũng phải

đối mặt. từng sản phẩm xuất hiện trên thị trường đều phải chịu những tác động

từ nhiều phía làm biến đổi sự cân bằng về lượng cung và lượng cầu. Qua sự tìm

Triệu Thị Thu – Lớp Chính sách cơng K2516Tiểu luận Mơn Cơ sở kinh tế học của chính sách cônghiểu về thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể thấy được sự

biến động của sản phẩm này do chịu tác động từ nhiều phía. Giá xăng dầu

không ngừng tăng là do các tác nhân từ nhiều phía. Điều đó dồi hỏi phải có sự

can thiệp của Chính phủ một cách kịp thời, đưa ra chiến lược phát triển thị

trường xăng dầu lâu dài, bảo vệ sản xuất trong nước; xây dựng thị trường xăng

dầu trở thành một thị trường hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh, đảm

bảo chất lượng và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản

phẩm trong nước; đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, bù đắp phần hụt thu

do cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết quốc tế, đồng thời cùng xử lý hài hòa

3 lợi ích, lợi ích Nhà nước, lợi ích người tiêu dùng, lợi ích của doanh nghiệp,

nhất quán trong chủ trương đường lối phát triển thị trường xăng dầu trước mắt

cũng như lâu dài của Việt Nam.MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................ 01

NỘI DUNG ............................................................................................02

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT CUNG CẦU....02

Triệu Thị Thu – Lớp Chính sách công K2517Tiểu luận Môn Cơ sở kinh tế học của chính sách cơng1. Cầu.......................................................................................................02

1.1 Khái niệm.........................................................................................02

1.2. Tác động của giá tới lượng cầu........................................................03

1.3. Tác động của các yếu tố khác tới cầu ............................................ 03

1.4. Độ co giãn của cầu theo giá............................................................ 05

2. Cung ................................................................................................. 05

2.1. Khái niệm ...................................................................................... 05

2.2. Tác động của giá tới lượng cung.................................................... 07

2.3. Tác động của các yếu tố khác đến cung......................................... 07

3. Cân bằng thị trường........................................................................... 10

3.1 Trạng thái cân bằng thị trường ....................................................... 10

3.2. Sự vận động của giá cả cân bằng và số lượng cân bằng................ 11

II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU Ở NƯỚC TA......................... 121.Cung xăng dầu ................................................................................... 12

2.Cầu xăng dầu ..................................................................................... 13

3.Tình hình thị trường xăng dầu tại Việt Nam hiện nay........................ 15

KẾT LUẬN .......................................................................................... 17

MỤC LỤC............................................................................................. 18

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................. 19.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Triệu Thị Thu – Lớp Chính sách cơng K2518Tiểu luận Mơn Cơ sở kinh tế học của chính sách cơng1- Bài giảng mơn Cơ sở Kinh tế học của Chính sách công của Tiến sỹ Lê

Văn Chiến – Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách cơng –

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2- Bài giảng Nguyên lý kinh tế vi mô - Tác giả Nguyễn Văn Ngọc – Đại

học Kinh tế quốc dân

3- Giáo trình kinh tế vi mô – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

4- Bài viết trên các trang web Petronews, vietnambiz.vn…..Triệu Thị Thu – Lớp Chính sách cơng K2519Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cầu xăng dầu là số lượng xăng dầu mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau. Tổng hợp các nhu cầu của khách hàng tạo nên cầu hàng hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×