Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 NHU CẦU OXI HÓA (Biochemical oxigen demand,BOD)

2 NHU CẦU OXI HÓA (Biochemical oxigen demand,BOD)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Các yếu tố ảnh hưởng BOD

Nước thải công nghiệp

NO3-, PO43- caoBOD

caoNhiệt độ tăngNước thải hóa chất2.2 NHU CẦU OXI HĨA (Biochemical

oxigen demand,BOD)

Phương pháp trực tiếp

Với lượng mẫu có BOD5 khơng vượt q 7mg/l, khơng pha lỗng, chỉ cần sục khí

để đạt oxy bão hòa thích hợp lúc bắt đầu thí nghiệm( thường là nước sơng)

BOD5 = DO0 –DO5.

.Phương pháp pha lỗngĐối với những mẫu nước có hàm lượng chất hữu cơ lớn phải pha loãng

nhiều lần, cần bổ sung thêm vi sinh vật để đảm bảm đủ lượng vi sinh vật

cho quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ trong mẫu nước.

Hàm lượng BOD5 được xác định theo công thức:

(BOD)5 = (D1 –D2)/P

P là tỷ lệ pha loãngchỉ tiêu duy nhất để xác định lượng

chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh

họcchỉ tiêu quan trọng để đánh giá tính chất

nước thải sinh hoạt và nước thải công

nghiệpÝ NGHĨA CỦA BODchỉ tiêu đánh giá tự làm sạch các

nguồn nhậnlà cơ sở đề chọn phương pháp xử lý

và xác định kích thước của những

thiết bị2.3.NHU CẦU OXI HĨA HỌC

( CHEMICAL OXIGEN DEMAND, COD)KHÁI NIỆM

Nhu cầu oxy hoá học (COD): Nhu cầu oxi

cần thiết cho q trình oxi hóa toàn bộ các

chất hữu cơ trong nước thành CO2 và H2O

bằng tác nhân oxi hóa• Ngun tắc: cho một lượng dư chính xác KMnO 4 trong mơi trường axit

mạnh để oxy hóa các chất hữu cơ. Sau q trình oxy hóa, lượng dư

KMnO4 sẽ được chuẩn độ bằng axit H2C2O4 chuẩn.

• Phản ứng hóa học như sau:

• 2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3H2SO4 K2SO4+ 2MnSO4 + 10CO2 + 8H2O

• Cơng thức xác định:

• COD (mg O2/lít) = (A-B).N.8000/ mLmẫu

• Trong đó:

• A: thể tích dung dịch H2C2O4 dùng để chuẩn độ mẫu trắng (mL)

• B: thể tích dung dịch H2C2O4 dùng để chuẩn độ mẫu thật( mL)

• N: nồng độ đương lượng của H2C2O4

• 8000: đương lượng gam của oxy x 1000mL/L

PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG• ta có thể xác định ở 2 dạng Cr3+ và Cr2O72-. Cả 2 dạng này

đều là những chất màu và hấp thu trong vùng thấy được. ion

Cr2O72- hấp thu mạnh ở vùng 400nm trong khi ion Cr3+ hấp

thu yếu trong vùng này. Ion Cr3+ hấp thu mạnh ở vùng

600nm, còn ion Cr2O72-gần như khơng hấp thu trong vùng

này.PHƯƠNG PHÁP HĨA PHÁT QUANGOxy hóa mẫu bởi lượng dư K2Cr2O7 trong môi trường

axit, dưới những điều kiện đó vật chất hữu cơ bị oxy

hóa tạo ra CO2 và H2O đồng thời sinh ra Cr3+. Lượng

Cr3+ tạo thành tương ứng với hàm lượng COD có trong

mẫu. Cr3+ sẽ tham gia vào phản ứng phát quang giữa

luminol và H2O2 trong môi trường kiềm với tư cách là

chất xúc tác.

Cường độ bức xạ phát ra tỉ lệ với nồng độ chất xúc tác

khi cố định nông độ các chất, bức xạ sau khi qua ống

nhãn quang sẽ đi vào bộ khuếch đại, tại đó tín hiệu

được khuếch đại lên nhiều lần và được ghi bởi máy vi

tính. Cường độ ánh sáng tương ứng với nồng độ

Cr3+được tạo thành, căn cứ vào đó để xác định giá trị

COD của mẫu.2.3.NHU CẦU OXI HÓA HỌC

( CHEMICAL OXIGEN DEMAND, COD)

Ý NGHĨA

TCVN 5942-1995 quy định

- Nước mặt dùng làm nguồn nước cấp sinh hoạt( đã qua quy trình

xử lý theo quy định) phải có giá trị COD< 10 mg O2/lít

- Nước mặt dùng trong những mục đích khác phải có giá trị COD <

10 mg O2/lít

- Nước thải cơng nghiệp được phép đổ vào các nước dùng làm

nguồn nước sinh hoạt phải có giá trị COD < 50mg O2/lít

- Nước thải cơng nghiệp được phép đổ vào các khu vực nước dùng

cho giao thông thủy, tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp…

phải có giá trị COD< 10mg O2/lít

- Nước thải cơng nghiệp có giá trị COD> 400 mg O2/lít khơng được

phép thải ra mơi trườngƠN CƠ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 NHU CẦU OXI HÓA (Biochemical oxigen demand,BOD)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×