Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính toán thiết kế

2 Tính toán thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Độ rọi min: 165 lx

- Độ rọi max: 413lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 302 lx

- Độ rọi min: 172 lx

- Độ rọi max: 368lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 409 lx

- Độ rọi min: 207 lx

- Độ rọi max: 555 lx226.2 Nhà Bếp

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 306 lx

- Độ rọi min: 179 lx

- Độ rọi max: 388 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 286 lx

- Độ rọi min: 188 lx

- Độ rọi max: 369 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 591 lx

- Độ rọi min: 289 lx

- Độ rọi max: 757 lx236.3 Phòng Giặt Sấy

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 193 lx

- Độ rọi min: 142 lx

- Độ rọi max: 232 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 173 lx

- Độ rọi min: 133 lx

- Độ rọi max: 214 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 283 lx

- Độ rọi min: 207 lx

- Độ rọi max: 356 lx246.4 Phòng Ngủ 1

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 332 lx

- Độ rọi min: 162 lx

- Độ rọi max: 392 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 317 lx

- Độ rọi min: 174 lx

- Độ rọi max: 363 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 487 lx

- Độ rọi min: 199 lx

- Độ rọi max: 602 lx256.5 Phòng Ngủ 2

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 290 lx

- Độ rọi min: 170 lx

- Độ rọi max: 362 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 284 lx

- Độ rọi min: 183 lx

- Độ rọi max: 347 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 446 lx

- Độ rọi min: 225 lx

- Độ rọi max: 568 lx266.6 Phòng WC chung

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 209 lx

- Độ rọi min: 151 lx

- Độ rọi max: 251 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 198 lx

- Độ rọi min: 151 lx

- Độ rọi max: 230 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 275 lx

- Độ rọi min: 209 lx

- Độ rọi max: 364 lx276.7 Phòng WC trong phòng ngủ

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 174 lx

- Độ rọi min: 133 lx

- Độ rọi max: 246 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 96 lx

- Độ rọi min: 67 lx

- Độ rọi max: 170 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 314 lx

- Độ rọi min: 220 lx

- Độ rọi max: 435 lx286.8 Sân Trước

a) Phương án Đen Led tube

- Độ rọi trung bình: 143 lx

- Độ rọi min: 80 lx

- Độ rọi max: 187 lxb) Phương án Đèn Huỳnh Quang

- Độ rọi trung bình: 94 lx

- Độ rọi min: 60 lx

- Độ rọi max: 126 lxc) Phương án Đèn Downlight

- Độ rọi trung bình: 249 lx

- Độ rọi min: 133 lx

- Độ rọi max: 311 lx29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính toán thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×